Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Найважливіші зміни в світовій торгівлі

Обсяг світової торгівлі за 30 років (1965-1995 рр..) Збільшився в 29 разів. У 1965 р. він становив 172,0 млрд дол, в 1970 р. - 193 400 000 000 дол, в 1980 р. - 1,9 трлн дол, в 1995 р. - понад 5 трлн дол З розвитком міжнародних економічних відносин у структурі світового товарообігу відбуваються істотні зміни. Перш за все це стосується співвідношення між сировинними і готовими товарами. Так, за роки після Другої світової війни частка сировини у вартості світового експорту скоротилася з 3/5 до 1/3, а частка промислових товарів зросла до 2/3.
Необхідно відзначити і той факт, що в світовій торгівлі набирають темпи зростання нові форми міжнародного обміну, які пов'язані з експортом ліцензій, «ноу-хау», інжинірингом (консультаційні послуги в інженерній сфері), проектними роботами , лізингом (довгострокова оренда обладнання).
У середині 90-х рр.. на частку наданих ліцензій і «ноу-хау» припадало приблизно 10% загального світового обороту.
Слід сказати, що за рівнем продуктивності праці Японія і багато країн Європейського союзу впритул наблизилися до США; багато видів їхньої продукції не тільки не поступаються, але і перевершують американські за якісними та технічними характеристиками. Однак це стосується в основному до традиційних галузей виробництва. Що стосується наукомістких галузей і виробництв, то тут США зберігає своє лідерство.
Безсумнівно, що США мають цілу низку переваг порівняно з іншими учасниками міжнародних відносин: місткий внутрішній ринок; лідируюче положення по найважливіших напрямках НТП; долар є головною резервною валютою і засобом розрахунків у міжнародних економічних відносинах.
Це дозволяє США чинити істотний вплив на міжнародні валютно-кредитні відносини. Неодноразові спроби західноєвропейських країн переглянути сформовану валютно-фінансову систему не викликають ентузіазму у
США, які не поспішають покласти край диктату своєї грошової одиниці. Однак євро вже розгорнуло двері в сферу міжнародного обміну, що явно обмежить інтересів долара.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Найважливіші зміни у світовій торгівлі "
 1. 3. Світова торгівля
  світовому обміні товарами та послугами. Її участь у світовій торгівлі характеризується двома складовими: ввезенням і вивезенням товарів і
 2. Зміст світової торгівлі
  світова) торгівля являє собою процес купівлі-продажу товарів і послуг, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах. Вельми часто під міжнародною торгівлею розуміють тільки торгівлю товарами. Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт товарів, сума яких називається товарообігом, а співвідношення між ними - торговим балансом. У статистичних
 3. Глава 34. Світова торгівля
  торгівля є найбільш поширеною формою міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 4. Г Л А В А 16 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  мирование світового господарства почалося з розвитком світової торгівлі. Торгівля товарами була першою формою міжнародних економічних відносин. На домашинного стадії виробництва торгівля базувалася на відмінностях у природно-кліматичних умовах країн, їх географічному положенні, наявності тих чи інших ресурсів, носила епізодичний характер і грала невелику роль в економіці окремої країни.
 5. 3. Відмінні риси світового ринку
  зміною конкурентноздатності їхніх товарів. 5. Світовій торгівлі притаманна нерівномірність зростання торгівлі як між окремими країнами, так і всього світового товарообігу. Світовий ринок розвивається в умовах гострої конкурентної боротьби. Активну роль в ній грають ті держави, які не тільки здійснюють заходи щодо захисту національного ринку від ввезення товарів ззовні, а й проводять
 6. XXXIX. ЕКОНОМІЧНА НАУКА І НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ
  XXXIX. ЕКОНОМІЧНА НАУКА І НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО
 7. 14.2. Структурні зрушення
  зміни у складі виробництва і споживання з відтворення, галузям, технології, віком (інвестиції в основний капітал, засоби виробництва і предмети споживання, трудові ресурси, матеріально-енергетичні засоби). Істотний вплив на функціонування господарської системи надають розміщення ресурсів по території світу, а також організаційні форми, в яких відбувається
 8. Тема 14 Міжнародна торгівля
  світової торгівлі. Теорія зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 9. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  найважливіші показники, використовувані в макроекономічному аналізі, принципово розділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких
 10. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  найважливіші шляхи подолання екологічної кризи? 6. Які основні шляхи подолання відсталості країн? 7. Які основні шляхи подолання паливно-енергетпческого кризи? 8. Які найважливіші шляхи вирішення сировинної проблеми? 9. У чому полягає сутність концепції ноосфери В.І.
© 2014-2022  epi.cc.ua