Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 11.2. Права та обов'язки платників податків


1. Права та обов'язки платників податків встановлені в Законі про основи податкової системи. Можна відзначити, що основні права і обов'язки платників податків єдині і не залежать від видів платників податків. Разом з тим окремі групи суб'єктів мають додаткові (специфічні) права та обов'язки. Наприклад, підприємства, що використовують працю інвалідів, має право відмовитися від застосування пільги з ПДВ, окремі суб'єкти малого підприємництва вправі перейти на спрощену систему оподаткування, у зв'язку з чим у них з'являються додаткові обов'язки.
2. Визначення кола обов'язків платника податків має велике значення, так як застосування відповідальності до платника податків обумовлено саме порушенням будь-якої з обов'язків, встановлених законодавством. З іншого боку, захист своїх прав платником податків грунтується в першу чергу на доказі факту відсутності у нього тієї чи іншої обов'язки або факту виконання даної обов'язки належним чином.
Першою і головною обов'язком платника податків є своєчасна і повна сплата податку. Вона виникає в силу його податкового зобов'язання. У зв'язку з цим дана обов'язок універсальна і поширюється на всіх платників податків. У разі сплати податку безпосередньо платником податку (а не податковим агентом) законодавством встановлено додаткові вимоги. Так, платники податків зобов'язані до настання терміну платежу здати платіжні доручення відповідним установам банку на перерахування податку до бюджету.
Решту обов'язків платників податків можна розглядати як факультативні, оскільки вони розповсюджуються не на всіх платників податків. Разом з тим вони спрямовані на належне виконання платником податків його головного обов'язку.
1) Обов'язок вести бухгалтерський облік, складати звіти про фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи їх збереження не менше п'яти років. Цей обов'язок стосується підприємств і організацій. Хотілося б відзначити, що для обчислення податку в багатьох випадках необхідно вести спеціальний податковий облік, який не збігається з бухгалтерським. Разом з тим бухгалтерський облік є основою для організації податкового обліку.
2) Обов'язок подавати податковим органам необхідні для обчислення і сплати податків документи і відомості.
Ця обов'язок досить умовна, оскільки податкове законодавство не встановлює порядок визначення цих документів і відомостей.
Якщо відносно документів які-небудь неясності не виникають, то відносно відомостей на практиці іноді зустрічаються ускладнення. Формально платник податків зобов'язаний надати тільки ті відомості, які у нього є в наявності, тобто для отримання яких не треба проводити яких-небудь додаткових дій. В іншому випадку обов'язок повинна полягати не тільки в наданні, але і в отриманні відомостей.
На практиці багато податкові органи вимагають від підприємств надання довідки про проведені на підприємстві виправні проводки. Однак слід зазначити, що облік вироблених на підприємстві виправних проводок не передбачений ніякими нормативними документами. Тому для отримання цих відомостей підприємству необхідно самостійно проводити додаткові дії, що ні поставлено в обов'язки платника податків. Таким чином, якщо підприємство не веде самостійно облік вироблених виправних проводок (тобто даних відомостей немає в наявності до моменту запиту), то вона не зобов'язана надавати ці відомості.
3) Обов'язок вносити виправлення в бухгалтерську звітність у розмірі суми прихованого або заниженого доходу (прибутку), виявленого перевірками податкових органів.
Цей обов'язок виникає з специфічної конструкції норми Закону про основи податкової системи, що передбачає застосування фінансових санкцій. При приховуванні (неврахуванні) інших (крім доходу, прибутку) об'єктів оподаткування вносити будь-які виправлення в розмірі даного об'єкту в цілях сплати податку немає великої необхідності, оскільки у складі фінансових санкцій стягується безпосередньо сума податку. У разі приховування прибутку сума податку не стягується в складі санкцій. Тому необхідно внести виправлення в бухгалтерську звітність і збільшити оподатковуваний прибуток.
4) Обов'язок у разі незгоди з фактами, викладеними в акті перевірки, представляти письмові пояснення мотивів відмови від підписання цього акта. Цей обов'язок платника податків не означає, що він повинен підписувати акт перевірки, оскільки спочатку підписання акту - це право особи. Разом з тим, відмовляючись від підписання, платник податків повинен письмово викласти мотиви відмови.
5) Обов'язок повідомляти податковим органам в десятиденний термін про прийняте рішення щодо ліквідації (реорганізації) юридичної особи. Цей обов'язок має принципове значення, оскільки від неї залежить можливість для податкових органів провести заключну перевірку підприємства, встановити податкові зобов'язання і провести всі заходи щодо їх погашення.
Якби ці правила не була встановлена, то інтереси бюджету залежали б від волі випадку. У проекті Податкового кодексу РФ пропонується закріпити додаткові обов'язки, які дозволять заповнити існуючі в даний час прогалини '. Наприклад, передбачається встановлення обов'язку щодо постановки на податковий облік, з ведення податкового обліку та ін
3. Права платника податків не такі численні, як його обов'язки. Законодавством передбачені такі їх види.
1) Право користуватися пільгами по сплаті податків на підставах і в порядку, встановлених законодавчими актами.
