Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТИПОЛОГІЯ СПОЖИВАЧІВ

класифікація споживачів за факторами, що встановлює певні залежності, наприклад за статтю, віком, рівнем освіти, доходу , професії.
Мета класифікації - виявлення груп споживачів з різними вираженими вимогами до споживчих властивостей товару.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТИПОЛОГІЯ СПОЖИВАЧІВ "
 1. 1.2. Методи і функції науки
  Основними методами історії економіки є історичний, логічний, причинно-генетичний, структурно-функціональний, хронологічний, порівняльно-історичний, історичного моделювання, математичної статистики, соціальної психології. Особливе значення для проведення історико-економічного аналізу має типологія, застосування якої необхідно для всіх наук, що мають справу з украй
 2. 1.2. Методи і функції науки
  Основними методами історії економіки є історичний, логічний, причинно-генетичний, структурно-функціональний, хро-Технологічний, порівняльно-історичний, історичного моделирова-ня, математичної статистики, соціальної психології. Особливе значення для проведення історико-економічного аналізу має типологія, застосування якої необхідно для всіх наук, що мають справу з украй
 3. Міжнародні економічні відносини і їх форми
  Світове господарство є складною системою. Вся сукупність різних національних економік (або їх зовнішньоекономічних частин, якщо виходити з вузького визначення) скріплена рухом товарів, послуг і факторів виробництва (економічних ресурсів). На цій основі між країнами виникають міжнародні економічні відносини (зовнішньоекономічні зв'язки, світогосподарські зв'язки), тобто
 4. 71. Типологія ставлення до праці
  Типологія ставлення до праці визначається факторами, його формують. Всі фактори формування ставлення до праці можна розділити на: об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні чинники, умови та обставини утворюють незалежні від суб'єкта праці (найманого працівника) передумови його діяльності, пов'язані з особливостями виробничої та невиробничої середовища. Суб'єктивні фактори пов'язані з
 5. Тема 1. Введення в історію економіки
  Предмет історії економіки та його еволюція в роботах представників німецької історичної школи, марксизму, інституціоналізму, школи «Анналів», кліометрії. Сучасні трактування предмета. Міжнародний конгрес з економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі
 6. Тема 1. Введення в історію економіки
  Предмет історії економіки та його еволюція в роботах представи-телей німецької історичної школи, марксизму, інституціоналізму, школи "Анналів", кліометрії. Сучасні трактування предмета. Ме-ждународного конгрес з економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі
 7. ПАСИВ СПОЖИВАЧА
  ситуація, коли задоволення споживача від покупки виявляється менше, ніж варто було б очікувати з урахуванням ціни, або взагалі не настає. Відображає ступінь задоволення споживача і дозволяє виробнику або рекламному агенту оцінити ефективність своїх зусиль у сфері комунікацій з споживачем. Визначається, як правило, шляхом опитування та
 8. Глава 5. Поведінка споживача у ринковій економіці
  Беручи до уваги положення про те, що ринкова економіка повинна бути орієнтована на споживача, надзвичайно важливо і для виробника, і для споживача знати основні тенденції і закони поведінки споживача на ринку. Теорія споживання є важливою складовою частиною мікроекономіки, так як дозволяє пояснити формування попиту, його структуру, динаміку, взаємозв'язок з цінами. В
 9. Глава 5. Поведінка споживача у ринковій економіці
  Беручи до уваги положення про те, що ринкова економіка повинна бути орієнтована на споживача, надзвичайно важливо і для виробника, і для споживача знати основні тенденції і закони поведінки споживача на ринку. Теорія споживання є важливою складовою частиною мікроекономіки, так як дозволяє пояснити формування попиту, його структуру, динаміку, взаємозв'язок з цінами. В
 10. 5. Рівноважний стан споживача і супутні йому ефекти
  Для визначення купівельної спроможності споживачів зазвичай будують бюджетні
 11. консумерізм
  організований рух за розширення прав і впливу споживачів, покупців стосовно продавцем і виробникам товарів, створення товариств
 12. КАНАЛИ РУХУ ТОВАРІВ І ГРОШЕЙ
  шляхи і способи розповсюдження товарів від виробників до споживачів і грошової оплати з боку споживачів
 13. ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ
  розподіл благ між споживачами таким чином, що будь-який перерозподіл, що здійснюється з метою краще задовольнити бажання одних споживачів, призводить до погіршення задоволення
 14. суверенітет споживача
  незалежність споживача від виробника, що розуміється як неможливість нав'язати споживачеві диктат
 15. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧА
  офіційно встановлені законом та іншими нормативними документами правила, норми, що охороняють споживача, що запобігають продаж йому неякісного товару, компенсуючі збитки споживача від недобросовісної
© 2014-2022  epi.cc.ua