Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

позикових коштів

грошові кошти, отримані у вигляді позики на певний термін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Позикові кошти "
 1. Джерела фінансування інвестиційної діяльності
  позикових коштів (кредитів банків, позикових коштів інших організацій); - залучених коштів (від продажу акцій та інших цінних паперів); - коштів з бюджету та позабюджетних фондів. У 1998 р. в Росії капітальні вкладення великих і середніх підприємств фінансувалися за рахунок їх власних коштів на 53%, за рахунок коштів бюджету та позабюджетних фондів - на 31%, а позикові та залучені
 2. Таким чином, відбувається зрушення кривої про-позиції позикових коштів.
  Позикових коштів. Оскільки зміна в оподаткуванні доходів від Ощад-жений не робить безпосереднього впливу на кількість позичальників при будь-якій даній процентній ставці, воно ніяк не відбивається на попиті на позикові кошти. По-друге, визначимо, яким чином зміниться положення кривої запропонованого-вання? Оскільки при ослабленні податків домашні господарства будуть повели-чувати частку
 3. На рис. 30.1 представлено поведінку ринку позикових коштів за допомогою знайомих мих нам графіків попиту і
  позикових коштів за допомогою знайомих мих нам графіків попиту і пропозиції. Так само як і в наших попередніх дослідженнях фінансової системи, крива пропозиції має висхідний ха-Глава 30. Макроекономічна теорія відкритої економіки рактер, а крива попиту - спадний, так як більш висока процентна ставка збільшує величину пропозиції позикових коштів і одночасно веде до
 4. Рис.
  Позикових коштів і обміну іноземної Залютті встановлює важливі параметри відкритої економіки. Графік (а) рис. 30.4 відображає стан ринку позикових коштів (рис. 30.1). Джерелом пропозиції позикових засобів служать національні заощадження. Попит на позикові кошти визначається внутрішніми інвестиціями і чистими іноземними інвестиціями. Відповідність попиту та пропозиції позикових засобів
 5. Закордонні компанії - зручна мішень для політиків, так як звинувачення на адресу іноземців - надійний спосіб
  позикових коштів та обміну іноземної валюти. На ринку позикових коштів процентна ставка приводить у відповідність перед-ложение позикових коштів (обумовлений внутріш-ними заощадженнями) і попит на позикові кошти (визначається потребами у внутрішніх і чистих іноземних інвестиціях). На ринку обміну іноземної валюти реальний обмінний курс призводить в рівновагу пропозицію долла-
 6. Для спрощення реальної ситуації уявімо, що в економіці існує тільки один фінансовий ринок - ринок позикових
  позикових засобів. На нього надходять всі кошти, що йдуть на заощадження, і на ньому ж всі позичальники отримують позики на інвестування. На цьому ринку існує єдина ставка відсотка за вкладами і по позиках. Зрозуміло, припущення про єдиний фінансовому ринку свідомо не-вірно, так як в реальній економіці функціонують різні фінансові установи. Проте мистецтво побудови
 7. 50. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ пасивів балансу
  позикового капіталу, скільки залучено у оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство. Оцінка змін, які відбулися в структурі капіталу, може бути різною з позиції інвесторів і з позиції підприємства. Для банків та інших інвесторів більш надійною вважається ситуація, коли частка
 8. Капітал
  засоби виробництва. Гроші не потрапляють під це визначення, вони - ре-сурси, а не капітал (у цьому відмінність від економікса). Вони можуть бути витрачені на прид-бання предметів споживання, надані в якості кредиту або взагалі лежати без руху. Куплені на гроші засоби виробництва (машини, устаткування, сировину і т. п.) також поки не капітал, а прості блага. І тільки в процесі
 9. Ринок позикових коштів Коли ми вперше приступили до дослідження ролі фінансової системи, ми.
  Позикових коштів Коли ми вперше приступили до дослідження ролі фінансової системи, ми. заради спрощення аналізу, припустили, що вона складається тільки з одного ринку, званих ринком позикових коштів. На цей ринок спрямовуються кошти всіх людей, що бажають зробити заощадження, і на цьому ж ринку отримують необхідні їм суми грошей всі позичальники. На ринку діє єдина процентна ставка,
 10. 53. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ активів і пасивів балансу
  позикові кошти; іноді вони формуються за рахунок короткострокових активів банку або за рахунок тимчасового залучення власних оборотних коштів. Поточні активи утворюються за рахунок як власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано, щоб вони наполовину були сформовані за рахунок власного, а наполовину - за рахунок позикового капіталу, оскільки при цьому забезпечується
 11. 3.1. Класична модель макроекономічної рівноваги
  позикових коштів (ринку капіталу), де підприємці, що відчувають тимчасовий брак коштів, займають ці кошти у домашніх господарств. Функція попиту інвесторів на позикові кошти: I=? -? R, де I - обсяг інвестиційного попиту;? А-обсяг попиту інвесторів на позикові кошти при нульовій реальної процентної ставки;?=? I /? R - емпіричний коефіцієнт чутливості попиту
 12. Особливості визначення податкової бази при отриманні доходів у вигляді матеріальної вигоди
  позиковими засобами; 2) матеріальна вигода, отримана від придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб відповідно до цивільно - правовим договором, а також у організацій і індивідуальних підприємців, які є взаємозалежними по відношенню до платника податків; 3) матеріальна вигода, отримана від придбання цінних паперів. 2. При отриманні платником податку доходу у вигляді
 13. Тотожності, використовувані в національному рахунків-водстве, дозволяють з'ясувати деякі важливі зв'язки між різними
  позикових коштів. Запропонованого-ються забезпечується домогосподарствами, бажаю-ські зберегти частину своїх доходів і готових пре-доставити їх в чиєсь користування на певних умовах. Попит на позикові кошти виходить від домогосподарств і фірм, які потребують позиках для інвестування. Щоб проаналізувати-вать, як та чи інша політика держави впливав-ет на рівень процентної ставки,
 14. Таким чином, крива попиту зсувається вправо з положення D.
  Позикові кошти призвело до зростанню процентної ставки з 5% до б%; зацікавленість домашніх господарств у зростанні заощаджень підвищимо-лась і обсяг пропозиції позикових коштів зріс з $ 1200 млрд до $ 1400 млрд. Таким чином, зміна податкового законодавства, спрямоване на по-ощреніе інвестицій, призводить до зростання і процентної ставки і заощаджень. Політика щодо податків,
© 2014-2022  epi.cc.ua