Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 41Діскрімінація на ринках робочої сили.


ВІДПОВІДЬ
ДИСКРИМІНАЦІЯ НА РИНКАХ РОБОЧОЇ СИЛИ - практика найму, яка призводить до відмінності заробітної плати у однаково продуктивних працівників. При наявності дискримінації заробітна плата певних груп працівників стає нижче, ніж у решти груп, що виконують ту ж роботу з тією ж кваліфікацією. Підприємців нерідко звинувачують у дискримінації за расовими ознаками, статтю, віком, фізичним недоліків, релігійним уподобанням або етнічним походженням.
Дискримінація впливає на функціонування ринків робочої сили. Вона породжує відмінності в рівнях рівноважних заробітних плат, які не виступають результатом різних в цих групах доходів від граничного продукту їхньої праці та граничних витрат на оплату праці самих працівників. Дискримінація не визнає рівності можливостей для окремих груп працівників знайти собі роботу.
На рис. 41.1 представлені наслідки дискримінації на ринку робочої сили.
Малюнок 41.1а представляє криві попиту та пропозиції на робочу силу в кращою групі робітників. Крива попиту - це крива граничної прибутковості ресурсу. Малюнок 41.16 представляє криві попиту та пропозиції на робочу силу в дискримінованих групах. Тут крива попиту зміщена вліво відносно кривої граничної прибутковості ресурсу. Якщо не існує законодавчих актів, що встановлюють рівну оплату для всіх груп робітників, оплата дискриминируемого меншини знизиться до рівня нижче рівня оплати привілейованого більшості. Якщо ж законом встановлено рівність оплати праці, виникає загроза, що лише незначна частка робітників з дискримінується групи буде зайнята. Значна частка робітників з цієї групи буде шукати роботу в менш привабливою частини ринку праці або залишиться без роботи. Таким чином, як за наявності відповідних законодавчих актів, так і за їх відсутності одна група робітників буде відчувати на собі дискримінацію.


Рис. 41.1. Вплив дискримінації на ставки заробітної плати та зайнятість


Звернемося до проблеми ставлення роботодавців до дискримінації робочої сили. Можна допустити, що власники фірм виграють від дискримінації, оскільки можуть знизити заробітну плату робітникам дискримінується групи.
Проте західні економісти виходять з того, що дискримінація несумісна з максимізацією прибутку конкуруючими фірмами. Коли якась група робітників піддається дискримінації, їм платять заробітну плату меншу, ніж дохід від граничного продукту їхньої праці. Якщо ринок конкурентний, будь-яка фірма може найняти робітників у будь-якій кількості, не впливаючи на рівень заробітної плати. До того часу, поки заробітна плата дискримінованих робочих нижче доходу від граничного продукту їхньої праці, фірма буде вигравати, наймаючи більше робочих цієї групи. Фірми, які наймають робітників привілейованої групи, також можуть збільшити свій прибуток, замінюючи робочих привілейованої групи робочими дискримінується групи, бо робочим першої групи треба віддавати більше доходу від граничного продукту їх праці та їх заробітна плата була б більше рівноважної. В результаті конкуруючі фірми на ринку праці підвищували б заробітну плату дискримінується групам і знижували б заробітну плату робітникам привілейованої групи доти, поки різниця в заробітній платі обох груп робітників не стала б однаковою. В результаті цього процесу одні фірми найняли б тільки дискримінованих робітників, інші - тільки привілейованих робітників. Але конкурентна боротьба між наймачами за кваліфікованих працівників призведе до рівної заробітної плати обох груп.
Уряд США, зважаючи на несправедливість і невигідність дискримінації робочої сили, прийняв ряд законодавчих актів, націлених на ліквідацію дискримінації на ринках робочої сили. Першим актом був Закон про рівну оплату праці 1963 Більш жорстка атака на дискримінацію була зроблена Законом про громадянські права 1964 р. Закон забороняв дискримінацію, породжену расовими і релігійними причинами, а також відмінностями статі та національності. Третім заходом була інструкція федерального уряду, ратифікована президентом Л. Б. Джонсоном в 1965 р.
Однак дискримінація на ринках робочої сили в США існує і в даний час. У 1984 р. погодинна заробітна плата жінок в середньому на 30% менше, ніж у чоловіків. Насправді різниця в заробітках між статями ще більше, оскільки жінки в середньому працюють менше годин на тиждень, ніж чоловіки. У 1984 р. заробітна плата жінок становила лише 65% від заробітної плати чоловіків. Різниця в заробітній платі статей змінюється з віком.
Відмінності в заробітках дівчата і молодої людини менше, ніж різниця у чоловіка і жінки середніх років. Чорні заробляють менше білих.
Існує так звана статистична дискримінація, коли підприємці несправедливо приписують конкретному індивіду певної групи риси, які статистично можна поширити на всю групу в цілому, але вони не відповідають даному конкретному представнику групи.
Виділяють так звану сегрегацію з професійних мотивів, яка більш тісно пов'язана з належністю до певної статі, ніж з расовими і національними ознаками. Так, водії вантажівок можуть бути і білими, і чорними, як і друкарки. Однак водії вантажівок незалежно від кольору шкіри найчастіше чоловіки, а друкарки - жінки.
Загальноприйнятим вимірником сегрегації з професійної приналежності є індекс відмінностей Дункана - коефіцієнт, що визначає процентний склад чоловіків або жінок, які повинні змінити рід занять, щоб зрівняти число чоловіків і жінок у кожній групі, виділеної за професійною ознакою.
Припустимо, що сукупна робоча сила складається з 100 чоловіків і 100 жінок. Серед жінок 75 осіб секретарі-друкарки, а 25 - водії вантажівок; а серед чоловіків 25 - секретарів-друкарок і 75 - водіїв. Коефіцієнт Дункана буде дорівнює 50. Математичний коефіцієнт Дункана обчислюється за допомогою підсумовування по всіх професій абсолютних величин процентних відмінностей двох груп, зайнятих в кожній професії, і діленням цієї суми навпіл. Якщо Мi - це процентний склад однієї групи в професії i, a Ni - процентний склад іншої групи в професії i, тоді коефіцієнт D визначається формулою:


