Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

13.1.2. ВИБІР ЗАНЯТТЯ І КОМПЕНСУЄ ВІДМІННОСТІ У ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


До цих пір ми занадто спрощували справу, коли припускали, що людина приймає рішення про свою зайнятість, звертаючи увагу лише на рівень оплати праці. Насправді люди також зацікавлені у негрошових аспектах своєї роботи-За інших рівних умов люди воліють чисті і безпечні види занять брудним і небезпечним. Робота, яка дає владу і престиж, часто надається перевага занять, позбавленим цих характерних рис. І. Фішер називав такого роду дохід психічним. [3] Тому ми зробимо нашу модель повніше, визнавши, що людина пропонує свої трудові послуги в тому вигляді занять, де весь набір грошових і негрошових (або психічних по Фішеру) характеристик принесе йому найвищий можливий рівень корисності.
Уявімо собі групу людей з однаковими здібностями і рівнем освіти, які обирають між роботою викладачами вузів і керуючими торговими підприєм. Нехай викладацька робота відрізняється більш бажаними властивостями - меншими стресами, гнучким робочим днем, можливостями спілкування з освіченими колегами та талановитою молоддю. Якщо все це правда, то який вид заняття оберуть представники даної групи людей, якщо грошову винагороду праці викладачів вузів і керуючих торговельними підприємствами однаково? Навряд чи хто-небудь захоче бути керуючим торговим підприємством. Внаслідок цього заробітна плата керуючих торговельними підприємствами повинна буде зрости, щоб привернути працівників в управління торговими підприємствами. Граничний працівник (останнім погоджується на дане заняття) буде витягувати однакову корисність з того й іншого виду заняття.
Отже, види занять з менш бажаними характеристиками повинні приносити більш високе грошову винагороду. Додаткова винагорода такого роду називають компенсуючим відмінністю в оплаті праці. Якщо викладач вузу заробляє на 2 млн руб. в місяць менше керуючого торговим підприємством, то він оцінює негрошові характеристики свого заняття принаймні в 2 млн руб.
За допомогою емпіричних досліджень можна оцінити компенсуючі відмінності в заробітній платі, що асоціюються з тими чи іншими рисами різних занять.
Наприклад, було досліджено вплив показників смертності, властивих Різним занять, на рівень заробітної плати. Порівнювалися заняття, що вимагають однакової кваліфікації (освіти, досвіду), але різняться ступенем професійного ризику. Теорія компенсуючих відмінностей каже, що люди, робота яких пов'язана з великим ризиком, будуть мати більш високу заробітну плату.
В одному дослідженні було виявлено, що підвищення на одиницю смертності в розрахунку на 10 000 представників професії веде до збільшення річної заробітної плати на 5.5%.
Компенсуючі відмінності пояснюють відмінності в заробітній платі серед занять, що вимагають одного рівня кваліфікації. Тому те, що прибиральник сміття заробляє менше адвоката, який суперечить теорії, хоча прибирання сміття менш приємне заняття, ніж робота адвоката. Теорія передбачає лише те, що прибиральник матиме заробітну плату вище, ніж працівник з рівною кваліфікацією, але з більш комфортними умовами праці, наприклад вахтер в житловому будинку.
Щоб проілюструвати це, припустимо для простоти, що кожне заняття характеризується єдиною негрошовій рисою - безпекою, вимірюваної часткою представників професії, які уникли протягом року серйозної шкоди здоров'ю.
Теорія компенсуючих відмінностей у заробітній платі вказує на те, що для індивіда з даним рівнем кваліфікації ставка заробітної плати тим нижче, ніж безпечніше робота.
На рис. 13.10 крива B1 представляє різні комбінації ставок заробітної плати і рівнів безпеки (S), доступні Олександру та Борису, які мають однаковий рівень кваліфікації (середня освіта, п'ять років трудового стажу).
Випуклість цієї кривої в сторону, протилежну початку координат, вказує на те, що чим безпечніше заняття, тим дорожче обходиться кожна додаткова одиниця безпеки в термінах заробітної плати, якої доводиться жертвувати.
