Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Внутрішнє і зовнішнє рівновагу

Узагальнюючим аспектом, в якому знаходить свій вияв валютний курс, представляється встановлення внутрішньої і зовнішньої рівноваги.
Зовнішнє рівновагу передбачає досягнення слабансірованності зовнішніх платежів як засобу підтримки щодо стабільного валютного курсу. Внутрішня рівновага зорієнтоване на забезпечення сукупного попиту, що відповідає повній зайнятості. Внутрішнє і зовнішнє рівновагу нерідко вступають у протиріччя. Зокрема, зусилля, спрямовані на забезпечення повної зайнятості та встановлення контролю над інфляцією, нерідко призводять до розбалансованості платежів, і навпаки, збалансованість зовнішніх платежів може породити згортання зайнятості і вихід з-під контролю інфляції.
Водночас взаємозв'язок між зовнішнім і внутрішнім рівновагою і способи його встановлення в чималому ступені залежать від діючого валютного курсу: фіксованого або плаваючого. Щоб не підривати фіксований валютний курс, рекомендується використовувати бюджетну політику для регулювання внутрішнього сукупного попиту, а грошово-кредитні важелі - для підтримки платіжного балансу.
При системі гнучкого (плаваючого) курсу валюти увага концентрується насамперед на зовнішньому рівновазі, яке доповнюється стимулюванням внутрішнього сукупного попиту за допомогою грошово-кредитної і бюджетної політики. Стимулювання сукупного попиту на продукцію національного виробництва підвищує її конкурентоспроможність порівняно з іноземною, що веде до поліпшення ситуації з торговельним балансом.
Тому при гнучких валютних курсах грошова політика робить більш значний вплив на національне виробництво, національний дохід країни, ніж при фіксованих курсах.
Що стосується бюджетної політики, поєднаної з зростанням державних витрат, зниженням рівня податків, то вона теж веде до розширення сукупного попиту, але водночас викликає зростання процентних ставок і приплив іноземного капіталу, що сприяє зміцненню національної валюти. Звичайно, в цьому випадку необхідно виходити з того, що такого роду грошово-кредитна і бюджетна політика у відносно тривалому проміжку часу може породити інфляційні процеси, а це зажадає дозованих заходів у цих сферах державного регулювання.
Відносно ситуації, що склалася в Росії, коли в наявності політична та економічна нестабільність, різке погіршення становища на зовнішніх ринках в результаті коливань на них попиту і цін на експортовані нашою країною сировинні товари, практично складно однозначно визначити перевагу фіксованого або плаваючого (гнучкого) валютного курсу.
Висновки
1. Для забезпечення взаємних розрахунків між країнами служить валютна система. Необхідно розрізняти національну валютну систему і світову валютну систему. Перша нерозривно пов'язана з грошовою системою країни, спирається на золоторезервние (ключові) валюти, друга - з міжнародними рахунковими грошовими одиницями.
2. Світова валютна система у своєму розвитку пройшла кілька етапів: золотий стандарт (з кінця XIX в.
До 1922 р.); золотодевізний стандарт (Генуезька конференція); золотовалютний стандарт і взаємна конвертованість валют (Бреттон-Вудська конференція); валютна система, що базується на спеціальних правах запозичення (Ямайська конференція).
3. У взаємному обміні національних валют важливу роль відіграють паритети золотий і валютний. Золотий паритет виражає співвідношення валют за їх золотим змістом. Валютний паритет відображає співвідношення між двома національними валютами, встановлене в законодавчому порядку.
4. Поряд з валютним паритетом використовується і валютний курс, який вказує на співвідношення між двома грошовими одиницями різних країн, яке визначається їх купівельною спроможністю. Фіксований курс національної грошової одиниці в іноземній називається валютної котируванням.
5. Угоди з валютами різних країн здійснюються на валютному ринку, на якому, як і на інших ринках, діють закони попиту та пропозиції. Валютний ринок може функціонувати при плаваючому валютному курсі (вільне встановлення співвідношення курсів валют) і фіксованому валютному курсі (коли центральний банк шляхом валютних інтервенцій підтримує курс у фіксованому, незмінному положенні).
