Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

2.1 Попит


Попит на який-небудь товар характеризує наше бажання купити те чи інше кількість цього товару. Саме "бажання купити" відрізняє попит від простого "хотіння" дістати те чи інше благо, чим би воно не диктувалося - нагальною необхідністю задовольнити життєво важливу потребу або вимогами комфорту, прагненням виглядати не гірше за інших або перевершити сусіда. Наявність попиту на якийсь товар припускає чиєсь згоду сплатити за нього певну ціну, а значить, і згода пожертвувати "в обмін" на покупку даного товару покупкою деякої кількості інших товарів і послуг на ту ж суму. Отже, на попит впливають не тільки смаки і переваги покупців, їх бажання, а й розміри їх грошових доходів і заощаджень, а також ціни пропонованих товарів. Обсягом попиту на який-небудь товар називають кількість цього товару, яка згідно купити окрема особа, група людей або населення в цілому в одиницю часу (день, місяць, рік) за певних умов. До числа цих умов відносяться смаки і переваги покупців, ціни даного та інших товарів, величина грошових доходів і накопичень.
Ціною попиту називають максимальну ціну, яку покупці згодні заплатити за певну кількість даного товару. Залежність обсягу попиту від визначальних його чинників називають функцією попиту. У загальному вигляді функція попиту може бути представлена так:


де - обсяг попиту на i-тий товар (i=1,2, ..., k); Т - смаки і переваги; P1, .. ., Pk - ціни всіх товарів, включаючи i-тий; I - грошовий дохід. Якщо всі фактори, що визначають обсяг попиту, окрім ціни даного нас товару (Pi), покласти незмінними, то від функції (2.1) можна перейти до функції попиту від ціни, що характеризує залежність попиту на Г'-тий товар лише від його власної ціни:


Функція попиту від ціни може бути представлена одним з трьох способів:
1) табличним, наприклад:
Pi (грн.) (штук)
... ...
100 1000
150 700
. .. ...
500 300
... ...


2) аналітичним, наприклад: Формула 2.2
3) графічним. На рис. 2.1 лінія DD представляє графічне відображення функції попиту від ціни. Вона називається лінією попиту. Абсциси точок лінії попиту характеризують обсяг попиту, а ординати - ціни попиту. [3]Необхідно розрізняти зміна обсягу попиту і зміна попиту. Зміна обсягу попиту має місце при зміні ціни товару і незмінному характері залежності обсягу попиту від ціни (2.2) - рух уздовж лінії попиту. Наприклад, як видно на рис. 2.2, при зниженні ціни з Р1 до P2 обсяг попиту збільшується з Q1 до Q2. Якщо ж в силу зміни доходів або смаків покупців встановиться нова залежність між ціною і обсягом попиту, тобто зміниться функція попиту від ціни (2.2), то відбудеться зрушення лінії попиту від D1D1 до D2D2, так що при ціні Р1 обсяг попиту зросте з Q1 до Q3, а при ціні Р2 - з Q2 до Q4-В цьому випадку говорять, що збільшився сам попит.
Очевидно, що при зниженні попиту, скажімо, в результаті скорочення доходів нова лінія попиту пройде лівіше і нижче D1D1.
Зворотну залежність між ціною і обсягом попиту (при зниженні ціни обсяг попиту зростає, і навпаки) часто називають законом попиту.
Відомо одне виключення з цього закону, що отримало назву парадоксу Гіффена. Англійський економіст Роберт Гиф-фен (1837-1910) звернув увагу на те, що під час голоду в Ірландії в середині XIX в. обсяг попиту на картоплю, ціна якого зросла, істотно збільшився. Справа в тому, що картопля представляв основний продукт харчування ірландських бідняків. Підвищення його ціни змусило їх скоротити споживання інших, дорожчих і якісних продуктів. Оскільки все ж картопля залишався порівняно найбільш дешевим продуктом, обсяг попиту на нього виріс. Природа парадоксу Гіффена більш докладно буде розглянута в 3-й главі. Поки ж відзначимо лише, що подібна ситуація представляє єдино можливе виключення з загального закону попиту. [4]

