Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

10.3. Економічна інтеграція країн Західної Європи

Країни Західної Європи, об'єднані в ОЄЕС, рухалися по шляху економічної інтеграції. Були прийняті необхідні заходи для розвитку торговельних зв'язків і їх лібералізації, відновлення платіжних балансів і конвертованості валют. Ще в 1951 р. шість країн Західної Європи, що вибрали шлях посилення економічної інтеграції - Франція, ФРН, Італія, Бельгія, Люксембург і Нідерланди, створили Європейське об'єднання вугілля і сталі, що стало основою створення в 1957 р. більш тісної економічної союзу - Європейського економічного співтовариства (ЄС). Мета співтовариства полягала в створенні регіонального наддержави, здатного конкурувати з країнами Східної Європи і з США за рахунок координації поточної та довгострокової економічної політики європейських держав. Стратегією відносин між державами всередині блоку стає лібералізація економіки, що передбачає поступове зменшення мит на промислову продукцію в їх взаємній торгівлі, а по відношенню до держав поза блоком - міждержавне регулювання.
У ЄС були створені Європейський парламент, Рада ЄС з міністрів провідних галузей держав, Комісія ЄС для поточної реалізації рішень, Суд для вирішення спорів у зв'язку з порушеннями Римського договору, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), завданням якого було сприяння розвитку відсталих країн-членів ЄС та реалізації спільних проектів країн-членів ЄС. Освіта та розвиток ЄС мало велике значення, так як посилило позиції європейських країн, що мали разом 16% голосів у МВФ.
Крім ЄІБ до міждержавних фондам ЄС ставляться бюджет ЄС, бюджети Європейського об'єднання вугілля і сталі та Європейського об'єднання з атомної енергії, що формуються за рахунок внесків країн-членів пропорційно їх питомою ваг у валовому національному продукті Співтовариства.
Перша конвенція про автоматичне включення колоній і заморських територій Франції та Бельгії в систему ЄС була підписана одночасно з Римським договором. Створена Асоціація африкано-малагасійскіх держав з ЄЕС (Еврафріка) дозволяла Франції та Бельгії використовувати інструмент ЄС для посилення їх економічних позицій в африканських колоніях. За їх ініціативою було створено Європейський фонд розвитку (ЕФР) для безоплатного фінансування нерентабельних проектів у колишніх колоніях.
У 1958 р. у зв'язку з введенням оборотності західноєвропейських валют ОЄЕС була замінена Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а замість ЄПС набула чинності Європейське валютне угоду (ЄВС), сохранявшее механізм багатостороннього заліку взаємних претензій центральних банків з виведенням сальдо для кожної країни в Банку міжнародних розрахунків. Однак тепер вся заборгованість повинна була погашатися доларами без автоматичного погашення її частини. Для кредиту потрібна була санкція ОЕСР. За рахунок основного капіталу ЄПС та внесків держав було створено Європейський валютний фонд (ЄВФ), що надавав невеликі короткострокові кредити за умови проведення країнами - позичальниками обмежувальної грошово-кредитної і фінансової політики.

