Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

5.3. Імовірність настання фінансових труднощів

Більшість економічних суб'єктів в ринковій економіці діють на принципах змагальності. У багатьох країнах конкуренція ретельно підтримується на державному рівні, оскільки цей спосіб економічної організації дозволяє використовувати ресурси національної економіки оптимальним чином. Однак зворотний бік змагальності полягає в тому, що найменш ефективним підприємствам, що не витримує конкуренцію, доводиться йти з ринку. Як показує світовий досвід, банкрутство окремих суб'єктів є неминучим наслідком ринкової конкуренції, представляючи собою, по суті, досить ефективний механізм перерозподілу капіталу. Особливо часто виникнення фінансових труднощів, що можуть призвести до банкрутства, буває пов'язано зі структурною перебудовою економіки. Саме така перебудова характерна для сьогоднішнього становища Російської Федерації, тому аналіз господарської діяльності та фінансового стану будь-якого підприємства повинен включати і "кризовий аспект".
Банкрутство підприємства не відбувається в один момент, воно може бути обумовлено комбінацією різних факторів, зовнішніх і внутрішніх. Співвідношення їх може бути в кожному конкретному випадку різна, і залежати не тільки від особливостей самої фірми, але і від країни, де вона діє. Так, за наявними оцінками *, 2/3 банкрутств у західних країнах бувають обумовлені внутрішніми причинами і лише 1/3 - зовнішніми. У сучасній Росії ситуація зворотна - 2/3 фінансових труднощів вітчизняних підприємств обумовлені міжнародними та загальнонаціональними факторами ризику. До їх числа слід віднести в першу чергу циклічність світового економічного розвитку і стадії економічних циклів в окремих галузях і в світовій економіці в цілому; стабільність світової торгівлі і рівня цін. Так, наприклад, падіння світових цін на нафту негативно відбивається не тільки на виручці компаній - нафтових гігантів, а й на діяльності всіх підприємств нафтового циклу, великих і дрібних, у всіх країнах.
Різке зростання цін на енергоносії теж призводить до серйозних труднощів у всіх галузях через збільшення витрат.
* Стратегія і тактика антикризового управління фірмою. СПб.: Спеціальна література, 1996.
До національних факторів, здатним викликати фінансові труднощі у підприємств, можна віднести насамперед інфляцію та інфляційні очікування, загальний настрій і систему відносин в бізнес-середовищі країни, посилення законодавчої бази, науково-технічні прориви, що призводять до зміни споживчих переваг або появи нових товарів.
Метою будь-якої комерційної діяльності є зростання добробуту власників бізнесу шляхом отримання ними доходу. При цьому будь-яка комерційна діяльність пов'язана з ризиком і невизначеністю, а тому джерелами фінансових утруднень можуть стати будь етапи виробничої діяльності - від закупівлі сировини до збуту готової продукції. Зв'язок ризику і прибутковості має фундаментальне значення для розуміння природи підприємницької діяльності. Усі власники фінансових ресурсів, залучені в діяльність підприємства, надаючи ці ресурси, розраховують на певний дохід. Якщо діяльність підприємства досить ефективна, отриманого прибутку буває достатньо для того, щоб задовольнити як кредиторів, так і власників. Якщо ж прибули виявляється недостатньо для цих цілей, підприємство опиняється на межі банкрутства. Таким чином, першим індикатором початку фінансових труднощів є падіння прибутковості компанії. Дуже часто труднощі з задоволенням вимог кредиторів бувають пов'язані з нестачею у підприємства грошових коштів. Така криза ліквідності також є свідченням неблагополучного фінансового становища підприємства.
Однак однозначно трактувати падіння прибутковості компанії як передвістя неминучого банкрутства не варто.
Вірно і зворотне: зростання рентабельності не завжди свідчить про ефективність роботи і сприятливих перспективах підприємства. Зв'язок між рентабельністю, платоспроможністю і ефективністю досить складна і зовсім не однозначна. Оскільки фінансовий результат формується під впливом безлічі факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства, для постановки серйозного "діагнозу" потрібно повний, комплексний аналіз не тільки фінансової звітності, а й ринкової позиції підприємства.
