Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Товариства

Шляхом об'єднання капіталів можуть створюватися різного роду товариства. Найбільш відомі з них - це повне товариство і товариство на вірі. Дана форма організації підприємства базується на партнерській або часткової приватної власності на засоби виробництва.
Повне товариство, передбачає спільну власність двох або більше осіб, які несуть всю повноту відповідальності за результати господарської діяльності не тільки в рамках своєї частки або майна, але і всім своїм майном, майном всіх партнерів.
Тому якщо товариство несе збитки, то їх відшкодування здійснюється у відповідності з тим, що кожен з партнерів особисто відповідальний за всі борги підприємства, незалежно від його частки або форми участі в господарській діяльності.
Іншою формою підприємства, що базується на партнерській формі власності, є змішане товариство, або товариство на вірі (командитне товариство). На відміну від повного товариства учасники командитного товариства поділяються на дві групи: повних товаришів і учасників-вкладників.
Повні товариші несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, тоді як учасники-вкладники - тільки в межах величини своїх вкладів в товариство. При цьому останні не відповідають за майновим зобов'язаннями повних товаришів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Товариства "
 1. Стаття 82. Основні положення про товаристві на вірі
  товариством) визнається товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), є один або кілька учасників - вкладників (коммандітістов), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними
 2. Стаття 85. Права та обов'язки вкладника товариства на вірі
  товариства на вірі зобов'язаний внести внесок до складеного капіталу. Внесення вкладу засвідчується свідоцтвом про участь, видаваним вкладнику товариством. 2. Вкладник товариства на вірі має право: 1) одержувати частину прибутку товариства, належну на його частку в спільному капіталі, в порядку, передбаченому установчим договором; 2) ознайомлюватися з річними звітами та балансами
 3. Стаття 66. Основні положення про господарські товариства і товариства
  товариствами і товариствами визнаються комерційні організації з розділеним на частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталом. Майно, створене за рахунок внесків засновників (учасників), а також вироблене і придбане господарським товариством чи суспільством в процесі його діяльності, належить йому на праві власності ... 2. Господарські товариства
 4. Стаття 67. Права та обов'язки учасників господарського товариства або товариства
  товариства або товариства мають право: брати участь в управлінні справами товариства або товариства ... отримувати інформацію про діяльність товариства або товариства та знайомитися з його бухгалтерськими книжками та інший документацією у встановленому установчими документами порядку; брати участь у розподілі прибутку; отримувати у разі ліквідації товариства або товариства частина
 5. Стаття 69. Основні положення про повне товариство
  товариство, учасники якого (повні товариші) відповідно до укладеної між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями належним їм
 6. Стаття 86. Ліквідація товариства на вірі
  товариства на вірі, в тому числі у разі банкрутства, вкладники мають переважне перед повними товаришами право на отримання вкладів з майна товариства, що залишилося після задоволення вимог його кредиторів. Залишилося після цього майно товариства розподіляється між повними товаришами і вкладниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі товариства, якщо
 7. Стаття 78. Наслідки вибуття учасника з повного товариства
  товариства, виплачується вартість частини майна товариства, що відповідає частці цього учасника у складеному капіталі, якщо інше не передбачено установчим
 8. Стаття 75. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями
  товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність своїм майном по зобов'язаннях
 9. Стаття 71. Управління в повному товаристві
  товариства здійснюється за спільною згодою всіх
 10. 17 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
  товариствами визнаються комерційні організації, де є розділений на частки (вклади) засновників (учасників) статутного (складеного) капітал. Майно, яке створюється за рахунок внесків засновників (учасників), а також виробляється і купується господарським товариством чи суспільством в процесі його роботи, належить йому на праві власності. Є наступні види
 11. Стаття 74. Розподіл прибутку і збитків повного товариства
  товариства розподіляються між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не передбачено установчим договором або іншою угодою
 12. Терміни і поняття
  товариство Товариство на вірі Товариство з обмеженою відповідальністю Акціонерне товариство Виробничий кооператив Унітарна підприємство Споживчий кооператив Громадські та релігійні організації (об'єднання) Фонд Індивідуальний підприємець Конкурентоспроможність фірми Модель п'яти сил (напрямів) конкуренції Вхідні бар'єри Вихідні
 13. 2.1.4 Правові форми підприємництва
  товариства? акціонерні --- + --- закриті? відкриті виробничі кооперативи) являють собою об'єднання безпосередніх виробників для спільного виробництва на основі трудової участі членів об'єднання. У них має бути більше п'яти членів. Інші організації називають суспільствами. При тому «суспільство» може складатися з однієї особи, а
 14. 11 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ В РОСІЇ
  товариства і суспільства. Ними визнаються комерційні організації де є поділений на частки (вклади) засновників (учасників) статутного (складеного) капітал. Господарські товариства можуть бути наступних видів: а) товариства: - повне товариство. Учасники (повні товариші) займаються підприємницькою діяльністю. По відношенню до повним товаришам діє необмежена
 15. Питання 6 Підприємства в економіці Росії
  товариства: | повні товариства; | товариства на вірі (командитні товариства); - господарські товариства: | товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ); | товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ); - акціонерні товариства: | відкриті акціонерні товариства (ВАТ); | закриті акціонерні товариства (ЗАТ); - унітарні підприємства (загальноприйняті скорочення: ГУП - державне
 16. 7 КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
  товариства ісуспільства, під якими маються на увазі комерційні організації з розділеним на частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталом; виробничі кооперативи, т. е . добровільні об'єднання громадян на основі членства для проведення виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій праці чи якомусь іншому участі та об'єднанні
 17. 23.2. Організаційні форми підприємництва в Росії
  товариств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств. Господарські товариства, у свою чергу, існують у формах: повного товариства, товариства на вірі (командитного товариства), товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, акціонерного товариства (відкритого та закритого), дочірніх і залежних
 18. Місто федерального значення Санкт-Петербург
  товариства власників житла, товариства домовласників - щодо житлових приміщень, а також загального майна житлового будинку і майна, що використовується для забезпечення експлуатації багатоквартирного будинку; - садівничі, городницьких об'єднання громадян - щодо майна, що у цілях забезпечення соціально-господарських завдань ведення садівництва,
© 2014-2022  epi.cc.ua