Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

10.2. Організація Об'єднаних Націй


Організація Об'єднаних Націй (ООН) була створена в 1945 р. і є всеосяжною унікальною міжнародною організацією, що об'єднує 185 суверенних держав.
ООН безпосередньо здійснює свою діяльність у сферах економічного, соціального та політичного розвитку країн, сприяє формуванню доброчинної, стабільною і сприятливого середовища міждержавного співробітництва.
У червні 1997 р. була проведена 19-а спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, де розглядалися найважливіші аспекти глобального плану дій в інтересах сталого економічного і соціального розвитку країн, формування міжнародних і національних стратегій розвитку в XXI ст . Вирішенню проблем глобалізації економіки, регулювання еко-номічного процесів у світі була присвячена також 53-тя сесія Генеральної Асамблеї ООН, що проходила в вересні 1998 р.
Пріоритетні міжнародні економічні взаємозв'язки та взаємодії країн грунтуються і регулюються такими принципами :
- суверенна рівність у розвитку країн, забезпечення справедливості у зовнішньоекономічних зв'язках і відносинах;
- взаємозалежність і взаємозумовленість інтересів промислово розвинених країн і країн;
- сумлінне виконання міжнародних зобов'язань, досягнення взаємних і реальних результатів між усіма країнами;
- реалізація міждержавної економічної і соціальної справедливості в міжнародних відносинах.
До основних цілей міжнародного економічного співробітництва відносяться:
- розвиток економічного і соціального прогресу, забезпечення високого рівня життя всіх країн і народів;
- визначення та використання найбільш прогресивних міжнародних економічних відносин, заснованих на справедливості, спільності інтересів, взаємне співробітництво між усіма державами;
- розвиток міжнародних зв'язків і співробітництва для вирішення міждержавних економічних і соціальних проблем;
- досягнення співробітництва у науково-технічних, промислово-виробничих і соціальних областях на основі рівних переваг, вдосконалення взаємних інтересів і вигоди для всіх держав;
- забезпечення прискореного розвитку і економічного зростання країн, що особливо розвиваються;
- досягнення більш прогресивних, раціональних і справедливих зовнішньоекономічних відносин, сприяння вдосконаленню структури світової економіки;
- створення необхідних умов для інтенсивного економічного співробітництва між усіма націями і народностями;
- розвиток і заохочення міжнародного співробітництва та міждержавних економічних зв'язків, сприяння колективної безпеки на основі дотримання суверенного економічного, соціального та політичного рівності держав.
Удосконалюючи принципи та основні ідеї, спрямовані на розвиток міжнародних економічних відносин, ООН реалізує найважливіші функціональні аспекти, в числі яких особливої актуальності набуває дослідження проблем взаємозв'язку між глобалізацією та розвитком економіки у світі, вивчення ролі і впливу глобалізації економіки на регулювання світових фінансових процесів.
Важливою функціональної сферою діяльності ООН є також розробка перспективних форм і методів партнерства між промислово розвиненими і країнами, що розвиваються з урахуванням ступеня їх економічного розвитку.
Пріоритетне значення в ООН має формування плідною та продуктивною міжнародного економічного середовища, що сприяє досягненню прогресу в процвітанні і стабільності розвитку країн світу, ефективної інтеграції країн, що розвиваються в систему міжнародної торгівлі.

ООН сприяє забезпеченню невід'ємного права вибору кожною країною своєї економічної системи розвитку, володіння, використання та експлуатації всіх своїх природних багатств і ресурсів, а також розширенню науково-технічної діяльності промислово розвинених країн і країн для мобілізації національних ресурсів на досягнення економічного розвитку.
Особливе значення зараз набуває функціональний аспект ООН, пов'язаний із забезпеченням подальшої інтеграції країн у сферах розвитку аналітичної та нормативної діяльності для розробки перспективної економічної і соціальної політики в світі.
У процесі здійснення функціональної діяльності, спрямованої на дослідження проблем впливу глобалізації економіки на регулювання світових фінансових відносин, ООН сприяє досягненню стабільного фінансового розвитку сфер національних економік різних країн, вдосконалення міжнародних економічних зв'язків на основі взаємної вигоди, рівних переваг та надання режиму найбільшого сприяння. ООН сприяє неухильному розвитку світової економіки шляхом розробки пріоритетних підходів та заходів, що відповідають вимогам промислово розвинених країн і країн, що відповідає глобальним світовим економічним позиціям і умовам.
Важливе місце в діяльності ООН займає функціональний аспект, пов'язаний з розробкою перспективних форм і методів партнерства між країнами. При цьому особливу значен-ня має розробка положень та процедур міжнародних угод щодо надання фінансово-економічних преференцій країнам, що розвиваються, лібералізації зовнішньоекономічну зв'язків і їх розширення. Для цього під егідою ООН промислово розвинені країни повинні зміцнювати й удосконалювати програми недискримінаційних тарифних преференцій для країн, що розвиваються, уникати заходів, надають негативний вплив на розвиток їх національних економік, використовуючи необхідні диференційовані підходи до кожної з країн, що розвиваються, щоб доцільно задовольняти їхні потреби у міжнародній економічній сфері.