Банкрутство - складний процес, який може бути охарактеризований з різних сторін: юридичної, управлінської, організаційної, фінансової, обліково-аналітичної та ін Власне процедура банкрутства являє собою лише завершальну стадію невдалого функціонування компанії, якій зазвичай передують стадії нормальної ритмічної роботи і фінансових ускладнень. Банкрутство (Не фіктивне!) Рідко буває несподіваним, принаймні для досвідчених фінансистів та менеджерів, які по можливості намагаються регулярно відслідковувати складаються тенденції у розвитку власних компаній і найбільш важливих контрагентів та конкурентів.
Сучасна економічна наука має у своєму арсеналі велику кількість різноманітних прийомів і методів прогнозування фінансових показників, у тому числі в плані оцінки можливого банкрутства. Розглянемо три основних підходи до прогнозування фінансового стану з позиції можливого банкрутства підприємства: а) розрахунок індексу кредитоспроможності, б) використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв; в) оцінка і прогнозування показників задовільності структури балансу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3. Імовірність настання фінансових труднощів "
 1. 29. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО ФУНКЦІЇ
  ймовірності та випадковості його настання. Наприклад, ризик бути пограбованим, пораненим або покаліченим існує завжди і скрізь. Але в глухому селі його ймовірність значно нижче, ніж у гарячих точках. Страховий випадок - це звершилося подія, передбачена договором страхування або законом, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату. При
 2. 37 МЕХАНІЗМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ
  ймовірних втрат, пов'язаних з підприємницькими ризиками, але, з іншого боку, не дозволяє отримати прибутки, пов'язані з ризикованою діяльністю. Даний метод застосовується лише щодо дуже серйозних і великих ризиків. 2. Прийняття ризику на себе. Головна мета - вишукування джерел ресурсів, потрібних для покриття можливих втрат. У даному випадку втрати покриваються з будь-яких ресурсів,
 3. Концепції ймовірності
  ймовірності. Вона також розрізняється в різних версіях моделі. Основне питання тут зводиться до того, де знаходиться основне джерело невизначеності: в самій людині або в довколишньому світі. Відповідно, упор робився на вірогідність випадкових подій (об'єктивна ймовірність) або на міру переконаності в їх настанні (суб'єктивна ймовірність). У теорії Неймана-Моргенштерна передбачаються
 4. Разові платежі за користування надрами при настанні певних подій, обумовлених у ліцензії
  настанні певних подій, обумовлених у ліцензії (далі - разові платежі за користування надрами). Мінімальні (стартові) розміри разових платежів за користування надрами встановлюються в розмірі не менше 10% від величини суми податку на видобуток корисних копалин в розрахунку на середньорічну проектну потужність добувної організації. Остаточні розміри разових платежів за
 5. Концепції ймовірності
  ймовірності. Вона також розрізняється в різних версіях моделі. Основне питання тут зводиться до того, де знаходиться основне джерело невизначеності: в самій людині або в довколишньому світі. Відповідно, упор робився на вірогідність випадкових подій (об'єктивна ймовірність) або на міру переконано сти в їх настанні (суб'єктивна ймовірність). У теорії неимею-на-Моргенштерна передбачаються
 6. 3. Ризик у підприємницькій діяльності
  ймовірність збитків у порівнянні з планованим дохо-дом, вимірюється ймовірністю певного рівня втрат. Ризики класифікуються: - за джерелом виникнення - господарський, особистісний, при-родний; - з причини виникнення - невизначеність майбутнього, непред-сказуемость поведінки партнерів, брак інформації. Кожен підприємець встановлює для себе припустимий уро-вень
 7. Наскільки змінилося фінансове становище промислових підприємств у нашій країні?
  Труднощів. Реальному сектору потрібні великі довгострокові кредити під низький відсоток, але отримати їх ніде. Допомогти в стані тільки держава. Провідні корпорації вишукують позики закордоном. Ставка рефінансування, покликана забезпечувати накачування компаній грошима, в Росії практично не працює. Вона дуже велика. І це не технічна помилка чиновників чи наслідок брак коштів.
