Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

7. Порівняння фіксованих і гібкіхкурсов


Після другої світової війни світова економікаімела досвід фіксованих курсів в 50-х і 60-х
роках і гнучких курсів у 70-х і 80 - х роках. Фіксовані курси ніколи не були абсолютно фіксованими; час від часу вони піддавалися коригуванню Система гнучких курсів також ніколине була системою вільного флоатинга; государстворегулярно проводило інтервенції на валютнихринках.
Тепер, коли ми розглянули обидві системи вдію, нам треба вирішити, яка з них робота-ет краще. Але, крім цього, ми повинні проаналізує-ровать гідності та інших систем. Зокрема,
Вікно 38-2. Завищений долар в 1980-1985 рр..
Міжнародні переливи капіталу, що викликаються фі-скельно-грошовою політикою, можуть призвести до значним відхиленням валютних курсів від рівня, про-гнозіруемого на основі теорії ППС. Прикладом значи-ного впливу переливів капіталу на валютний курсявляется динаміка курсу долара США в період 1976-1986 рр..
На рис 380-2 представлений індекс конкурентоспроможності-ності США. Він показує рівень цін США що-до рівня доларових цін у наших торгових парт-нерів.
Зростання індексу в 1981-1984 рр.. означає, що імпортстановілся відносно дешевше, а наш експорт доро-жал. Іншими словами, наші товари ставали менееконкурентоспособнимі порівняно із зарубіжними.
Зміна конкурентоспроможності відображає в пер-шу чергу вплив, який чиниться на динаміку валют-ного курсу переміщеннями капіталу в результаті здійснен-ня експансіоністської фіскальної політики ірестрікціонной грошової політики. На початку 80-х го-дов грошова політика США була посилена, а про процентні ставки різко зросли в порівнянні з процен-тнимі ставками за кордоном. Зростання процентних ставокбил підкріплений експансіоністської фіскальної політи-кою. Конкурентоспроможність різко ослабла, і возніклісерьезние проблеми з торговельним балансом. Щоб по-крити цей дефіцит, необхідно було скорректіроватьзавишенний курс долара, що і відбувалося починаючи с1985 р.


РІС. 380-2. Конкурентоспроможності-ність США в період 1975-1987рр. Малюнок показує індекс ценв США (1980 р. - 100%) по порівняй-нію з рівнем доларових цін Унашего торгових партнерів. У пери-од 1980-1985 рр.. Сполучені Шта-ти пережили значне знижений-ня конкурентоспроможності.
В1985-1986 рр.. цю тенденцію уда-лось частково подолати
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Роки

