Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ймовірна модель

математична модель економічного процесу, що враховує фактори випадкової природи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " імовірнісний МОДЕЛЬ "
 1. Глава 9 Про вероятностном значенні оцінок
  Глава 9 Про вероятностном значенні
 2. Прогнозування
  Прогнозування - науково обгрунтоване передбачення імовірнісного розвитку подій чи явищ на основі статистичних, соціальних, економічних та інших
 3. 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
  При вивченні зв'язків в аналізі господарської діяльності вирішується кілька завдань: встановлення самого факту зв'язку між аналізованими показниками; вимір тісноти зв'язку між ними; виявлення та порівняльний аналіз факторів, що впливають на величину результатного показника ; визначення невипадкового характеру виявлених зв'язків; кількісна оцінка впливу зміни факторів на зміну
 4. Ціноутворення модель
  Ціноутворення модель - модель, що відображає механізм формування
 5. Наукові допущення
  Економічна теорія займається виявленням більш-менш стійких тенденцій розвитку тих чи інших економічних процесів і явищ і узагальненням фактів, що знаходять своє вираження в середніх величинах або імовірнісних припущеннях. При цьому узагальнення, як правило, мають обмежувальний характер, зумовлюваний досить часто необхідністю абстрагуватися від безлічі супутніх
 6. Модель
  Модель - абстрактна теоретична конструкція, логічна структура якої характеризується ознаками об'єкта , цілями, методом
 7. Моделі фондової біржі та позабіржового ринку
  У чому ще відмінності англо-американської моделі фондового ринку від західноєвропейської? Схематично їх суть можна зобразити таким чином: в одній моделі контрольні пакети акцій зазвичай невеликі і тому основна їх маса вільно обертається на ринку; в іншій моделі переважна частка акцій - в контрольних пакетах і, отже, на ринку обертається відносно небагато акцій. Першу модель
 8. 3. Стандартна модель міжнародної торгівлі
  Використовувана в даний час стандартна модель міжнародної торгівлі об'єднує різні теорії, розвиваючі фундаментальні положення класичних теорій на основі використання концепцій граничних величин і загальної рівноваги економічної системи. Базові поняття стандартної моделі були розроблені англійськими економістами Френсісом Еджуорта і Альфредом Маршаллом і американським
 9. МОДИФІКАЦІЯ
  (франц. modification від лат. Modificatio - зміна) 1) внесення прогресивних змін , перетворення виробництва, технології, виробленої продукції, створення поліпшеного варіанта, нової моделі; 2) видозмінена модель виробу,
 10. Спроба структурного підходу
  Обмеженість моделі номінального доходу, на думку пеко торих монетаристів, пов'язана насамперед з тим, що ця модель ш враховує структурні зрушення на ринку позичкового капіталу, які неминучі при проведенні кредитно-грошових заходів. Peiu. йде насамперед про вплив цих заходів на структуру процен i них ставок, а через них - на сукупні витрати та їх структуру. Особливу увагу
 11. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
  В основі цих методів лежать моделі, призначені для вивчення функціональних чи жорстко детермінованих зв'язків, коли кожному значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки. Як приклад можна привести залежності, реалізовані в рамках відомої моделі факторного аналізу фірми "Дюпон" (ця модель буде розглянута в
 12. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  У моделі кругообігу виділяються два сектори: реальний сектор (потік ресурси-продукція) і грошовий сектор (потік доходи-витрати). Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави: --- реальні потоки; --- грошові потоки З введенням держави в модель кругообігу
 13. 22.3. Модель господарського механізму Японії
  На високі темпи зростання японської економіки був націлений її господарський механізм, що склався в другій половині XX в., своєрідність рис якого дозволяє говорити про особливу
 14. 12.1. Поняття макроекономічної рівноваги
  Макроекономічна рівновага - це такий стан національної жономікі, коли використання обмежених економічних ресурсів для створення товарів і послуг та їх розподіл між різними членами суспільства збалансовані, тобто існує сукупна пропорційність між ресурсами та їх використанням; факторами виробництва та результатами їх використання; виробництвом і споживанням;
© 2014-2022  epi.cc.ua