Крива байдужості UA належить мапі байдужості Олександра, a UB - карті байдужості Бориса. Олександр обере для себе заняття зі ставкою заробітної плати wA і безпекою SA, а Борис - заняття із заробітною платою wB і безпекою SB.


Крива B2 представляє комбінації ставок заробітної плати і рівнів безпеки, доступні Вікторії і Миколі, що володіє більш високою кваліфікацією (вища освіта, сім років трудового стажу). Крива байдужості UB характеризує переваги Вікторії, а крива UH - Миколая. Зауважимо, що заробітна плата Вікторії при її виборі нижче, ніж заробітна плата Бориса, хоча її кваліфікація вище. Факт вищої кваліфікації Вікторії знаходить відображення в тому, що при кожному заданому рівні безпеки Вікторія може розраховувати на більш високу ставку заробітної плати, ніж Борис (B2 лежить вище, ніж B1). Вікторія настільки сильно віддає перевагу безпечні умови роботи (крутий нахил кривих байдужості), а Борис настільки схильний до ризику, що заробітна плата Вікторії виявилася нижче, ніж у Бориса.

Втім, Микола має і більш високу заробітну плату, і більш безпечне заняття, ніж Борис, завдяки своїй вищої кваліфікації.
Всі ці спостереження знаходяться у відповідності з теорією компенсуючих відмінностей.
Оскільки B1 і B2 мають негативний нахил, кожен індивід має вибір, що дозволяє заміщати безпеку заробітною платою, і навпаки.
Зрозуміло, що компенсують відмінності є не єдиним джерелом відмінностей у заробітній платі людей з однаковими здібностями. Дискримінація працівників за статевою чи національною ознакою з боку роботодавців також може вести до відмінностей у заробітній платі. Нарешті, умови недосконалої конкуренції на ринку праці - ще одне джерело відмінностей у заробітній платі, особливо актуальний для країн з перехідною економікою. Наприклад, доступ до деяких занять може відкриватися тільки з приналежністю до певного клану, роду, угрупованню.
ПРИМІТКИ
[1] Російська статистика дає дещо іншу картину. У середині 1996 р. в сукупних грошових доходах населення Росії заробітна плата найманих працівників, включаючи виплати соціального характеру, становила 42.4%, соціальні трансферти - 14%, доходи від власності - 5.6% і доходи від підприємницької діяльності та інші - 38%. Проте ці дані дають вельми спотворене уявлення про функціональну структурі доходів населення Росії. Так, у рубриці "доходи від підприємницької діяльності" об'єднані, крім іншого, трудові доходи, прибуток і доходи від власності дрібних підприємців, що працюють на власних підприємствах, між тим у загальній чисельності зайнятих особи ненаемного праці становлять понад 10%. Банки винагороджували своїх найманих працівників за працю, надаючи їм позики, які працівники поміщали на рахунки в своїх же банках і отримували Завищені відсотки (які не обкладалися прибутковим податком). Підприємства страхували своїх працівників за рахунок підприємств і т. д. У результаті статистика враховує як інші види доходів те, що є насправді винагородою праці.
[2] Burda M., Wyplosz Ch. Macroeconomics: A European Text. Oxford Univ. Press, 1993. P. 92.
[3] Fisher I. The Nature of Capital and Income. New York, 1927. P. 165-182.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1.2. ВИБІР ЗАНЯТТЯ і компенсує ВІДМІННОСТІ У ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ "
 1. Проведемо аналогію між фірмами-монополі-стами і професійними спілками.
