Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 37 Ринок: поняття, риси, моделі

Відповідь
Ринок - це: а) сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів; б) один з центральних елементів у системі товарно-грошових відносин; в) базовий елемент господарського механізму; г) регулятор функціонування ринкової економіки.
Передумовами виникнення ринку є: а) суспільний поділ праці, б) приватна власність на засоби і продукти виробництва.
Основними елементами ринку виступають попит, пропозиція, конкуренція, ціна. Відмінними рисами ринку є: гнучкість, ефективність, прагнення до рівноваги.
Оптимальне функціонування ринку передбачає наявність наступних умов: а) вхід на ринок і вихід з нього повинні бути вільними, б) наявність вільних ресурсів і вільне їх використання; в) вільний доступ до ринкової інформації; г) відсутність монополізму у виробництві та ціноутворенні.
З позицій ціноутворення і характеру конкуренції виділяють наступні моделі ринку:
- ринок досконалої конкуренції (багато продавців і багато покупців);
- ринок монопольної конкуренції (один продавець);
- ринок олігополії (мало продавців і багато покупців);
- ринок олігопсонії (багато продавців і мало покупців);
- ринок двосторонньої олігополії (мало продавців і мало покупців);
- ринок дуополии (два продавці й два покупця);
- ринок монопсонии (багато продавців і один покупець);
- ринок монополістичної конкуренції (багато продавців і багато покупців).

Залежно від об'єктів купівлі-продажу ринки різняться: а) ринок товарів; б) ринок послуг; в) ринок капіталів; г) ринок праці; д) ринок інформації (науково-технічних розробок).
З точки зору меж і масштабів розрізняють місцевий ринок (у межах села, міста, району); національний (внутрішній ринок); світовий (зовнішній ринок).
Суб'єктами ринку виступають: юридичні особи (фірма, підприємство, установа), фізичні особи; держава.
Розвинений ринок передбачає розвинену ринкову інфраструктуру, основними елементами якої є: банківська, страхова та інформаційна система.
Ринок володіє позитивними і негативними рисами.
Ринок має наступні позитивні сторони:
- сприяє ефективному розподілу та використання обмежених ресурсів суспільства;
- здатний досить швидко усувати дефіцит товарів і послуг;
- сприяє розробці та впровадженню новітньої високопродуктивної техніки і технології виробництва;
- координує економічну діяльність без адміністративного примусу;
- сприяє вільному економічному вибором.
Ринок має наступні негативні сторони:
- не здатний ліквідувати безробіття та інфляцію;
- не може забезпечити соціальний захист у суспільстві;
- не здатний забезпечити оптимальну структуру економіки;
- не здатний бути ефективним в процесі виробництва «суспільних товарів»;
- чи не володіє механізмом, який запобігав би зародження соціальної несправедливості, розшарування суспільства на багатих і бідних.
У мікроекономіці вивчаються як конкурентні, так і неконкурентні ринки, які функціонують у різних галузях народного господарства.
Вирішальну роль у функціонуванні ринку відіграють ціни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 37 Ринок: поняття, риси, моделі "
 1. Запитання до теми
  ринок» і «світове господарство»? Обгрунтуйте свою точку зору. 4. Розкрийте основні риси окремих періодів розвитку світового господарства, попередньо виділивши їх. 5. Проаналізуйте основні концепції, що пояснюють розвиток світового
 2. Запитання до теми
  риси динаміки економічного розвитку західних країн у XX ст. 3. Проаналізуйте позиції країн - лідерів у світовій економіці. 4. Стосовно до груп країн і окремих країнах розкрийте характерні риси моделей господарських механізмів. Яка з них найбільш
 3. Наукові абстракції
  понять, суджень, умовиводів, тобто у формах абстрактного мислення. У процесі теоретичного пізнання шляхом мислення виробляються наукові абстракції, або узагальнені поняття, абстрактні від конкретних явищ, але відображають їх основоположні, сутнісні риси і властивості. У результаті на стадії абстрактного мислення виробляється ідеальна дійсність, тобто образна її модель,
 4. Запитання і завдання для самоконтролю
  риси та відмінності ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки? 2. Чому модель змішаної економіки є найбільш оптимальною сучасною моделлю соціально-економічного розвитку? 3. Які основні критерії класифікації економічних систем і який з них визначає? 4. Які основні риси народної економіки? 5. Чому недоцільно сучасну економічну систему
 5. Контрольні питання
  риси? 7. Які основні макроекономічні моделі ви знаєте? 8. Що таке модель кругових потоків? 9. Які основні макроекономічні фактори (фактори виробництва) та їх характеристика? 10. Чим різняться три моделі кругових
 6. Запитання для повторення
  риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн? 9. Які риси характеризують процес глобалізації? 10. Що собою являє транснаціональна корпорація? 11. Що являє собою
 7. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  ринок »застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 8. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  ринок »застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 9. Запитання до теми
  поняття та структуру світової фінансової системи. 2. Які характерні риси євроринку капіталів? 3. Які основні суб'єкти світового ринку капіталів і характер їх дій? 4. Які групи країн виступають основними кредиторами і позичальниками? 5. В якому напрямку змінювалися процентні ставки в 80-90-ті роки? 6. Назвіть причини і наслідки фінансових
 10. ГЛАВА 23. ФІРМА В УМОВАХ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  питання, наведені нижче. Проблемні питання 1. Які вам відомі моделі ринку і чим вони різняться? Дайте коротку характеристику моделей ринку. Який критерій є достатнім, щоб класифікувати моделі ринку? Скільки їх повинно бути? може бути, одного критерію недостатньо? 2. Які характерні риси ринку чистої конкуренції? Скільки їх? одна, дві, три або ...? Як ви
 11. Лекція 17 Тема: ПРАЦЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ. Економічна нестабільність НА РИНКУ ПРАЦІ: БЕЗРОБІТТЯ
  питання: - теорії праці; - ринок праці; - причини та основні риси
 12. Терміни і поняття
  ринок (ринок позичкових капіталів) Грошовий ринок Ринок капіталів Обліковий ринок Ринок деривативів Міжбанківський ринок Валютний ринок Ринок цінних паперів Акції Цінні папери з фіксованим доходом Дизажіо Ажіо Дохід на акцію (облігацію) Дивіденд Фондова біржа Фондові цінності Дилер Брокер Касові операції Термінові операції Біржова котирування Біржові
 13. Глава 8. Національна економіка: основні риси і по-казателі
  риси макроекономіки 8.2. Система показників макроекономіки 8.3. Національні рахунки Ніколи не плутайте валовий національний продукт з добробутом нації. Концепція ВНП настільки умовна, в ній стільки довільних припущень і винятків, що її не можна використовувати для порівняння добробуту різних країн. І навіть тут можна отримати неправильні результати, якщо порівнювати далеко віддалені
 14. 3. Стандартна модель міжнародної торгівлі
  поняття стандартної моделі були розроблені англійськими економістами Френсісом Еджуорта і Альфредом Маршаллом і американським економістом австрійського походження Готфрідом
 15. Запитання для самоперевірки
  риси перехідної економіки (від адміністративно-командної до ринкової)? 5. Які відмінні риси японської та південнокорейської моделей розвитку? Які елементи цих моделей можуть бути використані в Росії при створенні ринкової економіки? 6. У чому полягають специфічні особливості Росії в порівнянні з іншими країнами з перехідною економікою: а) висока частка військово-промислового комплексу
© 2014-2022  epi.cc.ua