Питання про те, чи є застосування пільги правом платника податків, розглядався в гол. 8 (Порядок обчислення податку). У тому випадку, коли пільга дійсно є правом платника податків, необхідно враховувати встановлений порядок її застосування. Крім цього, оскільки податок обчислюється за певний період, то використовувати дане право або відмовитися від нього можна також в рамках податкового періоду.
2) Право подавати податковим органам документи, що підтверджують право на пільги по податках є похідним від першого. Разом з тим воно носить самостійний характер, оскільки податкові органи не мають права відмовити платнику податків у пред'явленні зазначених документів.
3) Право знайомитися з актами перевірок, проведених податковими органами, є гарантією права на захист, оскільки кваліфіковане оскарження рішень податкових органів можливе тільки після ознайомлення з виявленими в ході перевірки порушеннями.
4) Право подавати податковим органам пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок дозволяє на ранній стадії вирішити спірні питання, не доводячи справи до адміністративного або судового оскарження.
5) Право в установленому законом порядку оскаржити рішення податкових органів та дії їх посадових осіб є основною гарантією захисту прав платника податків.
Законодавство встановлює й інші права платників податків, наприклад право фізичної особи в місячний термін після подання до податкового органу декларації про дохід уточнити дані, заявлені ним у цій декларації.
1. Податковий кодекс Російської Федерації. Загальна частина (проект). М.:
Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1996. С. 63.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 11.2. Права та обов'язки платників податків "
 1. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
  права та обов'язки платників податків, податкових органів та інших учасників відносин, що регулюються законодавством про податки і збори; Для того щоб більш глибоко вникнути в суть податкових платежів, важливо визначити основні принципи оподаткування. "Якості, з економічної точки зору бажані в будь-якій системі оподаткування, - зазначав Дж. Мілль, - сформульовані Адамом Смітом у
 2. Питання 3. Елементи податку та основна податкова термінологія
  обов'язки платників податків та платників зборів визначені в разд.II частини першої Податкового кодексу РФ (гл.3). Платниками податків і платниками зборів визнаються організації та фізичні особи, на яких відповідно до законодавства покладено обов'язок сплачувати податки і збори. Філії та територіально відокремлені підрозділи виконують повноваження платників податків.
 3. Питання 5. Сучасні теорії податкових відносин
  права та обов'язки платників податків, податкових органів та інших учасників відносин, регульованих законодавством про податки і збори; 5) форми і методи податкового контролю; 6) відповідальність за вчинення податкових правопорушень; 7) порядок оскарження актів податкових органів і дій (бездіяльності) та їх посадових осіб. У науковій літературі також даються визначення податкової
 4. Питання 6 Податкова політика в системі державного регулювання економіки
  права та обов'язки платників податків, податкових органів та інших учасників відносин, регульованих законодавством про податки і збори; 5) форми і методи податкового контролю; 6) відповідальність за вчинення податкових правопорушень; 7) порядок оскарження актів податкових органів і дій (бездіяльності) та їх посадових осіб. Податкове планування - це управлінська діяльність,
 5. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою для іншої особи, оплатне надання послуг однією особою іншій особі, а у випадках, передбачених НК РФ, передача права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою для іншої особи, надання послуг однією особою іншій особі - на безоплатній основі (див. п. 1 ст. 39 НК РФ в ред. Федерального закону від
 6. Питання 2 Права та обов'язки платників податків
  права. Особливостями публічно-правової природи відносин, пов'язаних з вимогами сплати обов'язкових платежів у справах про банкрутство та в процедурах банкрутства , зумовлюються характер правового регулювання, підстави розмежування повноважень між органами державної влади РФ і органами державної влади суб'єктів РФ у цій сфері фінансових відносин. Таким чином,
 7. Контрольні питання
  права та обов'язки платників податків (платників зборів), податкових агентів. 7. Дайте коротку характеристику податкових органів, назвіть їх основні права та обов'язки. 8. У якому випадку Федеральна митна служба Росії має контрольними повноваженнями у сфері оподаткування? 9. Назвіть основні завдання та функції Мінфіну Росії в сфері оподаткування. 10. Назвіть функції
 8. 5. ЗАКОНОДАВСТВО РФ про податки і збори
  права та обов'язки платників податків, податкових органів та інших учасників відносин, регульованих законодавством про податки і збори; 5) форми і методи податкового контролю; 6) відповідальність за вчинення податкових правопорушень; 7) порядок оскарження актів податкових органів і дій (бездіяльності) їх посадових осіб. Дія НК РФ поширюється на відносини щодо встановлення,
 9. Податкове законодавство
  права та обов'язки платників податків, податкових органів та інших учасників відносин, регульованих законодавством про податки і збори; 5) форми і методи податкового контролю; 6) відповідальність за вчинення податкових правопорушень; 7) порядок оскарження актів податкових органів і дій (бездіяльності) їх посадових осіб. Законодавство суб'єктів РФ про податки і збори складається
 10. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  права власності на значну або більшу частину їх акцій, і тих, кого частина громадськості зневажає як промоутерів і спекулянтів. Тільки підприємець, без якого б то не було втручання керуючих, вирішує, в якому вигляді комерційної діяльності використовувати капітал і в якій кількості. Він визначає розширення і скорочення загальних розмірів справи та її основних частин, фінансову
© 2014-2022  epi.cc.ua