Нерідко деякі явища дійсності помилково розглядаються як винятки із загального закону попиту, а іноді на них посилаються і для його спростування.
Зупинимося на кількох з них.
А. Ціна - показник якості.
Споживач, особливо кінцевий, часто не може кваліфіковано судити про якість пропонованого йому товару. У цьому випадку він схильний приймати ціну цього товару за своєрідний показник його якості, вважаючи, що висока ціна свідчить про високу якість товару, і навпаки. На цьому заснована широко поширена практика підвищення цін без реального поліпшення якості товарів.
Фактично тут має місце спрямований вплив за допомогою ціни на думку споживачів про якість товарів, результатом чого є зрушення лінії попиту вгору і вправо, а не рух уздовж незмінною лінії попиту. Повернемося до рис. 2.2. Нехай на якийсь товар при ціні Р2 пред'являвся попит в обсязі Q2-Внісши незначні зміни в конструкцію чи зовнішній вигляд виробу, виробник підвищує ціну до Р1.
Споживачі, вважаючи, що зростання ціни означає і поліпшення якості, збільшують обсяг попиту до Q3з. замість того щоб знизити його до Q1, тобто переходять до нової лінії попиту D2D2. Як тільки покупці переконаються в тому, що новий товар за своєю якістю не відрізняється від старого, попит на нього знову повернеться до лінії D1D1. Тому практика такого прихованого підвищення цін може бути успішною лише при безперервній зміні моделей, марок товарів, що випускаються, при значному і навіть надмірному їх різноманітності.
Хоча в цьому випадку ми маємо справу із зміною попиту під впливом маніпулювання споживчими перевагами, факти такого роду нерідко наводяться для спростування закону попиту.
Б. Ефект Веблена.
Зовні з ситуацією ціна - показник якості схожий так званий ефект Веблена, названий так по імені американського економіста і соціолога Т. Веблена (1857-1929), який вніс істотний внесок у його дослідження. Цей ефект пов'язаний з престижним попитом, орієнтованим на придбання товарів, які свідчать, на думку покупця, про його високий соціальний статус. Таку функцію можуть виконати лише товари, доступ до яких для широких мас так чи інакше обмежений. Зазвичай таким обмежувачем є висока ціна, тому престижний попит зазвичай асоціюється з попитом на дорогі товари. Звідси нерідко роблять висновок, що підвищення цін таких товарів веде до зростання обсягу попиту за рахунок збільшення обсягу престижного попиту.
Якби це було так, то ціни престижних товарів могли б рости нескінченно.
Однак, як показала практика кінця 70-початку 80-хгг., Підвищення цін на такі товари, як ювелірні вироби, килими, кришталь, привело не до збільшення, а до зниження обсягу попиту на них. Хоча престижність таких товарів із зростанням цін зростає, але попит на них скорочується у зв'язку з усе меншою їх доступністю для широких кіл покупців.
Обмежувати престижний попит лише дорогими товарами можна. Елемент престижу, орієнтації на підвищення, демонстрацію або, навпаки, маскування свого соціального статусу (дійсного, уявного чи бажаного) відіграє важливу роль у формуванні індивідуальних смаків і уподобань, а слідом за тим і попиту у всіх тих випадках, коли інформація про придбання, наявності або споживанні того чи іншого товару легко доступна тим, чиєю думкою і оцінкою дорожить (або хотів би дорожити) покупець. Тому престижної цінністю можуть володіти не тільки дорогі, а й розподіляються безкоштовно або за пільговими цінами товари, якщо доступ до них для широкого кола споживачів обмежений якимись іншими, неціновими засобами. Згідно з сучасними поглядами, потреба виділитися зі світу, відчути і продемонструвати свою владу над "природою, речами і людьми є однією з базових, універсальних потреб людини. Тому виділити у складі попиту престижний елемент далеко не просто.
В. Ефект очікуваної динаміки цін.
Якщо ціна товару знизилася і споживачі очікують збереження тенденції, що намітилася, попит в даний момент може скоротитися. Навпаки, у разі підвищення ціни попит може зрости, якщо покупці очікують подальшого зростання цін . У цьому випадку, здавалося б, утворилася не зворотна, а пряма залежність між ціною і обсягом попиту. Це означало б, що лінія попиту на рис. 2.2 повинна мати не негативний (вниз і вправо), а позитивний (вниз і вліво) нахил .
Такий висновок був би, однак, неправильний. Покупець зіставляє в даному випадку поточні ціни з очікуваними. У разі очікуваного зниження ціни він сприймає поточну ціну як відносно вищу і відповідно скорочує попит. У разі очікуваного підвищення ціни він сприймає поточну ціну як відносно більш низьку і відповідно збільшує попит. Таким чином, загальний закон попиту зберігає своє значення і в ситуації, що розглядається.
ПРИМІТКИ
[3 ] Строго кажучи, при графічному відображенні функції попиту (2.2) по осі абсцис слід було б показувати значення цін, а по осі ординат - обсягів попиту. Проте за традицією, висхідній до А. Маршаллу, серед економістів прийнято "зворотне" розташування осей координат. Фактично , таким чином, на графіку попиту відображають функцію, зворотну функції (2.2), -. Ми повернемося до цієї проблеми у 2.3.


