Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В. Корнієнко. Національна економіка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 62 Формування ринкового механізму в умовах перехідної економіки

Відповідь
«Перехідна економіка» - це термін, що з'явився в останнє десятиліття і що означає тип постсоціалістичної економіки, що перебуває в процесі переходу від командно адміністративної до ринкової економічної системі. Перехідний можна назвати економіку Росії, країн СНД, держав Прибалтики, Східної Європи та Китаю.
Існує два основних способи переходу до ринку (рис. 78):
1) еволюційний шлях - здійснюється, наприклад, в КНР та Угорщини;
2) революційний шлях («шокова терапія») - реалізується в РФ і в більшості країн Східної Європи.
Для еволюційного способу переходу до ринку характерні такі риси:
- Ліквідація дефіциту за допомогою насичення ринку товарами приватних виробників.
- Проводиться досить жорстка фінансова політика з метою запобігання гіперінфляції.
- Лібералізація споживчих цін проводиться на завершальному етапі реформування.
Відмінні риси «шокової терапії»:
- Лібералізація цін здійснюється на першому етапі реформ.
- Ліквідація державних планових завдань.
- Приватизація.
- Реформа податкової системи.

Рис. 78. Способи переходу до ринку


В цілому державі, що знаходиться в стані переходу до ринку, необхідно вирішити такі завдання: - Створення повноцінного ринку товарів і послуг.
- Створення фінансового ринку, що сприяє більш ефективному переливу капіталу між галузями економіки.
- Формування ефективно діючого і регульованого державою ринку праці (включаючи створення інфраструктури даного ринку: системи служб зайнятості та соціальної допомоги безробітним).
- Досягнення макроекономічної стабільності (скорочення дефіциту державного бюджету та грошової емісії).
- Ліквідація «залізної завіси», властивого економічним системам командно адміністративного типу, включення в систему міжнародних економічних відносин, залучення іноземних інвестицій.
- Відмова від втручання держави в ценнообразованіе (крім вузького кола товарів першої необхідності).
- Трансформація відносин власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 62 Формування ринкового механізму в умовах перехідної економіки "
 1. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  План: 1. Ринок, його структура, механізм функціонування та особливості становлення в РФ. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні
 2. ТЕМА 5. Концепція та напрями формування підприємств у перехідній економіці Росії
  План: 1.Необходімость реформування підприємств. 2. Напрями реструктуризації. 3.Внутренняя реструктуризація. Програмна анотація. Концепція реформування підприємств. Методи реструктуризації-ції підприємств. Комерціалізація. Демонополізація. Антимонополь-ве регулювання і розвиток конкуренції. Конверсія. Формування механізму функціонування державних і муніципальних
 3. Запитання для самоперевірки
  1. У чому сутність і зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їхні переваги й
 4. Запитання для самоперевірки
  1. У чому сутність і зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їхні переваги й
 5. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  План: 1.Теория перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні
 6. Глава 30. Економічна політика в перехідній економіці
  В перехідній економіці в порівнянні з адміністративно-командною системою відбувається корінна зміна ролі держави. Відмова від колишнього всевладдя держави супроводжується перетворенням його в одного з учасників господарської діяльності. У той же час, оскільки ринок ще не став цілісною системою, а стихійне дію ринкових механізмів не завжди призводить до підвищення економічної
 7. Введення
  Тема "Роль і функції держави в перехідній економіці "зани-маєт в курсі" Теорії перехідній економіці "проміжне місце між мікро-і макроекономічними проблемами, оскільки включає перш за все вивчення меж і методів державного втручання в ри-нок, тобто мікрорівень аналізу. Разом з тим, визначення необхідності державного регулювання ринкової економіки, його
 8. Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997
  Даний «Курс перехідної економіки» - перший фундаментальний підручник з цієї дисципліни для студентів, які прослухали курс основ економічної теорії та мають загальне уявлення про ринкову економіку, а також для одержують фундаментальну економічну освіту . У ньому аналізуються характер і механізм функціонування перехідної економіки, її інституційні структури. Підручник є
 9. Запитання для самоперевірки
  1. Які фактори визначають становище підприємств у перехідній економіці і які умови їх ефективної ринкової адаптації? 2. Що таке державний сектор економіки, які його рамки в перехідній економіці? 3. Що таке комерціалізація державних підприємств, які її переваги та недоліки? 4. Які підприємства повністю або частково зберігаються в державній
 10. Контрольні питання
  1. У чому виявляються недосконалості ринку? 2. Що таке державне регулювання економіки? 3. Які цілі і завдання державного регулювання економіки? 4. Які функції держави в ринковій економіці? 5. Що включають в себе адміністративні методи регулювання? 6. Які види економічної політики належать до державного регулювання із застосуванням економічних
© 2014-2022  epi.cc.ua