  Зайнятості в цих двох випадках? р. Які інші, відмінні від цілей фірми-моно-ПОЛІСТОМ, завдання можуть мати професійні спілки? ДОХОДИ І ДИСКРИМІНАЦІЯ В ЦІЙ ЧОЛІ ВИ - Розгляньте, як заробітна плата компенсує відмінності в умовах праці - Познайомитеся з теорією людського капіталу та теорією сигналу - проаналізуєте причини того, що в деяких видах
 2. Глава 17ю Людський капітал і профспілки
  занять (скажімо, бейс-хворі зірки заробляють більше професорів, а зростання заробітної плати в галузях, находящіхсяна спаді, нижче, ніж у галузях, що перебувають напод'еме). У даний главі багато уваги уде-ляется фактів, які дозволяють розкрити вліяніеостальних характеристик працівників на різницю воплатіть праці. Ми розглянемо причини і слід-наслідком відмінностей в продуктивності праці та рольпрофсоюзов
 3. Д.), ніж школи в рай-онах з переважно білим населенням. Точно так же протягом багатьох
  відмінності в людському капіталі цих груп виявилися б ще значнішими. Відмінності в заробітній платі пов'язані і з величиною людського капіталу у формі досвіду роботи. Зокрема, жінки в середньому володіють меншим досвідом роботи, ніж чоловіки. Одна з причин полягає в тому, що в останні неяк-до десятиліть присутність жінок у складі робочої сили збільшилася, внаслідок
 4. Якщо це дискримінаційний-ве перевагу стійко, успіх ресторанів з офіціантами-блондинами аж ніяк не гарантований,
  відмінністю в заробітній платі. В еко-номіці з такого типу дискримінацією можуть співіснувати два типи ресторанів. «Світлі» ресторани наймають блондинів, мають низькі витрати і пропонують низькі ціни. «Темні» ресторани наймають брюнетів, несуть високі витрати і встановлюють високі ціни. Споживачі, яких не хвилює колір волосся офіційні-антів, воліють низькі ціни в ресторанах
 5. Дискримінація відображає передбачається-гжденность деяких людей проти певних суспільних груп.
  Различ-ні можливості індивідам, відрізняю-щимся тільки по расової чи етнічної ської приналежності, статі, віку, інших особистих характеристикам. Частина 6. Теорія ринку праці Кількісне визначення дискримінації на ринку праці Якою мірою дискримінація на ринку праці впливає на заробітну плату різних груп працівників? Це важливе питання, але відповісти на нього непросто.
 6. «З одного боку, я розумію, що міг би заробити, якби пішов з громадського сектору в
  заняття. Дивно, чому професорам взагалі платять гроші!) Вирівнюючі відмінності - різниця в розмірі заробітної плати, покликана Нівель-ровать негрошові характеристики різних видів робіт. Людський капітал Зазвичай термін «капітал» позначає обладнання, будівлі та споруди (трак-тор фермера, фабрика, вчительська дошка). Сутність капіталу полягає в його
 7. Таким чином, закон про порівнянної цінності професій надасть небла-гопріятное вплив на деяких представників груп, яким
  компенсують працівникам особливості роботи. За інших рівних умов складна робота у важких умовах оплачується вище, чемлегкая і приємна
 8. Джерело: «The Wall Street Journal», Friday, October 7, 1994, p.
  Різних громад-них груп? Поясніть, як дії максими-зірующіх прибуток фірм ведуть до устране-нию дискримінаційні-них відмінностей у заро-бітної плати. У чому причини существова-ня дискримінаційних відмінностей у заробітній платі? декількох об'єктивних критеріями - необхідному рівню освіти, досвідом-ту, відповідальності, умов роботи і т. д. І тоді бібліотекар з
 9. Податки та доходи населення
  заробітної плати реально розташовувані грошові доходи населення зросли істотно менше. Їх приріст склав за січень-вересень всього 6,0%. Зростання реальної нарахованої заробітної плати приховує за собою знову виниклі тенденції зростання заборгованості з виплати заробітної плати. Так, заборгованість із заробітної плати, суттєво знизилася в 2000 р., в 2001 р. дала деяке зростання через
 10. Висновки
  вибору між дозвіллям і роботою. На цей вибір впливає ефект доходу (при високих доходах притупляється бажання трудитися і зростає прагнення до вільного часу) і ефект заміщення (при невисокій заробітній платі працівник прагне до скорочення вільного часу і збільшення доходів). 6. Рівновага на ринку праці досягається в точці перетину попиту і пропозиції праці та
© 2014-2022  epi.cc.ua