Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТЕМП ПРИРОСТУ

відношення приросту величини економічного показника за певний період часу до його вихідного рівня; приростном показник, вимірюваний в відносних величинах або у відсотках.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕМП ПРИРОСТУ "
 1. ТЕМПИ ІНФЛЯЦІЇ
  темп зростання - це темп інфляції. 17 Темпи приросту називають відношення приросту значення змінної, тобто різниці між значеннями змінної в поточному і базовому періодах, до її базового значення, темпом зростання відношення значення змінної в поточному періоді до її базового значення. Таким чином, темп зростання дорівнює темпу приросту плюс одиниця. (Прим. пер.) 18 Середньорічний темп приросту часто
 2. 1. Фундаментальне рівняння росту
  темп приросту доходу або випуску продукції, Y - дохід або випуск продукції. К-капітал, S-заощадження, I - інвестиції, за визначенням рівні приросту капіталу К, за умовою рівні заощадженням; s - частка заощаджень у доході; а - коефіцієнт приростном капіталомісткості (кількість капіталу, необхідне для збільшення випуску на одиницю). У цій формі фундаментальне рівняння являє собою
 3. Темпи зростання
  темп зростання реального ВНП-це виражений у відсотках приріст реальногоВНП за певний період. Він рассчітиваетсятем же способом, що і рівень інфляції в уравне-ванні (1). Наприклад, реальний темп приросту, рав-ний 2,5% для 1986 г, розраховується як В табл. 23-5 представлені дані про реальний ВНПза останні роки. Ліва колонка показує уро-вень реального ВНП, а права - темп приросту
 4. Зростання грошової маси і інфляція
  темпів приросту рівня цін, або норми інфляціі.В термінах темпів приросту рівняння (2) імеетследующій вид2: темпи приросту-реальногоспросана гроші темпи Норма (3) приросту=номінальнойінфляціі грошової маси Малюнок 34-1 демонструє взаімозавісімостьсреднего темпу приросту грошової маси і нормиінфляціі в період 1974-1984 рр.. для групи країн, причому в деяких з них
 5. Модель Харрода-Домара
  темпів зростання, в якій в якості джерела зростання враховується тільки капітал. При цьому капіталомісткість визнається відносно незмінною величиною. Її сталість пов'язано з тим, що в разі зростання продуктивності праці (заощадження праці) одночасно відбувається збільшення відношення капіталу до праці і відносини випуску продукції до витрат праці. Це вказує на те, що коефіцієнт
 6. ПРИРОДНИЙ ТЕМП ЗРОСТАННЯ
  темп зростання обсягу виробництва, який визначається з умови повного використання наявних виробничих
 7. Економічний зростання
  темпи приросту, поки-занние в табл. 23-1, змінюються відносно мало, вдіапазоне 2,4-3,8%. Але за короткі промежутківремені темпи приросту варіюють в набагато біль-шей ступеня. Наприклад, в 1984 р. темп пріростабил дорівнює 6,5% порівняно з -2,5% в 1982 р., коли спостерігався спад. У вікні 23-1 ми обговорюємо поняття економіч-ського циклу. Термін «економічний цикл» відно-сується до руху економіки
 8. Зростання сповільнюється
  темп зростання продуктивності почав сповільнюватися. Це, звичайно, відбулося не в одну ніч, більше того, ніхто навіть не відчув, що ситуація починає змінюватися. Спочатку уповільнення темпу зростання відбувалося майже непомітно, не надаючи очевидного впливу на стан речей. Деякі ознаки погіршення в області економіки, звичайно, виявлялися, але їх списували на циклічні зрушення. Однак
 9. «Грошове правило» Фрідмена
  темпу зростання грошей Фрідмен пропонує керуватися правилом «механічного» приросту грошової маси, яка б відображала два фактори: рівень очікуваної інфляції і темп приросту суспільного продукту. Стосовно до США і деяким іншим країнам Заходу Фрідмен пропонує встановлювати середньорічний темп приросту грошової маси в розмірі 4-5%. При цьому він виходить з 3%-ного зростання реального
 10. Рівень економічного розвитку
  темп приросту ВВП на душу населення може забезпечити соціально-економічний розвиток суспільства. Мінімальний показник приросту, який дозволяє подвоїти дохід протягом життя одного покоління, - 3%. Число країн, що розвиваються з таким темпом приросту ВВП на душу населення за другу половину 90-х років скоротилося з 39 до 13 з 95 спостерігалися. Дохід на душу населення в що розвиваються не
 11. 6.2. Вимірювання темпів економічного зростання
  темпи росту (приросту) обсягу ВВП; | річні темпи зростання ВВП на душу населення; | річні темпи зростання виробництва основних галузей економіки. Для вивчення динаміки економічного зростання використовуються: | коефіцієнт зростання - відношення показника досліджуваного періоду до показника базового періоду. Обчислюється за формулою Х=Y1: Y0, (6.1) де Y1, Y0 - показники відповідно в вивчається і
 12. Економічне зростання та його вимірювання
  темпи зростання ВВП в розрахунку на душу населення; - річні темпи зростання виробництва основних галузей економіки. В економічній статистиці для вивчення динаміки економічного зростання використовуються коефіцієнти зростання, темпи зростання і темпи приросту. Коефіцієнт зростання х обчислюється за формулою: {foto114}, (21.1) де у1 і у0 - показники відповідно в вивчається і базовому періодах. Темп
 13. Пропозиція грошей
  темпами приросту національного виробництва і прогнозованими темпами приросту цін. У зв'язку з цим співвідношення між темпами приросту грошової маси і реального національного продукту знаходить своє вираження в рівнянні пропозиції грошей: {foto32} де - середньорічний темп приросту пропозиції грошей за певний період часу; - середньорічний темп приросту реального національного
 14. 10.5. Планування та прогнозування доходів торгівлі
  темпів приросту суми валового доходу) можна розрахувати за формулами:;;, і так далі, де - динамічний ряд показників рівня доходу (або ланцюгових темпів приросту суми доходу); - показники вирівняного ряду; п - число періодів. Середньорічна зміна рівня доходу (або темпів приросту суми доходу) знаходиться наступним чином:. Прогнозований рівень доходу (темп приросту
 15. Теорема Хаавельмо
  приросту державних витрат за рахунок збільшення податкових надходжень призводить до приросту національного доходу в розмірі, що дорівнює первісним приросту державних
 16. Індекс споживчих цін
  темп інфляції, який виражає темп приросту середнього рівня споживчих цін за досліджуваний період. Зокрема, для вимірювання темпу інфляції на основі індексів споживчих цін протягом одного року необхідно знати ці індекси за відповідні місяці поточного і попереднього років. Даний показник може бути використаний для розрахунку темпу інфляції і за період у кілька років. Для
© 2014-2022  epi.cc.ua