На рис 380-3 показано сальдо поточного платіжногобалансу США як частки від ВНП. Наприкінці 70-х років ті-Кущій платіжний баланс був більш-менш збалансова-сировать, хоча і спостерігалися деякі погодовой коле-банія. Але на початку 80-х років, коли завищений курсдоллара і експансіоністська фіскальна політика вСША перетнулися, дефіцит поточного платіжного балан-
са безпрецедентно зріс До 1987 р. дефіцит платіжногобалансу по поточних операціях склав майже 2% ВНП. До цього часу курс долара вже значно впав, сприяючи тим самим покриттю цього дефіциту. Нодефіціт платіжного балансу по поточних операціямбил настільки великий, що необхідність в додаткових-них заходи щодо його врегулювання не відпала.
Роки
РІС. 380-3. Чистий експорт США (у% від ВНП)
деякі стверджують, що ми повинні повернутися кстрогой дисципліні золотого стандарту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Порівняння фіксованих і гібкіхкурсов "
 1. 5. Обчислення відсотка
  порівнянні з задоволенням такого ж роду і тієї ж інтенсивності в більш віддаленому періоді майбутнього. Ніщо не підтверджує припущення про те, що зниження задоволення в більш віддалених періодах розвивається безперервно і рівномірно. При такому припущенні ми б мали на увазі, що період передбачливості нескінченний. Однак простий факт, що різні індивіди володіють різними запасами на
 2. Коментарі
  порівнянні з іншим, і там, де поряд з металевою валютою в обіг вводяться нерозмінні паперові гроші. [58] Латинський монетний союз укладений в 1865 р. Францією, Бельгією, Швейцарією, Італією, пізніше до нього приєдналася Греція. Згідно з угодою кожна країна, що бере участь в союзі, вибравши власну назву грошової одиниці (відповідно, франк, ліра, драхма), могла начеканіть з
 3. 11.4. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
  порівнянні з темпами зростання залишків дебіторської. При цьому найбільш сильний вплив на зростання коефіцієнта надавала заборгованість за статтею «Розрахунки з іншими дебіторами», зокрема розрахунки з вищим розпорядником коштів НАН по відрахуваннях від прибутку інституту (1,02 процентного пункту). Збільшення дебіторської заборгованості, що зробила негативний вплив на зміну коефіцієнта, також
 4. 4.6. Додаткова інформація
  фіксованою висотою і об'ємом повітряного простору і фіксованою глибиною і об'ємом надр. Землекористування - користування земельною ділянкою, встановлене законом (радгоспи, колгоспи). Землевпорядкування - закони, правила, норми купівлі-продажу, успадкування, застосування земельних угідь. Знос - зниження первісної вартості об'єктів нерухомості в процесі їх використання.
 5. ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ТОРГОВОГО ДЕФІЦИТУ
  порівнянні з інвестиціями або що збільшення заощаджень порівняно з інвестиціями призводить до скорочення торгового дефіциту. Припустимо, що Сполучені Штати стали б більше зберігати. Більше заощаджень (або менше споживання, оскільки це два різні способи сказати одне й те саме) - це означає менше попиту на товари і послуги. Тому виробництво падає, людей звільняють, стає менше
 6. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  порівнянні з «великої» панікою двадцятого століття - крахом фондової біржі в 1929 р. і крахом банківської системи в 1930 р., які призвели до «великої депресії». Це потрясіння майже зруйнувало капіталізм - безробіття дійшла до 27%. Друга половина двадцятого століття теж пережила свою частку малих і великих фінансових паник. Досить перерахувати крах американської індустрії заощаджень і позик,
 7. Сукупний попит
  порівнянні з оптимальною, тим більше інвестиційний попит; 3) фактори, що впливають на державні закупівлі товарів і послуг. Величина державних закупівель товарів і послуг, як уже зазначалося, є екзогенною змінною і визначається державними законодавчими органами (Державною Думою, парламентом, конгресом і т. п.) при формуванні державного бюджету на
 8. Кейнсіанська макроекономічна модель
  порівнянні з початковим рівні цін. Точка С (як і точка А) - це точка довгострокової рівноваги (перетин кривої сукупного попиту з кривою довгострокового сукупної пропозиції). Тому слід відрізняти рівноважний ВВП і потенційний ВВП. На нашому графіку рівноважний ВВП відповідає всім трьом точкам: А, В і С, в той час як потенційний ВВП відповідає тільки точкам А і С, коли
 9. Закон граничної продуктивності
  порівняння про-дуктивності як по всіх галузях промисловості, так і по одній з них на довготривалій основі. Більш того, показник продуктивності праці особливо важливий, так як він визначає реальний рівень життя населення окремої країни. Зростання продуктивності праці пов'язаний також із сировинним сектором економіки. У міру того як починають виснажуватися запаси нафти, природного газу та
 10. 1. Земля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції землі
  порівнянні з іншими факторами виробництва) зумовили більш-менш стабільна пропозиція на ринку землі. Коли ми говоримо про обмеженість землі на мікрорівні, то мається на увазі земля певної якості, розташована в певному місці. Природно, кількість хорошої землі навколо міста або навіть окремого господарства обмежено подвійно - і за кількістю, і за якістю.
© 2014-2022  epi.cc.ua