[4] Сучасні дослідники вважають, що пріоритет відкриття парадоксу Гіффена належить іншому англійському економісту, соціаліст-утопіст С. Грею (1795-1840), який у вийшла в 1815 р. роботі "The happiness of states" звернув увагу на "парадоксальний факт, що, чим вище ціна хліба і картоплі, тим більше їх споживання" (New Palgrave dictionary of economics. 1987. Vol. 2. P. 563).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.1 Попит"
 1. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  попит на товар і його характеристика: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 2. Ключові терміни
  попиту за ціною Еластичний попит Абсолютно еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності
 3. Держава і сукупний попит
  попит. Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит держави (державні витрати); Х - чистий експорт. На сукупний попит уряд впливає також через податки: чим вище їх ставки, тим нижче розмір
 4. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне
 5. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію)
 6. 6. Зрушення кривої попиту
  попиту, В своюочередь зміни в шкалою попиту на будь товаробусловлівают зміни рівноважної ціни і рав-новесного кількості виробленого товару. Двапрімера покажуть, яким чином можна вико-ти схему «попит - пропозиція» для аналізу це-го
 7. 27.3. Виробничий попит
  попит пред'являється на знаряддя і предмети праці. Його масштаби визначаються величиною накопичення. Великий вплив на виробничий попит надає міжгалузева і внутрішньогалузева диверсифікація національних
 8. Еластичність попиту
  попиту під впливом того чи іншого фактора. Ступінь реакції попиту на ці чинники піддається кількісному вимірюванню за допомогою коефіцієнта еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт
 9. Ключові терміни
  попиту Обсяг покупок Шкала попиту Крива попиту Пропозиція Обсяг пропозиції Об'емпродаж Шкала пропозиції Крива пропозиції Надлишковий попит (дефіцит) Надлишкова пропозиція (надлишок) Рівноважний обсяг Взаємозамінні товари (товари-субститути) Взаємодоповнюючі (комплементарні) товари Нормальний товар Нижча благо, або нижчий товар Зрушення кривої Рух
 10. Многофакторная модель попиту
  попит нецінових факторів. Відомо багато законів, що показують вплив факторів на попит. Назвемо деякі з них: Замінність товарів: чим більше хороших замінників товару, тим еластичніший попит. Питома вага видатків на товар в доході споживача: чим більше місце займають витрати на товар у бюджеті споживача, тим вище еластичність попиту. Час: чим довше період
 11. Однофакторна модель ринкового попиту
    попиту передбачає наявність на ринку одного товару і одного покупця. Оскільки ж на ринку покупців багато, то треба перейти до ринкового попиту, який є сумою (сукупністю) індивідуальних попитів на товар. Графічно це показують різному (дод.
 12. Терміни і поняття
    попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
© 2014-2022  epi.cc.ua