Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

26. СТАДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ

Існують чотири фази циклу, що послідовно змінюють один одного: криза, депресія, пожвавлення і підйом. Існують і інші класифікації: так, деякі сучасні дослідники виділяють тільки дві фази: рецесію і підйом.
Криза проявляється насамперед в перевиробництво товарів, скороченні кредитів і підвищенні позикового відсотка. Це веде до зниження прибутків і падіння виробництва, зростання банківських заборгованостей, банківським крахам і банкрутств підприємств в інших сферах економіки.
Після кризи настає депресія. Виробництво вже не скорочується, але і не росте. Товарні надлишки поступово розсмоктуються, але торгівля йде мляво. Ставка позичкового відсотка падає до мінімуму.
Однак поступово в народному господарстві з'являються «точки» зростання і відбувається перехід до пожвавлення. Підприємства, що пристосувалися до нових умов ринку, збільшують випуск товарів, здійснюють нове промислове будівництво, підвищується норма прибутку, ставка позичкового відсотка і заробітної плати, починається фаза підйому.

Рівень валового національного продукту перевершує вищу локризову точку, виробництво продовжує збільшуватися, ростуть зайнятість, товарний попит, рівень цін і норма позичкового відсотка. Але поступово розміри виробництва знов виходять за рамки платоспроможного попиту, ринок переповнюється нереалізованими товарами і починається новий цикл.
До 50-х рр.. ХХ в. під час криз відбувалися загальне зниження рівня цін, пов'язане з падінням платоспроможного попиту, зростання безробіття.
В даний час монополістичний сектор економіки за підтримки держави не тільки здатний утримувати докризовий рівень цін, але нерідко сприяє їх росту.
Для характеристики економічної кон'юнктури використовується ряд економічних показників. Залежно від того, як змінюється значення економічних параметрів в ході циклу, вони діляться на проциклічну, контрциклічні і ациклічні.
Проциклічну параметри у фазі підйому збільшуються, а у фазі кризи зменшуються (завантаження виробничих потужностей, агрегати грошової маси, загальний рівень цін, прибутку підприємств і т.
д.)
контрциклічну параметрами називаються показники, значення яких під час спаду збільшується, а під час підйому зменшується (рівень безробіття, кількість банкрутств, запаси готової продукції тощо)
ациклической називаються параметри, динаміка яких не збігається з фазами економічного циклу (наприклад, обсяг експорту).
Крім того, розрізняють три види параметрів за ознакою синхронізації - випереджаючі, запізнілі і відповідні.
Випереджаючі досягають максимуму або мінімуму перед наближенням піку або нижчої точки (зміни в запасах, грошової маси).
Запізнілі досягають свого максимуму або мінімуму після піку або нижчої точки (чисельність безробітних, витрати на зарплату).
Співпадаючі параметри змінюються відповідно з коливаннями економічної активності (національний продукт, рівень інфляції, обсяг промислового виробництва).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26. СТАДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ "
 1. Практичні завдання
  стадії циклу перебуває економіка розвинених країн в даний
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  економічних криз). 2. Дайте характеристику основних фаз економічного циклу. 3. Який механізм дії основних важелів антициклічного регулювання економіки в різних фазах циклу? 4. Які причини фінансової кризи кінця 90-х рр..? 5. У чому сутність, причини і форми прояву структурних криз в економіці? 6. Які основні типи циклічних коливань і що є
 3. Підрозділ 11.1. Виробництво нової вартості
  стадії виробництва до індустріальної стадії. Одним з наслідків досягнення стадії індустріального виробництва було зростання масштабів підприємств, оснащених машинною технікою. Все це послужило технічної та організаційної основою підвищення ефективності виробництва і досягнення бізнесом високого рівня виробництва нової (доданої) вартості. У цьому підрозділі розглядаються сутність
 4. 4. Життєвий цикл об'єктів нерухомого майна
  стадії життєвого циклу: 1) формування - це споруда, тобто створення нового підприємства, купівля або виділення земельної ділянки; 2) експлуатація - включає функціонування і розвиток, т. е. розширення, реорганізацію або реконструкцію 3) припинення існування - це знесення, природне руйнування або ліквідація. Життєвий цикл нерухомості, придбаної для комерційних цілей, з
 5. Цільові установки фірми
  стадії - вихід на ринок, забезпечення стартового рівня продажів. На другій стадії циклу життя підприємство проводить активну ринкову експансію, нарощує темпи зростання продажів. Цільовий установкою є розширень виробничих потужностей, захоплення ринків. На третьому стадій в центрі стоїть максимізація валової виручки, зростання прибутків. Цільова установка - боротьба за утримання своєї частки ринку, зростання
 6. ГЛАВА 29. Циклічність В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  економічний цикл? 2. Які причини (генезис) економічних циклів? 3. Дайте характеристику кожної фази циклу? У чому їх відмінність? 4. Яка тривалість економічного циклу? Від чого вона залежить? 5. З плином часу змінюється чи тривалість
 7. Терміни і поняття
  циклу проекту розрахункові (тіньові) ціни «З проектом - без проекту» Найменші витрати Вартість грошей у часі Майбутня вартість Поточна вартість Складний відсоток Дисконтування Ставка дисконту фактор складного відсотка Фактор дисконтування Грошові надходження (грошовий потік) Чиста приведена вартість Внутрішня норма прибутковості Рентабельність проекту Термін
 8. 5. КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
  стадії деякі конкуренти починають знижувати ціни. На етапі зрілості виробництво здійснюється вже в багатьох країнах, у тому числі розвиваються, починає відчуватися насичення ринку насамперед у країні нововведення, стабілізується попит, посилюється роль цінової політики, досягається висока стандартизація, властива великосерійному виробництву, втягуються менш кваліфіковані ресурси
 9. Цілі фіскальної політики
  економічного циклу Стабілізація темпів економічного зростання Досягнення високого рівня зайнятості і помірних темпів інфляції І дискреционная, і автоматична фіскальна політика відіграють важливу роль у стабілізаційних заходах держави, однак ні та, ні інша не є панацеєю від усіх економічних бід. Що стосується автоматичної політики, то властиві їй вбудовані
 10. § 4. Основні стадії економічного прогресу
  стадії економічного
 11. § 1. Відмінні риси третій стадії виробництва
  стадії
© 2014-2022  epi.cc.ua