Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

17 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Господарськими товариствами визнаються комерційні організації, де є поділений на частки (вклади) засновників (учасників) статутний (складеного) капіталу. Майно, яке створюється за рахунок внесків засновників (учасників), а також виробляється і купується господарським товариством чи суспільством в процесі його роботи, належить йому на праві власності.
Є наступні види господарських товариств.
1. Полное. Учасники повного товариства (повні товариші) займаються підприємницькою діяльністю. Учасники повного товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність своїм майном відповідно до зобов'язань товариства.
Учасник повного товариства, який не є його засновником, несе відповідальність нарівні з іншими учасниками за зобов'язаннями, які виникли до його вступу в товариство. Учасник, що вийшов з товариства, відповідає за зобов'язаннями, що виникли до моменту його вибуття, так само як і учасники, що залишилися протягом 2 років з дня постанови звіту про діяльність товариства за рік, в якій учасник вибув з товариства.

2. Товариство на вірі (командитне товариство). У ньому поряд з повними товаришами є один або декілька учасників-вкладників (коммандистов). Вони несуть ризик збитків, які пов'язані з роботою товариства, у межах сум внесених ними вкладів, однак не беруть участь в здійсненні товариством підприємницької діяльності. Таким чином, повноправними учасниками товариства на вірі вважаються повні товариші, які від імені товариства проводять підприємницьку діяльність, а також проводять за бажанням всіх повних товаришів управління командитним товариством. Слід зазначити, що вони несуть солідарно відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном.
Коммандітісти, тобто вкладники, не займаються підприємницькою діяльністю, не беруть участі в управлінні товариством і несуть за зобов'язаннями товариства відповідальність лише в межах внесених ними вкладів, т.
е. несуть обмежену відповідальність. Це положення більш привабливо для багатьох вкладників, оскільки вони практично отримують доходи на вкладені до складеного капіталу (фонду) товариства свої вклади.
Права вкладника товариства на вірі:
1) одержувати частину прибутку товариства, яка припадає на його частину в спільному капіталі, в порядку, визначеному установчим договором;
2) знайомитися з річними звітами та балансами товариства;
3) вийти з товариства по завершенні фінансового року і забрати свій вклад у порядку, визначеному установчим договором; також передати свою частку в складеному капіталі або його частину іншому вкладнику або третій особі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ "
 1. Стаття 66. Основні положення про господарські товариства і товариства
  господарським товариством чи суспільством в процесі його діяльності, належить йому на праві власності ... 2. Господарські товариства можуть створюватися у формі повного товариства і товариства на вірі (командитного товариства). 3. Господарські товариства можуть створюватися у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою або з додатковою
 2. Стаття 67. Права та обов'язки учасників господарського товариства або товариства
  господарського товариства або товариства мають право: брати участь в управлінні справами товариства або товариства ... отримувати інформацію про діяльність товариства або товариства та знайомитися з його бухгалтерськими книжками та інший документацією у встановленому установчими документами порядку; брати участь у розподілі прибутку; отримувати у разі ліквідації товариства або
 3. Стаття 82. Основні положення про товаристві на вірі
  товариством) визнається товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), є один або кілька учасників - вкладників (коммандітістов), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними
 4. Стаття 85. Права та обов'язки вкладника товариства на вірі
  товариства на вірі зобов'язаний внести внесок до складеного капіталу. Внесення вкладу засвідчується свідоцтвом про участь, видаваним вкладнику товариством. 2. Вкладник товариства на вірі має право: 1) одержувати частину прибутку товариства, належну на його частку в спільному капіталі, в порядку, передбаченому установчим договором; 2) ознайомлюватися з річними звітами та балансами
 5. Стаття 69. Основні положення про повне товариство
  товариство, учасники якого (повні товариші) відповідно до укладеної між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями належним їм
 6. Стаття 86. Ліквідація товариства на вірі
  товариства на вірі, в тому числі у разі банкрутства, вкладники мають переважне перед повними товаришами право на отримання вкладів з майна товариства, що залишилося після задоволення вимог його кредиторів. Залишилося після цього майно товариства розподіляється між повними товаришами і вкладниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі товариства, якщо
 7. Стаття 78. Наслідки вибуття учасника з повного товариства
  товариства, виплачується вартість частини майна товариства, що відповідає частці цього учасника у складеному капіталі, якщо інше не передбачено установчим
 8. Стаття 75. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями
  товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність своїм майном по зобов'язаннях
 9. Стаття 71. Управління в повному товаристві
  товариства здійснюється за спільною згодою всіх
 10. Стаття 74. Розподіл прибутку і збитків повного товариства
  товариства розподіляються між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не передбачено установчим договором або іншою угодою
© 2014-2022  epi.cc.ua