Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

Федеративна республіка Німеччини (ФРН)

Проведена в ФРН грошова реформа, скасування заморожування цін при збереженні заморожування заробітної плати та подальше зростання цін забезпечили швидку концентрацію капіталів у монополістів. Панівною доктриною в економічних перетвореннях ФРН стає неолібералізм Ойкена і базується на ньому концепція «соціально-ринкового господарства» Ерхарда.
Важливу роль у відновленні економіки ФРН грали великі інвестиції державних підприємств, частка яких у післявоєнній економіці збільшилася на 1/3. За допомогою держави здійснювався перерозподіл прибутку всіх фірм на користь пріоритетних галузей важкої промисловості та енергетики. Для цього за законом, прийнятим в 1952 р. про інвестиційну допомогу, всі промислові підприємства, за винятком підприємств пріоритетних галузей і державних підприємств, повинні були робити відрахування в спеціальний фонд, кошти якого спрямовувалися в розпорядження великих підприємств на шкоду інтересам середніх і дрібних підприємців. Були введені високі норми амортизаційних відрахувань. Для забезпечення припливу робочої сили в промислові центри була здійснена велика програма житлового будівництва.
Високі темпи інвестицій, концентрації капіталів в руках монополістів дозволили швидко оновити виробничий апарат і здійснити структурні перетворення на користь таких галузей обробної промисловості як виробництво верстатів, автомашин, електротехнічна промисловість, хімія. Все це визначило конкурентні переваги ФРН в порівнянні з Англією і Францією.
Розуміючи, що науково-технічна революція потрібна для збереження конкурентних переваг та отримання високих прибутків, вона стає лейтмотивом державно - монополістичного розвитку ФРН.
Однак розгорнулася науково-технічна революція призвела до глибоких структурних змін у виробництві, що вимагало великих витрат на розвиток нових галузей і вирішення соціальних проблем. Надаючи велику підтримку структурним перетворенням економіки, держава з 1956 р. стало збільшувати витрати на військові цілі. Все це позначилося на зниженні темпів зростання. Приріст промислової продукції, що становив у середньому 20% в 1949 - 1955 рр.., Знизився до 7% в 1956 -1961 рр..
Суттєву допомогу у відновленні економіки Західної Європи протягом десятиліть після війни надали США. З 1945 по 1956 рр.. США надали більш ніж на 45 млрд. дол дарів і на 12 млрд. дол позик, а приватні інвестиції склали близько 7 млрд. дол
За планом Маршалла була надана допомога з федерального бюджету США в вигляді безоплатних субсидій і позик 16 капіталістичним державам. За Акту про економічне співробітництво від 1948 році були створені американська організація - Адміністрація економічного співробітництва та Програма європейського відновлення. Розподіл допомоги здійснювалося Адміністрацією економічного співробітництва, очолюваної великими американськими фінансистами і політичними діячами. Великобританія, Франція, Італія і Німеччина отримали 60% допомоги.
Для реалізації цілей плану Маршалла були створені європейські організації - Організація європейського економічного співробітництва (ОЄЕС), мета якої полягала у сприянні економічному розвитку країн-членів, і Європейський платіжний союз (ЄПС), мета якого - лібералізація взаємної торгівлі країн - учасниць і відновлення оборотності валют.
Для відновлення рівноваги платіжного балансу рекомендувалася скасування контролю за валютним курсом, зближення офіційного курсу з реальним ринковим обмінним курсом, організація багатосторонньої системи врегулювання платіжних розрахунків з виведенням сальдо розрахунків між країнами-членами ЄПС Банком міжнародних розрахунків (БМР). Заборгованість не могла перевищувати певну квоту, що погашається кредитом ЄПС. Її перевищення країна-позичальник повинна була сплатити в золоті або доларах.
Так як потреба в стимулюванні безоплатного експорту капіталу з США залишалася і після 1952 р., то з'являлися нові установи, які здійснювали розподіл експорту капіталів для військових цілей або у формі продажу надлишків.