Хронічна незбалансованість розрахунків між країнами ЄПС привела до утворення постійних кредиторів - ФРН, Бельгії, Голландії, Швейцарії та боржників - Франції та Англії, що вело до перерозподілу золото - доларових резервів на користь ФРН та інших країн з активним сальдо платіжного балансу. Такий хід подій визначав необхідність проведення офіційних девальвацій валют Франції та Англії по відношенню до долара. Після введення в 1958 р. оборотності в доларах французького франка і фунта стерлінгів європейські країни досягли майже повної свободи руху грошей і значно пом'якшили обмеження, що накладаються на рух капіталів. У березні 1961 німецька марка була ревальвована по відношенню до долара на 5%.
Стали з'являтися нові європейські економічні організації, що зруйнували раніше єдину організацію європейського ринку. У 1960 р. Англія, що відмовилася від вступу до ЄС, сформувала більш вузьку угруповання - Європейську асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ), куди увійшли 7 країн: Швеція, Швейцарія, Норвегія, Данія, Австрія, Португалія. Завдання ЄАВТ була більш скромною, ніж у ЄС - скасування митних зборів у взаємній торгівлі. Кожен учасник блоку зберігав самостійність у проведенні торговельної політики по відношенню до третіх країн. Більш низький рівень економічної інтеграції ЄАВТ визначив її програш у конкурентній боротьбі з «шісткою».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Економічна інтеграція країн Західної Європи "
 1. 5. ГОЛОВНІ інтеграційні угруповання СВІТ
  Об'єктивний характер економічної інтеграції не означає, що вона відбувається спонтанно, стихійно, поза рамками управління з боку держави та міждержавних органів. Формування регіональних інтеграційних комплексів має договірно-правову базу. Цілі групи країн на основі взаємних угод об'єднуються в регіональні міжнародні комплекси і проводять спільну регіональну
 2. 3. Головні інтеграційні угруповання світу
  Як випливає з аналізу теорій інтеграції, її об'єктивний характер не означає, що вона відбувається спонтанно, стихійно, поза рамками управління з боку держави та міждержавних органів. Формування регіональних інтеграційних комплексів має договірно-правову базу. Цілі групи країн на основі взаємних угод об'єднуються в регіональні міждержавні комплекси і проводять
 3. № 96. Процеси європейської інтеграції в 20 столітті
  . Після Другої Світової війни країни Західної Європи стають на шлях економічної і політичної інтеграції. Її підготовчим етапом стає п'ятиріччя 1945 - 1950 рр.. У 1948 р. для регулювання допомоги, що надходить із США за планом Маршала, була створена організація економічного співробітництва і розвитку. У 1948 р. був заснований митний союз Бенілюкс, куди входили Бельгія, Нідерланди,
 4. № 109. Особливості економічного побуту Великого Новгорода
  . Великий Новгород займав серед російських міст особливе місце, оскільки територіальна близькість до Західної Європі сприяла його відносно незалежного розвитку, особливо в період існування Новгородської республіки. У цей час Новгород Великий проводив активну колонізацію Печорской і Югорской земель, Північного Помор'я. У Новгороді були зосереджені численні торговельні зв'язки з
 5. Тенденція до регіональної інтеграції
  . Особливе значення надавалося господарським аспектам співробітництва між самими країнами, що розвиваються. Воно виражалося в тенденції до інтеграції їх національних господарств на регіональному рівні. На відміну від інтеграції розвинених капіталістичних країн тісне економічне співробітництво держав, що розвиваються не підготовлене достатньою мірою попереднім розвитком продуктивних сил, а
 6. 2.2. Розвиток Західної Європи та освіту світового ринку
  Після падіння Римської імперії наприкінці V в. в Західній Європі відбулися майже повна аграризація і натуралізація господарства. Сільська громада стала основною господарською структурою. На відміну від східної громади ремісниче виробництво в ній розвивалося в рамках сім'ї, що певною мірою послаблювало взаємні зв'язки всередині
 7. Висновки
  1. Економічна інтеграція є об'єктивний процес, заснований на інтернаціоналізації господарського життя та міжнародному поділі праці. При цьому взаємодія здійснюється як на макро-, так і на мікрорівні. Основні форми міжнародної економічної інтеграції - зона вільної торгівлі, митний союз, економічний і валютний союз. 2. Міжнародні інтеграційні
 8. ПЛАН МАРШАЛЛА
  програма допомоги у відновленні Західної Європи з боку США, що здійснювалася в період з 1948 по 1952 р. Програма отримала назву по імені її розробника, державного секретаря США А.Маршалла. Ця програма була покликана перешкодити розвалу Європи, сприяти створенню розвиненої економіки західно-європейських країн. Основними напрямками допомоги стали субсидії і кредити,
 9. Контрольні питання
  1. Які сучасна структура російського експорту та шляхи її вдосконалення? 2. Роль зовнішньоекономічної політики у захисті національних виробників. 3. Перерахуйте напрямки інтеграції Росії в світову економіку. 4. Які характерні риси та особливості економічної взаємодії Росії: з розвиненими країнами, з країнами Східної Європи, з країнами
 10. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  . Первіснообщинна система господарства. Азіатська економіка. Особливості економічного розвитку давньосхідних товариств. Економіка античних держав. Криза рабовласницького ладу. Характеристика та особливості феодалізму в західній Європі. Економічний розвиток Франкської держави. Сільське господарство, ремесло і торгівля в Західній Європі. Феодальний місто. Міста-республіки в
 11. 15. Економічний розвиток Русі в період утворення єдиної централізованої держави (XV-XVII ст.).
  XV-XVII ст. займають особливе місце у світовій історії. Вони наповнені подіями справді всесвітньо-історичного значення. Головні з них Великі географічні відкриття: тропічної Америки X. Колумбом, шляхи із Західної Європи навколо Південної Африки в Індію Васко да Гамою, відкриття Австралії європейцями, протоки між Азією і Америкою С. Дежневим, перша кругосвітня експедиція Ф. Магеллана і багато
 12. 26. Типи і форми регіональної економічної інтеграції
  Виділяються два типи регіональної економічної інтеграції: міждержавна економічна інтеграція та інтеграція на мікрорівні, яка грунтується на приватних зарубіжних прямих капіталовкладень. Міждержавні інтеграційні об'єднання існують в наступних формах: - зони вільної торгівлі, які ставлять за мету ліквідувати перешкоди у взаємній торгівлі; - митні союзи,
 13. Запитання до теми
  1. Як і в силу яких чинників змінилася частка країн ЄС у сукупному валовому продукті світу? 2. Дайте характеристику груп країн, що входять в ЄС. 3. Чим пояснюється відставання ЄС від США і Японії за рівнем науково-технічного розвитку? 4. Назвіть особливості соціально-економічної структури країн ЄС. 5. Які характерні риси механізму господарської інтеграції країн
 14. Теми рефератів
  : Досвід державного регулювання економіки в країнах заходу в 1919-1939 рр.. Наслідки першої світової війни для країн Західної
© 2014-2022  epi.cc.ua