У 1980 р. індекс Дункана, який визначав наявність сегрегації за статтю зайнятих в економіці США, становив 57. Це означає, що більше половини всіх чоловіків (жінок) повинні змінити свої професії, щоб зрівняти співвідношення чоловіків і жінок у кожній професії. Коефіцієнт Дункана за расовими ознаками в цей період становив 33 для чоловіків і 28 для жінок.
Відмінності в оплаті праці, зумовлені професійною приналежністю, істотно позначаються на розходженні доходів чоловіків і жінок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 41Діскрімінація на ринках робочої сили. "
 1. 13.5. Використання робочої сили
  ринках робочої сили визначається особливостями соціально-економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою. У зв'язку з цим положення на ринках праці, адаптація робочої сили до мінливих умов відтворення складається в підсистемах світового господарства з різним ступенем інтенсивності і має свої
 2. Контрольні питання і завдання
  робочої сили? Що включає в себе це поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників відбивається на економіці і
 3. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 4. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  питання.
 5. Запитання для самоперевірки
  робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції робочої сили? 7. Які соціально-економічні
 6. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  робочої сили. Межстрановое переміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 7. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  робочої сили і
 8. Висновки
  питань громадянства, використання в країні іноземної робочої сили, соціального захисту працівників - мігрантів . 5. Світовий ринок праці є невід'ємним елементом сучасної системи світового господарства. Ефективний розвиток національних економічних комплексів стає можливим тільки на шляху активного використання переваг всесвітнього поділу праці та вільного переливу робочої
 9. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  робоча сила і її вартість. Заробітна плата, її форми і функції. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких
 10. Терміни і поняття
  робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці Державне регулювання ринку праці Біржа праці Управління працею в фірмах Крива Філіпса Допомога по безробіттю Пропозиція робочої сили Попит на робочу силу Форми оплати праці Економічна демократія Трудові відносини Мотивація праці Теорія «людського капіталу» Продуктивність
 11. Основні сегменти ринку праці
  робочі місця фахівців з вищою освітою, керівників і адміністраторів всіх ланок, висококваліфікованих робітників. Це високооплачувані групи робочої сили, що мають високий рівень кваліфікації, надійні гарантії зайнятості. До нього також відносяться робочі місця техніків, адміністративно-допоміжного персоналу та працівників середньої кваліфікації. Інший ринок охоплює робочі
 12. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
  робочої сили: Рівень безробіття=БСТ розраховує показник рівня безробіття як для всього дорослого насе - лення, так і для окремих соціальних груп. Крім цього, БСТ використовує дані опитування для визначення частки робочої сили у загальній чисельності дорослого населення, що обчислюється як виражене у відсотках відношення робочої сили до чисельності дорослого населення країни: х 100 Частка
 13. Трудові відносини
  робоча сила - капітал (підприємці) складається в основному під впливом попиту та пропозиції на робочу силу, що визначаються потребами посилення конкурентоспроможності американської продукції і підвищенням її наукоємності. Використовуються нові підходи до управління робочою силою, що мають на меті гнучке управління і контроль над робітниками і службовцями і імітують співучасть працівника в справах
 14. Глава 13 Населення і робоча сила в світовому господарстві
  робочої сили залучають до себе зростаючу увагу фахівців, політиків і громадськості. Причини цього полягають у тому, що демографічна ситуація, становище з використанням робочої сипи, що складаються в окремих країнах і регіонах, в чому впливають на стан і перспективи їх економічного і соціального розвитку, на розстановку економічних і політичних сил в регіональному та
 15. Висновки
  робочої сили. Основні причини міграції - стан ринку праці всередині країни і відмінності в рівні оплати праці в приймаючій країні і країні - експортері робочої сили. Основний напрямок руху робочої сили - з країн - в розвинені. Міграція робочої сили підвищує ефективність використання трудових ресурсів у світовому масштабі і сприяє збільшенню виробництва. 2. Виїзд
 16. Запитання для самоперевірки
  робочої сили? 7. Що в економічній статистиці розуміється під безробіттям? 8. Яка норма безробіття, якщо чисельність робочої сили 80 млн. чоловік, а число безробітних 4 млн. людина? 9. Які основні напрямки державного регулювання ринку праці? 10. Чим займається біржа праці? 11. Що охоплює кадрова робота в фірмах? 12. Що включає поняття економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua