Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

2.2 Пропозиція


Пропозиція характеризує готовність продавця продати певну кількість того чи іншого товару в певний період часу. Обсягом пропозиції називають кількість якого товару, яка бажає продати на ринку окремий продавець або група продавців в одиницю часу за певних умов. До числа цих умов відносяться характер застосовуваної технології, ціни даного та інших товарів, включаючи ціни виробничих ресурсів, наявність і розміри податків і дотацій, а в природоексплуатуючих галузях і природно-кліматичні умови. Ціна пропозиції - це мінімальна ціна, за якою продавець згоден продати певну кількість даного товару. Залежність обсягу пропозиції від визначальних його чинників називається функцією пропозиції. У загальному вигляді функція пропозиції має вигляд:


де - обсяг пропозиції i-того товару (i=1,2, ..., k); Li, - характер застосовуваної у виробництві i-того товару технології; P1, ..., Pk - ціни товарів, включаючи i-тий товар; Ti - податки та дотації, встановлені за i-тому товару; N-природні умови. Якщо всі фактори, що визначають обсяг пропозиції, крім ціни даного нас товару (Pi), покласти незмінними, то від функції (2.4) можна перейти до функції пропозиції від ціни, що характеризує залежність обсягу пропозиції товару тільки від його ціни:


Як і функція попиту, функція пропозиції від ціни (2.5) може бути представлена трьома способами: 1) табличним, наприклад:
Pi (грн.
)
(штук)
... ...
100 300
150 500
... ...
500 1000
... ...


2) аналітичним, наприклад:


3) графічним. На рис. 2.3 лінія SS являє графічне відображення функції пропозиції від ціни. Вона називається лінією пропозиції. Абсциси точок лінії пропозиції характеризують обсяг попиту, а ординати - ціни пропозиції. Як бачимо, лінія пропозиції на відміну від лінії попиту має тут позитивний нахил, із зростанням ціни збільшується і обсяг пропозиції. Однак так буває далеко не завжди. Надалі ми познайомимося з лініями пропозиції іншої конфігурації. Поки ж зауважимо, що на відміну від загального закону попиту, практично не знає винятків, подібного загального закону пропозиції не існує. Ми приймаємо позитивний нахил лінії пропозиції поки лише в якості першого наближення.


Як і при розгляді попиту, слід розрізняти зміна обсягу пропозиції і зміна пропозиції. Зміна обсягу пропозиції має місце при зміні ціни товару і незмінному характері залежності обсягу пропозиції від ціни (2.5) - рух уздовж лінії пропозиції. Наприклад, як видно на рис. 2.4, при підвищенні ціни з P1 до P2 обсяг пропозиції збільшується з Q1 до Q2. Якщо ж в силу зміни якого-небудь іншого чинника (наприклад, у зв'язку з несприятливими погодними умовами в разі сільськогосподарського виробництва) встановлюється нова залежність між ціною і обсягом пропозиції, т.
тобто змінюється сама функція пропозиції , відбувається зрушення лінії пропозиції з S1S1 до S2S2, так що при колишній ціні P1 обсяг пропозиції складе лише Q3, а при ціні P2 - Q4. У цьому випадку говорять, що зменшилася сама пропозиція. Очевидно, що при збільшенні пропозиції лінія пропозиції зміститься вправо від S1S1.


Збільшення пропозиції (зсув лінії пропозиції вправо) може статися з таких причин:
а) зниження цін на вживані у виробництві даного товару ресурси;
б) пониження цін на товари, які є "конкурентами" даного товару в виробництві (наприклад, зниження ціни на буряк може збільшити пропозицію моркви);
в) підвищення цін на товари, вироблені " спільно "з даним товаром. Так, підвищення цін на шкури великої рогатої худоби може збільшити пропозицію яловичини;
г) поліпшення технології виробництва даного товару;
д) зменшення податку на даний товар або введення дотації ;
е) сприятливі погодні умови, якщо мова йде про сільськогосподарське продукті, або відкриття родовищ із сприятливими умовами видобутку, якщо мова йде про викопному сировину.
Читачеві неважко буде здогадатися, з яких причин може відбутися скорочення пропозиції (зсув лінії пропозиції вліво).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2 Пропозиція "
 1. Криві пропозиції
  пропозиції від ціни. Закон пропозиції показує прямо пропорційну залежність кількості змін пропозиції порівняно із зміною цін (за інших рівних умов). Зростання цін веде до зростання пропозиції товару, і навпаки. Відповідно розрізняють зміну величини пропозиції і самої пропозиції. Графік пропозиції являє собою позитивно нахилену лінію? пряму
 2. 9.2.5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ У короткий період
  пропозиції галузі збільшиться в меншій мірі, ніж якби він змінювався уздовж кривої SMC1. Для оцінки зміни пропозиції у відповідь на зміну цін продукції ми можемо використовувати поняття еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною характеризує відносну зміну пропозиції i-го товару при зміні його ціни. Коефіцієнтом прямої еластичності пропозиції за ціною називають
 3. Ключові терміни
  пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 4. Еластичність пропозиції
  пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність
 5. Ключові терміни
  пропозицію Довгострокове сукупна пропозиція Витіснення Скорочення податків як фактор зростання
 6. Еластичність пропозиції
  пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність
 7. Ключові терміни
  пропозиції Об'емпродаж Шкала пропозиції Крива пропозиції Надлишковий попит (дефіцит) Надлишкова пропозиція (надлишок) Рівноважний обсяг Взаємозамінні товари (товари-субститути) Взаємодоповнюючі (комплементарні) товари Нормальний товар Нижча благо, або нижчий товар Зрушення кривої Рух уздовж кривої Система
 8. У табл. 4.5 наведені дан-ні про пропозицію двох виробників морозива - Бена і Джеррі при кожній
  реченні двох виробників морозива - Бена і Джеррі при кожній можливій ціні. Ринкова пропозиція - сума цих індивідуальних пропозицій. Обсяг ринкової пропозиції залежить від факторів, які визначають перед-ложение окремих продавців: ціни товару, цін на ресурси, що використовуються для виробництва товару, рівня технологій і очікувань, а крім того, від кількості постачальників.
 9. Що таке пропозицію?
  Пропозиції полягає в тому, що за інших рівних умов кількість пропонованого продавцями товару тим вище, чим вище ціна цього товару, і навпаки, чим нижче ціна, тим нижче величина його пропозиції. На рис. 6.3 графічно зображена залежність між ціною товару і його кількістю, яку продавці готові запропонувати на продаж. Рух уздовж кривої пропозиції називають зміною величини
 10. Глава 6. Попит, пропозиція, ціна
  пропозиція і ціна. Як вже зазначалося, ринок є механізм взаємодії покупців і продавців, в ході якого вони, співвідносячи попит і пропозиція товару, визначають його
 11. Терміни і поняття
  пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна цінність Вартість Корисність Парадокс цінності «Ножиці цін» А.
© 2014-2022  epi.cc.ua