6. Підсумком всіх зовнішньоекономічних операцій країни виступає її платіжний баланс, що відображає співвідношення надходжень і платежів за певний період часу. Головною складовою частиною платіжного балансу є торговельний баланс як вираження співвідношення між експортом та імпортом товарів і послуг.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Внутрішнє і зовнішнє рівновагу "
 1. Розділ IV Макроекономічна рівновага у відкритій економіці
  внутрішньої рівноваги, під яким розуміється прагнення до повної зайнятості і стабільності цін. Інше завдання передбачає досягнення зовнішньої рівноваги, що вимагає виключення надмірної незбалансованості в міжнародних платежах. Ці завдання тісно пов'язані між собою. Як ми вже знаємо, зміна цін впливає на поведінку валютного курсу, а через нього економіки країн виявляються
 2. Запитання для закріплення матеріалу
  внутрішню рівновагу економіки? Що означає зовнішню рівновагу економіки? Чому учасники грошового ринку зацікавлені в підтримці внутрішньої рівноваги? У яких випадках відсутність зовнішньої рівноваги не становить загрози для національної економіки? Що показує крива платіжного балансу ВР1 16.1 Поясніть, чому економіка знаходиться в рівновазі, коли криві IS, LMvi BP
 3. Роль вихідних умов
  внутрішнього і зовнішнього макроекономічної рівноваги (зокрема , розміри інфляції, зовнішнього боргу та ін.); - трудова етика населення і переважний господарський менталітет; - відкритість економіки і суспільства по відношенню до країн з ринковою системою і
 4. Золотий стандарт
  внутрішніх цін, оскільки пропозиція грошей всередині країни визначається розміром золотих резервів цієї країни, а на світовому рівні - розміром світових резервів. Оскільки пропозиція грошей не може випереджати приріст золотих резервів, умови для розкручування інфляційної спіралі зводяться до мінімуму. У довгостроковому періоді платіжний баланс буде врівноважуватися автоматично. Ця ідея виходить з
 5. Глава 4 макроекономічної рівноваги
  внутрішній ринковий механізм саморегулювання. Оскільки, як зазначалося вище, в сучасних умовах він значною мірою деформований, насамперед у результаті процесів монополізації, необхідно доповнення його зовнішнім регулюванням з боку держави. Під проблемою макроекономічної рівноваги розуміють пошук такого влаштовує всіх вибору, при якому використання
 6. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 7. Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу
  зовнішніх факторах впливу на
 8. Цільові зони
  внутрішньої і зовнішньої рівноваги в короткостроковому періоді. Він не фіксується, але коливатися може в узгоджених межах в ту або іншу сторону. У цій моделі завдання полягає не в тому, щоб домагатися підтримки зовнішнього рівноваги, а в тому, щоб забезпечити стійкість реального ефективного обмінного курсу в рамках встановлених відхилень від його цільового значення. Якщо, наприклад,
 9. Основні поняття
  рівновагу економіки Зовнішнє рівновагу економіки Оптимальний рівень платіжного балансу Зони економічного дискомфорту Крива СА Крива IB Політика перерозподілу (перемикання) витрат Стимулююча (експансіоністська) податково-бюджетна політика Обмежувальна податково-бюджетна політика Крива IS Крива LM Крива BP Мобільність капіталу Ступінь мобільності капіталу Досконала
 10. Глава 7 Механізм світового господарства
  внутрішньої рівноваги і здатністю до
 11. Загальні витрати
  внутрішніх і зовнішніх витрат. Складові і постійних і змінних витрат можуть бути віднесені або до внутрішніх, або до зовнішніх витрат залежно від їх приналежності (власності на них). Взаємозв'язки між постійними і змінними, внутрішніми і зовнішніми витратами можна представити у вигляді такої схеми:
© 2014-2022  epi.cc.ua