Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

9.4. Сучасні види монополізму

У сучасних умовах збереглися такі типи монополій.
1. Монополізм як результат конкурентної боротьби. В основі подібного роду монополізму лежить конкуренція і централізація виробництва і капіталу. Монополії такого типу є результатом розвитку виробниц дарських сил в умовах ринкового механізму господарювання. Даний вид монополізму проявляється найчастіше в банківському або страховому справі, його особливість полягає в самовозрастанієм грошового капіталу, що веде до уповільнення впровадження результатів НТП і загальному економічному застою. Цей тип монополій звичайно регулюється державою.
2. Олігополії, влада яких над ринком носить особливий характер. Олігополія різниться за галузевою ознакою. Застосовувана тих нологія дозволяє такому, як правило, великому підприємству досягти
hi нкмюльного положення, концентрувати в своїх руках матеріальні та I м> дс кі ресурси і на цій основі максимізувати прибуток, домогтися монопольного положення в галузі.
X Монополізм, пов'язаний із застосуванням товарів, на які утвер-тдсни торгові марки Комерційний успіх потрапляє в залежність не юн.ко від цін на товари та їх споживчої якості, а й від того,. v місць чи виробник поставити товар в монопольне становище на ринку. Цей тип монополій спостерігається в країнах з розвиненою ринковою - мнюмікой.
Застосування торгової марки захищається законом.
1. Монополізм як результат застосування тих чи інших досягнень II I II. Монополії такого типу носять тимчасовий характер. Втручання
- t> з ударства в діяльність таких підприємств мінімально і обмежуються «мі введенням правових норм, що сприяють більш вільному обміну I м у ч I ю-технічної інформації.
Г). Природні монополії, що займаються випуском і продажем цінних ([/ дарчих паперів та грошових знаків. На цих ринках державі IUIK монополісту протистоять інші суб'єкти економічної системи, регулюючи попит і пропозиція грошей. Природні монополії також можуть мати місце на ринках тих товарів і послуг, нееластичність попиту ма які становлять невід'ємні елементи споживчого набору, наприклад постачання населення споживчими товарами, особливо «низу з використанням останніх досягнень науково-технічного-| кого прогресу.
6. Державний монополізм. Цей тип монополізму характерний для
- гран з панівним адміністративно-командним методом управлінні народним господарством. Такий тип монополій завдає важкий шкоди ішноміке країн з двох причин: по-перше, через те, що монополії негайно проникають в усі сфери народного господарства, по-друге, ярмі сектори ринку мають високий рівень монополізації.
Так, наприклад, в Росії монополіями контролюється 90% збуту та виробництва продукції. Державний монополізм виникає одночасно з адміністративно-командним управлінням галузями народного господарства . I акие монополії просто не сприймають державне регулювання і не відчувають конкуренції з боку підприємців. Народне господарство їм майже не підкоряється. При монополізації економіки ціни ма товари та послуги втрачають ринкову гнучкість, слабо реагують на намененія попиту та пропозиції, в результаті чого гостро відчувається дезорієнтація інвестиційних потоків. У зв'язку з цим розширюється список товарів нееластичного попиту, що веде до посилення монополі-тціі виробництва.
Судячи з досвіду розвинених країн, урядам доводиться проводін, демонополізацію економіки за двома напрямками: 1) лібералізації ринків (зниження митних зборів, скасування квот та інших количест ських обмежень на ввозяться або вивозяться товари) і надходження на ринок іноземних товарів, 2) державний контроль над процес сом централізації капіталу, супроводжуваний фінансовими санкціями згідно антимонополістичного законодавству.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.4. Сучасні види монополізму "
 1. Контрольні питання
  сучасному етапі? 3. Що таке бар'єри входу на ринок? У чому їх галузева специфіка? 4. Форми розвитку великих і найбільших виробництв і антимонопольне регулювання: що заохочувати і що обмежувати? 5. Дайте визначення природної монополії. Назвіть сфери діяльності (виробництва), які характеризуються такого роду монополізацією. Поясніть, з чим це пов'язано.
