Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Втрачені можливості

Перш за все звертає на себе увагу загальна зарегульованість практично всіх суспільних відносин і насамперед економічних, які були пронизані відносинами директивного планування зі всеохоплюючим диктатом центру. Предпринимавшиеся з 60-х рр.. спроби реформування економіки були вельми боязкими. Послідовність і успіх реформ в той час могли бути забезпечені ще сильним центром, який в 80-і рр.. почав втрачати свої позиції в результаті ерозії влади, керівництва КПРС.
Вже в той час були потрібні перетворення відносин власності хоча б у рамках суспільної власності. Йдеться про колективні господарствах (колгоспах), які функціонували не як відокремлені колективні власники, а як складова частина державної власності, а також про необхідність створення народних підприємств, включаючи і процеси трансформації вже наявних державних підприємств.
Перші перетворення в даній області, що почалися в другій половині 80-х рр.., Протікали на тлі триваючого деформування і ослаблення державної влади. У результаті ці процеси пішли по шляху формування паразитарної економіки у формі кооперативів. Їх паразитичне, а не творче начало було обумовлено тим, що вони опинилися додатковими посередниками і у виробництві, і між
виробництвом і торгівлею. Результати господарської діяльності реального сектора економіки почали присвоюватися цими новоствореними структурами, що підривало фінансово-економічні основи промислових підприємств, трудових колективів і поклало початок злочинним формам накопичення багатства.
Через існування бюрократично-директивних форм управління народногосподарським комплексом, сферами і галузями виробництва, відсутність господарської самостійності та маневру у підприємств та об'єднань при всеосяжному державне регулювання цін рівень ефективності суспільного виробництва виявився незадовільним.
Причому малася на увазі тільки економічна ефективність, тоді як комуністична ідеологія і цільові установки соціально-економічного розвитку дозволяли перейти до оцінки соціально-економічної ефективності з урахуванням соціально-екологічної складової. Прагнучи наблизитися за рівнем споживання до Заходу, країна втратила шанс направити економіку в принципово нове етико-екологічне русло розвитку. Рух у даному напрямку, очевидно, дозволило б створити специфічну економіку, зорієнтовану не на словах, а на ділі на досягнення соціально-екологічного благополуччя людини.
Виникла парадоксальна ситуація, зумовлена наявністю економічної системи з механізмом повної зарегульованості мінових відносин і прагненням до оцінок економічної ефективності згідно з принципами ринкової економіки. У кінцевому рахунку виявлялися незатребуваними результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок. До того ж у товаровиробників відсутні економічні стимули для використання технічних новинок і вдосконалення форм організації виробництва.
Якщо говорити про структуру національного, регіональних і місцевих ринків, то всі вони характеризувалися пануванням або монополій (монопсонія), або олігополій. Таким чином, ринковий механізм піддавався подвійний деформації: з одного боку, був відсутній навіть незначний сегмент економіки з вільним ціноутворенням (не рахуючи чорного ринку), з іншого - був встановлений диктат з боку товаровиробників. Така структура ринку була зумовлена планової заданістю структури виробництва в окремих галузях, їх комплексах і народному господарстві в цілому.
Саме ця заданість обумовлювала жорсткі техніко-технологічні та фінансово-економічні взаємозв'язки між господарюючими суб'єктами. Ігнорування даної особливості нашого народного господарства надалі миттєво привело до дерегулювання національної економіки, яке зруйнувало усталені зв'язки і викликало крах промислових, а потім і сільськогосподарських комплексів.

Не менш важливим недоліком колишньої економічної системи було недосконалість трудових відносин. Це, мабуть, одне з найбільш вразливих місць так званої соціалістичної системи, в якій проголошувалося «царство» праці, його пріоритет, першорядна значимість у формуванні вартості і створенні багатства нації. На ділі мотивація до творчого, творчої праці, матеріальна зацікавленість у трудовій діяльності зводилася нанівець різними способами і методами зрівнялівки в оплаті праці. Проте гідністю була гарантованість зайнятості, відсутність занепокоєння за майбутнє, висока ступінь соціальної захищеності людей праці. Знову-таки правлячий режим втратив можливість реального з'єднання трудящих з власністю на засоби виробництва, закривши тим самим шлях до підприємницької і трудової активності колективів підприємств.
