Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

11.3. Шляхи вирішення глобальних світових проблем і роль Росії в їх реалізації


Перехід України до ринкової економіки на початку 90-х рр.. зумовив її більш тісне входження у світовий ринок і світове господарство. У цих умовах, природно, Росія ніби автоматично інтегрується в вирішення низки глобальних світових проблем. Однак існують певні межі участі Росії у вирішенні тих чи інших глобальних проблем. Ці кордони передусім визначаються станом її економічного становища, а також статусом країни з перехідною економікою. Крім того, її участь у вирішенні глобальних проблем в значній мірі визначається тим, що вона є спадкоємицею СРСР, який також брав участь у їх вирішенні.
Насамперед Росія в останні роки бере активну участь у вирішенні таких проблем, як стан міжнародної торгівлі, роззброєння, охорона навколишнього середовища (екології), продовольча проблема, освоєння космосу, проблема міжнародної заборгованості. У той же час існують певні об'єктивні та суб'єктивні причини участі Росії у вирішенні глобальних проблем.
Однією з об'єктивних причин є ослаблення внутрішнього економічного становища в останні роки: спад виробництва, стагфляційні процеси в економіці, дефіцит бюджету, низька збирання податків, слабка ефективність приватизації, неврегульованість платежів, високий внутрішній і зовнішній борг. Дана причина не дозволяє Росії досить активно брати участь у вирішенні всього комплексу глобальних проблем, і в першу чергу через брак фінансових ресурсів, що накладає на її участь певний негативний відбиток. Це знаходиться в явному протиріччі з тим потужним економічним потенціалом, яким мала в своєму розпорядженні і розташовує Росія.
По-перше, вона має потужні запаси вугілля, залізної руди, газу, нафти (друге місце в світі після Саудівської Аравії), кольорових і дорогоцінних металів, алмазів, сировини для виробництва мінеральних добрив та інших корисних копалин. Загальна вартість розвіданих природних ресурсів становить 28-30 трлн дол, а з урахуванням прогнозів - 140 трлн дол
По-друге, Росія володіє потужним науково-технічним потенціалом, який знаходиться на другому місці після природних ресурсів. За кількістю провідних НДДКР Росія займає друге місце в світі.
По-третє, Росія в своєму розпорядженні і кваліфікованими трудовими ресурсами.
По-четверте, Росія має розвинений промисловий потенціал, представлений усіма галузями промисловості.
З таким величезним виробництвом, ресурсним, науково-трудовим потенціалом Росія здатна брати участь у вирішенні багатьох глобальних проблем. Насамперед це стосується розвитку міжнародної торгівлі, де Росія може внести певний внесок. Для цього необхідно усунути монополізм ряду західних країн на товарних і фінансових ринках і створити систему об'єктивної та конкурентного середовища з різними можливостями для торгівлі.
Наприклад, Росія поки ще залишається поза рамками Світової організації торгівлі. США вже тривалий час відмовляють Росії в режимі найбільшого сприяння. Ці обставини заважають подальшої справжньої лібералізації міжнародної торгівлі.
У той же час з переходом України до ринкової економіки між нею та країнами Європейського союзу активно розвиваються торговельні відносини, в яких, проте, превалює поки імпорт в Росію. В останні роки значно розширилися торговельні зв'язки з такими великими азіатськими країнами, як Китай, Японія, Індія. При цьому поряд з торгівлею розвивається економічна співпраця на території Сибіру в області газу, нафти, атомної енергетики, видобутку золота, пліч-ситов, металургії, хімії, машинобудування між Китаєм, Японією і Росією у формі спільних підприємств і взаємного фінансування інвестицій.
За іншою важливою глобальної проблеми - міжнародної заборгованості - Росія займає парадоксальне положення; одночасно вона є боржником щодо промислових країн Заходу (США, Західної Європи та Японії) і кредитором щодо великої кількості країн, що розвиваються. При цьому заборгованість Заходу і міжнародним кредитним інститутам становила на початок 1999 р. близько 150 млрд дол, борги ж країн, що розвиваються Росії також досягли близько 150 млрд дол Таким чином, повернення Росії боргів країнами, що розвиваються дозволив би їй порівняно швидко ліквідувати свою заборгованість країнам Заходу . Однак у силу економічної слабкості і складності соціально-економічних проблем, а також санкцій щодо Іраку та Лівії більшість країн, що розвиваються нездатне повернути борги Росії. Для вирішення проблеми реструктуризації боргів в 1997 р. Росія вступила до Паризького і Лондонський клуби, які одночасно займаються реструктуризацією боргів Росії Заходу і боргів країн, що розвиваються Заходу та Росії. Участь у цих двох міжнародних клубах дозволить Російської Федерації поступово здійснити повернення боргів через їх дієвий механізм.
В останні роки досить помітна роль Росії у вирішенні такої глобальної проблеми, як роззброєння. У 90-і рр.. Росія активно проводить заходи щодо скорочення свого військового потенціалу, армії і флоту, конверсії ряду підприємств ВПК. У цьому відношенні вона діє на підставі дотримання низки міжнародних і двосторонніх угод, укладених між Росією і західним альянсом.
Чисельність російської армії має бути доведена до 1,2 млн осіб до 2000 р., яка базуватиметься на більш якісному і високотехнологічному озброєнні. Все це дозволить виділити додаткові фінансові, матеріальні та трудові ресурси для розвитку громадянських сфер російської економіки.
Участь Росії у вирішенні глобальної продовольчої проблеми зводиться в основному до її тісній співпраці з такими міжнародними організаціями, як ВООЗ, ФАО в наданні гуманітарної допомоги, основну частину якої становить продовольча неміч країнам, що розвиваються, а також в « гарячих точках »планети (допомога біженцям, постраждалим від ведення локальних воєн і катастроф).