 2. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  сучасного управління підприємствами, розглянути найбільш важливі види
 3. Тема 12 Грошово-кредитна система та монетарна політика держави
  сучасної економіці. Банк Росії і його функції. Федеральні закони «Про банки і банківську діяльність» та «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)». Попит на гроші. Грошовий ринок. Теорія монетаризму. Монетарна політика держави: цілі та інструменти. «Кейнсіанський передавальний механізм». Види та ефективність монетарної
 4. Глава 7. Монополії і конкуренція
  монополізму за допомогою антимонопольного
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сучасних ринків? 4. Який механізм функціонування фондової біржі? 5. Охарактеризуйте основні види товарообігу на товарній біржі і механізм її функціонування. 6. Назвіть основні функції біржі
 6. Висновки
  монополізм - це не дві різні і взаємозаперечень економічні сили, а дві сторони ринкової взаємодії. Концентрація і централізація ведуть до появи монополій. 5. Розрізняють монополії природні та штучні (картель, синдикат, трест, концерн, пул, конгломерат, ТНК та ін.) 6. Методи і засоби конкурентної боротьби монополій: позбавлення сировини, робочої сили шляхом «альянсів»,
 7. Висновки
  монополізм - це не дві різні і взаємозаперечень економічні сили, а дві сторони ринкової взаємодії. Концентрація і централізація ведуть до появи монополій. 5. Розрізняють монополії природні та штучні (картель, синдикат, трест, концерн, пул, конгломерат, ТНК та ін.) 6. Методи і засоби конкурентної боротьби монополій: позбавлення сировини, робочої сили шляхом «альянсів»,
 8. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 9. 8.3. Втрати від недосконалої конкуренції. Антимонопольне законодавство
  види злиттів та ін; Закон Робінсона-Петмена (1936 р.) забороняв «ножиці цін», цінову дискримінацію та ін Сучасне антимонопольне законодавство має два напрямки: контроль над цінами та контроль за злиттям компаній. У Росії в 1991 р. прийнято Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» і створено Державний комітет з антимонопольної
 10. Питання для самоперевірки
  сучасній грошовій системі. 4. Що являє собою грошова система? У чому полягає особливість з-тимчасової грошової системи? 5. Назвіть основні елементи сучасної грошової системи. 6. Для яких цілей і як вимірюється грошова маса? За яким принципом будуються грошові агрегати? 7. У чому полягає основна ідея рівняння обміну і ким воно було сформульовано? 8. У чому
 11. Стаття 20. Види діяльності
  види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РРФСР
 12. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  сучасні тенденції функціонування, основні види податків, їх характеристика за елементами (прибутковий податок з громадян, податок на прибуток корпорацій, внески на соціальне страхування). У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка
 13. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сучасний підприємець? 6. Чому акціонерна власність є найбільш адекватною формою існування великих, середніх і навіть частини дрібних підприємств? 7. Які причини швидкого поширення акцій у розвинених країнах світу і які основні види акцій? 8. Дайте характеристику основних позитивних і негативних сторін акціонерних
 14. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції та антимонопольне
 15. Як держава в Росії захищає конкуренцію?
  Сучасній ринковій економіці, в 1990-х рр.. доводилося долати великі труднощі. Вони пов'язані насамперед з тим, що між стартом - абсолютною ринковою монополією - і фінішем - конкурентним ринком, як кажуть, дистанція величезного розміру. Це наочно показують дані табл. 8.2, в якій зіставлені найважливіші риси стартових і фінішних позицій. Як очевидно, абсолютний
 16. Запитання для самоперевірки
  сучасної теорій попиту на гроші. 6. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 7. Що включає в себе поняття кредитно-банківської системи? Які основні види та функції банків? 8. Яка сутність і необхідність кредиту? Які форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому ви бачите роль центрального банку? 10.
 17. Запитання для самоперевірки
  сучасної теорій попиту на гроші. 6. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 7. Що включає в себе поняття кредитно-банківської системи? Які основні види та функції банків? 8. Яка сутність і необхідність кредиту? Які форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому ви бачите роль центрального банку? 10.
 18. Запитання для самоконтролю
  види негативної дії на навколишнє середовище. 2. Яким законом введена плата за негативний вплив на навколишнє середовище? 3. Який орган влади визначає порядок плати та її граничні розміри за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого
 19. Контрольні питання
  види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції? 10. У чому полягає антиінфляційна політика і які її види ви знаєте? 11. Що таке безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам відомі? 13. Що показує крива Філліпса? 14. Які фактори впливають на стан і динаміку ринку
 20. Види факторних доходів
  види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників реального капіталу); від підприємницьких здібностей - підприємницький дохід; від знань - дохід від інтелектуальної власності. У господарській
© 2014-2022  epi.cc.ua