Негативну роль грав і розрив між технологіями військового та цивільного призначення. Незважаючи на те, що наша держава домоглося військового паритету з США, науково-технічні досягнення ВПК залишалися «річчю в собі» і в дуже обмежених масштабах використовувалися для підтримки відносно прийнятного технічного рівня в окремих галузях цивільної промисловості. В результаті військова промисловість в повному своєму обсязі ставала парапроізводством, або квазіпроізводством, що стало визначальним чинником дисбалансу в народногосподарському комплексі, національному ринку, наслідком якого і необхідно розглядати хронічний товарний дефіцит. Ситуація погіршувалася тягарем витрат держави на утримання армії і флоту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Втрачені можливості "
 1. 3.1 (б); нахил сходячи-щей лінії дорівнює 8). Проаналізуємо альтернативні витрати фермера. На виробництво 1 кг картоплі
  упущеної можливості виробництва 1 кг картоплі фермером со-ставляют 0,5 кг м'яса (графік границі виробничих можливостей фермера на рис. 3.1 (а), нахил якої становить 0,5) . У табл. 3.3 наведені альтернативні витрати виробництва м'яса і картоплем'ялкою ля двох виробників. Відзначте, що витрати виробництва м'яса є зворотними витратам виробництва картоплі. Так як
 2. Згадайте, що витрати втрачених можливостей чи альтернативні витрати - щось, від чого
  втрачених можливостей або альтернативні витрати - щось, від чого необхідно відмовитися, щоб напів- чить бажане (гл. 1). У нашому прикладі ми вважали, що фермер і власник ранчо працюють по 40 годин на тиждень. Час, що використовується на виробництво картоплі, не може бути віддано догляду за худобою. Так як фермер і власник ранчо, після укладення договору про торгівлю, розподіляють час між
 3. Таким чином, фермер володіє порівняльною перевагою у вирощуванні картоплі, а
  упущений-ної можливості виробництва одного товару протилежні альтернативним витратам виробництва іншого, отже, якщо витрати упущеної можливості про-виробництва одного товару фермером щодо вище, то його витрати упущений-ної можливості виробництва іншого товару повинні бути відносно нижче. Порівняльна перевага відображає відносні витрати упущеної віз-
 4. Витрати втрачених можливостей або альтернативні витрати - Не-що, від чого
  втрачених можливостей або альтернативні витрати - Не-що, від чого доводиться відмовитися, щоб отримати бажане. Прийняття любо-го рішення (наприклад, рішення про надходження в коледж) вимагає усвідомлення витрат втрачених можливостей кожного варіанта дій. Спортсмени, які навчаються в коледжі, прекрасно розуміють, що їх альтернативні з-тримки (вони могли б заробити десятки і
 5. Альтернативна вартість
  втрачених можливостей. Так, у розглянутому прикладі виробництво 4 тис. літаків означає відмову від випуску 10 млн. автомобілів. Звичайно, в реальному житті упущені можливості не обмежуються одним або навіть двома видами продуктів, від виробництва яких доводиться відмовлятися, вони численні. Тому при визначенні альтернативної вартості рекомендують брати до уваги найкращу
 6. Відмінність явних і неявних витрат проливає світло на важливе розходження в аналізі бізнесу бухгалтерами та економістами. Економістів
  упущений дохід як витрати, оскільки вони впливають на рішення, прийняті Елен в бізнесі. Наприклад, якщо зарплата програмістів зросте з $ 100 до $ 500 на годину, дівчина може прийти до висновку, що продовження виробництва булочок стає занадто накладним, і вважатиме за краще закрити пекарню, щоб працювати програмістом повний робочий день. Вартість капіталу як витрати
 7. Марія може прочитати за одну годину 20 сторінок підручника з економічної теорії або 50 стра-ниць підручника з соціології. Кожен
  упущеної можливості для Марії прочитання 100 сторінок підручника соціології? 3. Американські і японські робітники можуть вироб-водити по 4 автомобілі в рік. Американський робітник може призвести Ют зерна на рік, у той час як японський робітник - 5т зерна на рік. Щоб спростити завдання, пам'ятайте, що в кожній країні по 100 млн робітників. а. Складіть для цього завдання таблицю, аналогічний-ную
 8. Якщо причина неефективної діяльності буде усунена, економіка могла б перейти з точки В в точку Л, збільшивши
  втрачених можливостей або альтернативні издерж-ки. Кордон виробничих можливостей відображає вартість виробництва одного товару, виміряну втраченими можливостями виробництва іншого. Коли суспільство перерозподіляє деякі фактори виробництва з автомо-більной промисловості в комп'ютерну галузь, економіка рухається з точки А в точку С, втрачаючи 100 автомобілів і
 9. 3.3. р. Яка країна володіє абсолютним переваж-суспільством у виробництві автомобілів? А у виробництві
  упущеної можливості виробництва піци для кожної дівчини? Хто володіє абсолютною перевагою в при- туванні піци? Хто володіє сравнітель-ним перевагою в приготуванні піци? б. Якщо Пет і Кріс обмінюватимуться вироб-ведення свого кулінарного мистецтва, хто запропонує піцу, а хто торт? Ціна піци може бути виражена в шматках торта. Ка-кова найвища ціна, за
 10. 28). Витрати втрачених можливостей (альтерна-тивні витрати) (opportunity cost) - щось, від чого доводиться відмовитися, щоб
  втрачених можливостей (альтерна-тивні витрати) (opportunity cost) - щось, від чого доводиться відмовитися , щоб отримати бажане (гл. 1, 3). Надлишок виробника (producer surplus) - сума, яку отримує продавець, за вирахуванням його витрат (гл. 7). Імпорт (imports) - продукти та послуги, вироблена-денние за кордоном і передання на внутрішньому ринку (гл. 3, гл. 29). Імпортна
© 2014-2021  epi.cc.ua