Особливе значення мають функціональні дії ООН в галузі формування плідною та продуктивною міжнародної економічної діяльності країн. У зв'язку з цим розробляються важливі заходи щодо підвищення відповідальності держав за сприяння встановленню систематичного доступу до всіх створюваним товарам і послугам за вигідними, справедливим і стійким цінами, що сприяє таким чином пріоритетного розвитку світової торгівлі. Забезпеченню лібералізації і постійно зростаючому розширенню світової торгівлі під патронажем ООН сприяє реалізація координаційних можливостей і зусиль, спрямованих на справедливе рішення проблем у сфері міжнародної торгівлі, диверсифікації експорту товарів і послуг, досягнення додаткових вигод у торгівлі для кожної з країн, значного збільшення їх валютних надходжень, прискорення темпів зростання і вдосконалення торгівлі з урахуванням вимог їх розвитку, поліпшення можливостей для участі в розширенні світової торгівлі за допомогою істотної раціоналізації умов доступу на ринки товарів і послуг, встановлення справедливих, вигідних і стабільних цін на міжнародних ринках. Системного просуванню міжнародної торгівлі сприяє вплив ООН на процеси, що сприяють вільному вибору кожною державою форм організації своїх зовнішньоекономічних відносин з урахуванням розвитку багатосторонніх угод, що відповідають міжнародним зобов'язанням і потребам міждержавного економічного со-трудничества.
Важливу роль у діяльності ООН має функціональний аспект, пов'язаний з сприянням забезпечення невід'ємного права вибору кожною країною системи свого економічного розвитку, володіння, використання та експлуатації всіх її природних ресурсів і багатств.
Для реалізації цього принципового напрямки ООН розробляє аналітичні та нормативні основи законодавчих гарантій формування та застосування ресурсного потенціалу країн, повної мобілізації і раціонального використання всіх наявних ресурсів. На основі інформаційних програм і рекомендацій ООН проводяться угоди та консультації між державами для досягнення оптимального використання природних ресурсів, що належать кільком країнам, а також регулюється і контролюється діяльність транснаціональних корпорацій, щоб вона не суперечила прийнятим нормам та постановам, відповідала економічному та соціальному розвитку країн, їх національним інтересам.
Вагоме місце в діяльності ООН займає функціональний спектр, сприяння розширенню науково-технічної діяльності промислово розвинених країн і країн. В ООН формується системна основа для досягнення результатів розвитку науки і техніки кожною державою, націлена на здійснення міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері створення та поширення прогресивної технології з належним урахуванням всіх міждержавних інтересів, включаючи права та обов'язки розробників, постачальників і користувачів пріоритетною технології. Це сприяє розкриттю доступу країн до досягнень сучасної науки і техніки, створенню, зміцненню і розвитку науково-технічної та технологічної інфраструктури, а також їх діяльності в передових науково-дослідних і техніко-технологічних областях.
Особливої актуальності набуває функціональний аспект, реалізований ООН в галузі забезпечення подальшої інтеграції країн у сферах розвитку аналітичної та нормативної діяльності для розробки перспективної економічної і соціальної політики в світі. В даний час щотижня в ООН реєструються 700-800 тис. операцій, проводиться постійна робота з розширення існуючої інформаційної бази даних. Діє комплексна система управлінської інформації (ІМІС), яка стала основою операційного механізму, реалізованого в усьому світі.
Найважливішою функцією ООН є координація проблем, пов'язаних з формуванням і реалізацією світових інвестицій, створенням необхідних умов для їх розвитку у сферах міжнародного підприємництва. ООН сприяє створенню реальної основи для лібералізації діяльності в області прямих іноземних інвестицій, підтримки тенденцій до проведення відкритої інвестиційної політики в багатьох країнах світу, що сприяє розвитку ринкових відносин.