У процесі відновлення економіки західноєвропейських країн велику допомогу надали міжнародні економічні організації. У рамках МВФ були прийняті спеціальні угоди про резервні і взаємних кредитах для дозволу проблем, що виникали взаємних платежів. З 1952 р. МВФ надавав кредити країнам-членам для імпорту певної продукції і на певний термін у формі «Stand by arrangements». У процесі відновлення економіки Західної Європи активно брали участь МБРР, що надав 2 млрд. дол європейським країнам, і ГАТТ, який за період 1947-1954 рр.. провів 4 раунди по взаємному скороченню митних зборів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Федеративна республіка Німеччини (ФРН) "
 1. Тема 4. Особливості функціонування податкових систем федеративних держав (на прикладі США і Німеччини)
  Тема 4. Особливості функціонування податкових систем федеративних держав (на прикладі США і
 2. Республіка Комі
  Податок введений Законом Республіки Комі від 24.11.2003 р. N 67-РЗ "Про податок на майно організацій на території Республіки Комі ". Авансові платежі сплачуються у три строки: чи не пізніше 5 травня, 5 серпня і 5 листопада поточного року. Податок після закінчення податкового періоду сплачується не пізніше 10 квітня року, наступного за минулим податковим періодом. Податкова ставка - 2 , 2%. Податкові пільги
 3. 54. Проблеми збереження єдності Росії
  Доля держави Російської, а саме питання про його єдність в 1991-1993 рр.., багато в чому визначалася протистоянням республіканських властей і федеративної влади. Причини, внаслідок яких стався розпад СРСР, також вплинули на наростання сепаратистських тенденцій всередині країни, на бажання регіонів самостійно використовувати результати своєї праці. Підсумки «невдалого» реформування
 4. Запитання до теми
  1. Розгляньте основні чинники та умови економічного розвитку ФРН у другій половині XX в. 2. Оцініть позиції Німеччини в 90-ті роки у світовому господарстві і в Європі. 3. Проаналізуйте основні риси господарського механізму Німеччини . 4. Охарактеризуйте розвиток економічних відносин Німеччини з Російською Федерацією. 5. Які позиції Німеччини в
 5. Республіка Комі
  Податкові пільги для окремих категорій платників податків установлюються Законом Республіки Комі "Про податкові пільги на території Республіки Комі та внесення змін до деяких законодавчих актів з питання про податкові пільги ". Фізичним особам пільги надаються щодо одного зареєстрованого на них транспортні засоби за
 6. Бюджетний рік
  Бюджетний рік - це період, протягом якого діє затверджений бюджет. Зазвичай він дорівнює 12 місяцям. У різних державах початок бюджетного року по-різному. Так, у Франції, Німеччині, Італії, Бельгії, Голландії, Швейцарії воно збігається з календарним роком; у Великобританії, Японії, Канаді бюджетний рік починається з 1 квітня і закінчується 31 березня, у Швеції, Норвегії - з 1 липня по 30
 7. Розділ 2. Податкові системи країн з розвиненою ринковою економікою
  Метою вивчення матеріалу, представленого в даному розділі, є придбання студентами знань про особливості прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах, про особливості функціонування податкових систем федеративних і унітарних держав. Студенти повинні отримати уявлення про те, які податки з числа прямих і непрямих, є основними для країн з розвиненою
 8. Республіка Марій Ел
  Система оподаткування у вигляді ЕНВД введена на території Республіки Марій Ел в 17 муніципальних утвореннях і застосовується щодо всіх видів підприємницької діяльності, зазначених у пункті 2 статті 346.26 НК
 9. Республіка Марій Ел
  Земельний податок на території Республіки Марій Ел введений в 17 муніципальних утвореннях. Ставки податку відповідають граничним ставками , встановленим статтею 394 НК
 10. 1.2. Бюджетне пристрій і бюджетна система
  Бюджетне пристрій визначає організацію державного бюджету і бюджетної системи країни, взаємовідносини між її окремими ланками, правові засади функціонування бюджетів, що входять у бюджетну систему, склад і структуру бюджетів, процедурні сторони формування та використання бюджетних коштів та ін Складовою частиною бюджетного устрою є бюджетна система.
 11. Глава 32 Демократична республіка Конго в світовій економіці
  Демократична Республіка Конго - ДРК (колишній Заїр) розташована в Центральній Африці. Це найбільше за площею території держава серед країн африканського континенту південніше пустелі Сахара, іменованих країнами Тропічної Африки (1,75% території світу). ДРК - третя (після Нігерії та Ефіопії) за чисельністю населення країна. Її населення в 1999 р. становило 50 млн осіб, або 0,8% світового
 12. Республіка Комі
  Система оподаткування у вигляді ЕНВД введена на території Республіки Комі у всіх 20 муніципальних утвореннях. У більшості муніципальних утворень ЕНВД введений щодо всіх видів підприємницької діяльності, перелічених у статті 346.26 НК
 13. Тема 20. Характеристика податкової системи Німеччини
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Німеччини. Система податкових органів у Німеччині. 2. Характеристика основних федеральних і спільних податків у Німеччині. 3. Характеристика місцевих податків Німеччини. Церковний податок. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну
 14. Література
  1. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності» від 18.10.94г . № 3321-ХИ. 2. Положення «Про безготівкові розрахунки в Республіці Білорусь» від 31.01.97 р. № 849. Затверджено Правлінням Національного банку РБ 27.12.96 р. № 36. 3. Альошин С.М., Нефедов В. П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 4. Аналіз господарської діяльності в
© 2014-2022  epi.cc.ua