 8. 109. Міжнародний факторинг
  настання терміну вимог з оплати з боку імпортера, факторингова компанія фактично здійснює кредитування експортера. Величина позики коливається від 70 до 90% суми рахунку-фактури в залежності від кредитоспроможності клієнта. Решта 10-30%, після вирахування відсотка за кредит і комісії за послуги, зараховуються на рахунок експортера після настання дати платежу імпортером за поставлену
 9. Багатьох сьогодні турбують перспективи електронних грошових систем у зв'язку з розвитком кризи. Чи можуть збої в них привести до фінансової катастрофи? Як криза може відбитися на міжнародних платіжних системах (VISA, MC, DC, AmEx)? Яка взагалі ймовірність їх краху?
  Ймовірно, доведеться запропонувати клієнтам більш вигідні умови. Особливо це стосується Росії, де за користування банківськими картами береться чимала плата. Чи можна очікувати заміни міжнародних
 10. Як позначиться на російській економіці подальше ускладнення господарської ситуації в країнах СНД? Чи допоможе це розвиткові вітчизняного експорту?
  Ймовірно, зажадає зближення національних економік з утворенням єдиного ринку і єдиного правового поля. Відповідно і заходи з розвитку споживання повинні будуть в такому випадку стати
 11. федеральна корпорація страхованіядепозітов (Federal Deposit InsuranceCorporation, FDIC)
  ймовірно, може вважатися захищеною від паніки, то цього отнюдьнельзя сказати про деякі, її елементах. Напри-заходів, в 1985 р. ощадні банки в штатах Огайоі Меріленд, депозити яких були застрахованиместнимі системами страхування, а не Федераль-ної корпорацією, піддалися напливу требованійо поверненні коштів. Оскільки ж ці страхові си-стеми не мали достатніми
 12. 48 ВИДИ КОМЕРЦІЙНИХ УГОД
  настання або ненастання певних обставин, називаються умовними. Розрізняють угоди з отменітельним і відкладальною умовою. З отменітельнимумовою: сторони поставили анулювання прав і обов'язків у залежність від обставини, щодо якої невідомо, настане вона чи не станеться. З відкладальною умовою: сторони поставили поява прав і обов'язків у
 13. ЛІТЕРАТУРА
  труднощі зростання / / Питання економіки. 1996. № 7. Фінансові та інституційні проблеми російського малого підприємництва (регіональні аспекти). М.: Інформарт, 1996. Орлов А.В. Введення в підприємництво / Досвід малого бізнесу за кордоном і в Росії. М.: Економічна академія, 1993. Орлов А. В. Людина. Економіка. Підприємець. М.: Вища школа економіки,
 14. Перешкоди на шляху пров
  фінансового обліку та оподаткування. Тут мало уваги приділяється статистикою технічного прогресу або системам вимірювання продуктивності праці. Централізовані автоматизовані системи бухгалтерського обліку не гнучкі. Навіть невеликі зміни або додавання в комп'ютерні програми цих систем створюють масу труднощів, насамперед через непередбачені збоїв. Системи фінансового обліку
 15. 2. Сенс ймовірності
  ймовірності заплутана математиками. З самого початку існувала двозначність у підході до обчислення ймовірності. Коли шевальє де Мере консультувався у Паскаля з проблем гри в кості, математик повинен був чесно сказати своєму другові правду, а саме те, що математика нічим не може допомогти учаснику гри, заснованій на чистій випадковості. Замість цього він огорнув свою відповідь символічним
 16. 5.2. Діяльність підприємства в умовах ризику
  ймовірність невиплати кредитору належних йому коштів, процентний ризик пов'язаний з поверненням коштів за кредитними договорами з плаваючими процентними ставками, а валютний - з можливістю збитків при зміні валютних курсів. Як бачимо, перші два види ризиків є стосовно підприємства зовнішніми, і в самому загальному випадку підприємство (якщо воно не є монополістом національного чи
 17. 5.1. Циклічність економічного розвитку
  настання фази економічного циклу; | запізнілі, тобто змінюються після настання відповідної фази; | збігаються, коли зміна відбувається відповідно до фазою; | проциклічну, що збільшуються при підйомі і знижуються при спаді. Вони включають в себе: сукупний обсяг виробництва, завантаження виробничих потужностей, швидкість обігу грошей, загальний рівень цін і
© 2014-2022  epi.cc.ua