Дані про прямі інвестиції, що реалізуються промислово розвиненими країнами під егідою ООН, см. на рис. 10.2 та 10.3.Умовні позначення:
1 - Італія
2 - Канада
3 - Бельгія-Люксембург
4 - Швейцарія
5 - Нідерланди
6 - Японія
7 - Франція
8 - Німеччина
9 - Сполучене Королівство
10 - Сполучені Штати
Формування та реалізація пріоритетного функціонального потенціалу Організації Об'єднаних Націй знаходить безпосереднє відображення в діяльності міжнародних організацій, діючих і розвиваються в рамках ООН.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Організація Об'єднаних Націй "
 1. 10.1. Загальні аспекти розвитку
  організацій, спрямованої на досягнення цілей світового розвитку. В даний час пріоритет у МЕВ як і раніше зберігається за зовнішньоторговельними відносинами (80% всього обсягу МЕВ) *. Спочатку ці відносини будувалися на межстрановой, вузькорегіональні основі, а зараз відбувається їх глобалізація. Якщо раніше в основі міжкраїнових або вузькорегіональних відносин лежали дві що суперечать один одному
 2. Стаття 17. Державний контроль за створенням, реорганізацією, ліквідацією комерційних організацій та їх об'єднань
  організаціями або обмеження конкуренції федеральним антимонопольним органом здійснюється державний контроль за: створенням, злиттям і приєднанням об'єднань комерційних організацій (союзів або асоціацій); злиттям і приєднанням комерційних організацій, якщо сума їх активів по останньому балансу перевищує 100 тисяч мінімальних розмірів оплати
 3. 9.5.2. Багатство обраних більше не несе благополуччя для всіх
  Перший криза глобальної економіки, що став прелюдією до структурної кризи розвинених країн, а значить, - і всього світу - був, хоча, безумовно, і яскравим, але лише зовнішнім , поверхневим проявом загнивання глобальних монополій. Набагато більш значущим представляється якісно нова тенденція 90-х років: вперше за весь час спостережень процес накопичення багатства перестав сам по собі
 4. Які родинні назви господарств?
  Організація, наділена цивільними правами і обов'язками і що виступає від свого імені (наприклад, фірма). 2. У більш вузькому сенсі корпорація в ряді країн (США, Англія та ін.) - акціонерне товариство (АТ) - велике підприємство, капітал якого утворюється шляхом продажу акцій. Партнерство - юридична форма організації підприємства, яка займає проміжне місце між індивідуальним
 5. Некомерційні організації
  організацій належать споживчі кооперативи, громадські та релігійні організації, фонди. Споживчим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства з метою задоволення матеріальних та інших потреб учасників, що здійснюється шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків. Зазвичай споживчий кооператив
 6. № 85. Особливості подолання наслідків кризи 1930-х років у Швеції
  організація громадських робіт; 4. вливання державних інвестицій; 5. укладення Угоди про мирне способі досягнення колективних договорів в 1938 році між Центральним об'єднанням профспілок та Об'єднанням підприємців. Підсумком цих заходів стало те, що Швеція раніше інших держав встала на шлях виходу з
 7. № 37. Особливості організації ремесел в 11 - 12 століттях
    об'єднання ремісників за професією) 2. Цеховий уряд - старшина, рада, своя церква. 3. Організація цехового ремесла - відсутність поділу праці всередині цеху. 4. Сувора регламентація обсягів виробництва, якості товарів, кількості працівників, тривалості робочого дня. 5. Галузі ремісничого виробництва - текстильна (сукно, шовк), металургійна та
 8. Виробничі кооперативи
    організацією. Його установчий документ - статут, що затверджується загальними зборами членів кооперативу. Кількість членів кооперативу не повинно бути менше п'яти. Майно, що перебуває у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Кооператив не має права випускати акції. Член кооперативу має один голос при прийнятті рішень загальними
 9. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
    організацією. 2. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у розмірах і в порядку, передбачених законом про виробничі кооперативи і статутом
 10. Система національних рахунків
    організації - Національному бюро економічних досліджень, де цю роботу очолив відомий американський економіст Уеслі Клер Мітчелл, який займався вивченням проблем економічного циклу (що неможливо за відсутності системи макроекономічних показників). Паралельно роботи в цьому напрямі велися і в Радянській Росії у всеросійському (а згодом всесоюзному) Вищій раді народного
 11. Їх рішення щодо рівня видобутку нафти значною мірою аналогічні рішеннями Джека і Джилл
    організації приймають рішення про обсяг видобутку неф-й значною мірою незалежно один від одного, і світовий ринок нафти перетворився на конкурентний. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Якщо учасники олігополії мають можливість догово-риться про координацію обсягів виробництва, який обсяг випуску вони виберуть? Якщо рішення про обсяг виробництва приймається-ється кожним Олігопен-листом самостоятель-
 12. Глобалізація: яка її економічна сутність?
    організація об'єдналися мезосістем і взаємодія макроекономіки за єдиними правовим нормам висвітлювалася в главі 17 (про мезоекономіку) і главі 27 (про змішану систему управління національним господарством). 4. Міжнародні економічні організації. Розширення і посилення взаємозв'язку і взаємозалежності суб'єктів світового господарства супроводжується участю все більшого числа держав світу в
 13.  § 2. Монополістичні об'єднання
    об'єднання
 14. 11.1.6. Міжнародна економічна інтеграція
    об'єднання, тобто господарські угруповання, створені для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями. Сьогодні в світі налічуються десятки інтеграційних об'єднань. Це вже згадувані вище ЄС і НАФТА в розвинених країнах, АСЕАН - в Південно-Східній Азії, МЕРКОСУР - у Латинській Америці, СНД - в країнах колишнього СРСР, АТЕС - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та ін
 15.  Глава 17. Форми мезоекономічних об'єднань
    об'єднань
© 2014-2022  epi.cc.ua