У той же час з даної проблеми Росія займає подвійне становище, так як, надаючи гуманітарну допомогу, вона в окремі роки була сама її отримувачем.
Гуманітарну допомогу Росії також надавали міжнародні організації та окремі країни Заходу. Таку допомогу Росія отримувала на початку 90-х рр.., Яка прямувала до найбільш нужденні регіони. Через поганий врожай в 1998 р. Росія була змушена вдатися до часткової гуманітарної допомоги для окремих регіонів. У зв'язку з початком військових бомбардувань НАТО території Югославії і подіями в Косово в кінці березня 1999 Росія направила цій країні вже наприкінці квітня цього року гуманітарну допомогу в розмірі 1 млн дол по лінії МНС.
Російська Федерація співпрацює з міжнародною спільнотою та у вирішенні іншої глобальної проблеми - у сфері охорони повітряної сфери (атмосфери), морського і річкового басейнів, природи і тваринного світу. Одним з напрямів у цій області є скорочення і наступні припинення шкідливих виробництв, створення очисних споруд, акцентування уваги на роботі атомних електростанцій та інших ядерних об'єктів, створення спеціальних анклавів для поховання відпрацьованих радіоактивних матеріалів.
Крім того, в 90-і рр.. Росія активно співпрацює зі світовим співтовариством і у вирішенні таких глобальних проблем, як народонаселення, збереження і раціональне використання природних ресурсів, дотримання прав людини, глобалізація фінансових ресурсів.
При цьому необхідно відзначити, що найбільш помітну роль Росія грає у вирішенні наступних глобальних проблем. По-перше, освоєння космосу, де, незважаючи на негативні процеси в національній економіці, вдалося досягти нових наукових досягнень за участю таких країн, як США і Франція. По-друге, роззброєння, де здійснено зниження військових рівнів раніше противоборствовавших з Росією країн. По-третє, участь у наданні гуманітарної допомоги. По-четверте, участь у миротворчій діяльності, пов'язаної з військовими і етичними конфліктами в світі (зокрема, присутність миротворчих військових сил Росії в ряді країн СНД - Таджикистані, Туркменістані, Абхазії, а також в Боснії і Герцеговині).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. Шляхи вирішення глобальних світових проблем і роль Росії в їх реалізації "
 1. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  шляхи вирішення інших глобальних проблем. Концепція ноосфери В. І. Вернадського і формування глобальної економіки В останні десятиліття в світі виникло чимало проблем, що носять загальнопланетарній характер. Від їх своєчасного вирішення залежить існування земної цивілізації. Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність основних глобальних проблем сучасності, позначити шляхи їх
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  шляху роззброєння і демілітаризації економіки? 5. Які найважливіші шляхи подолання екологічної кризи? 6. Які основні шляхи подолання відсталості країн? 7. Які основні шляхи подолання паливно-енергетпческого кризи? 8. Які найважливіші шляхи вирішення сировинної проблеми? 9. У чому полягає сутність концепції ноосфери В.І.
 3. Тест
  рішень; г) вимагають об'єднання зусиль всього світового співтовариства; 4. Основне навантаження на природне середовище та ресурси планети створюють наступні групи країн: а) США, Японія, Німеччина, Індія, Китай, Росія, Індонезія, Бразилія, б) Країни Близького Сходу; в) США, Японія, Німеччина, країни СНД; г) Країни Африки. 5. Серйозність глобальних економічних проблем світове співтовариство
 4. Запитання для повторення
  глобальних економічних проблем? 2. Сформулюйте основні глобальні економічні проблеми. 3. Чим відрізняються глобальні економічні проблеми від національних та регіональних? 4. Які країни і з яких причин несуть основне навантаження на природне середовище? 5. Як з позиції концепції сталого світового розвитку повинні вирішуватися глобальні проблеми
 5. Питання до заліку
  вирішення глобальних
 6. Контрольні питання
  шляхи її вдосконалення? 2. Роль зовнішньоекономічної політики у захисті національних виробників. 3. Перерахуйте напрямки інтеграції Росії в світову економіку. 4. Які характерні риси та особливості економічної взаємодії Росії: з розвиненими країнами, з країнами Східної Європи, з країнами
 7. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  глобальному
 8. Вплив кризи на економіку Росії:
  глобальної кризи в РФ затримається і відбудеться, ймовірно, пізніше, ніж в «нові індустріальні країни» та ЄС; 22) Під впливом загальносвітових господарських тенденцій економіка Росії може відчути серйозне нездужання ще при збереженні високих нафтових цін на світовому ринку; 23) Падіння світових цін на нафту призведе до кризового поразці національного господарства Росії, обвалу на фондовому
 9. 9.5.2. Багатство обраних більше не несе благополуччя для всіх
  вирішенням основних проблем, що стоять перед людством. Ця тенденція, яка не звана прямо, була переконливо показана в документах ООН, підготовлених на рубежі другого і третього тисячоліття, зокрема, в доповіді Генерального секретаря ООН Кофі Анана до Саміту тисячоліття («Ми, народи: роль Організації Об'єднаних Націй в XXI столітті») . Принадність цих документів у тому, що з бюрократичною
 10. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  глобальна система є категорією історичною, що розвивається і динамічної. Його еволюція, перехід з однієї фази розвитку в іншу висувала на передній план теоретичні концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться становище національних
 11. Висновки
  рішенню. 2.На перший план серед глобальних економічних проблем висуваються таки, як збереження миру на землі, запобігання воєн-хімічних, бактеріологічних, особливо термоядерних, призупинення гонки озброєння, розширення конверсії, запобігання локальних і глобальних збройних конфліктів. Велику небезпеку для людства представляє катастрофічно погіршується стан
© 2014-2022  epi.cc.ua