Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Зміст права власності

Розрізняють поняття власності в економічному і юридичному смислі-ле.
Власність в юридичному сенсі - де-юре, представляється як закріплена в юридичних документах, визначальна правові підстави користування і розпорядження її об'єктами. Власність в економічному сенсі - де-факто - пов'язана з реальним господарським використанням об'єктів власності та одержанням доходу. Разом з тим такий підхід не представляється правомірним.
Насправді економічні та правові відносини власності реальні. У ГК представлені єдиним поняттям "право власності", що включають тріаду відносин:
1. володіння
2. користування
3.
Розпорядження
При цьому закріплене правом володіння, яке підтверджує юридичну належність об'єктів власності, визначає відносини користування, які передбачають певну діяльність, яка може здійснюватися чи то безпосередньо власником, чи то тим , кому дозволено її тимчасове користування, наприклад, у разі оренди.
Відносини користування базуються на двох взаємопов'язаних основани-ях:
1) економічному (господарському) використанні власності;
2) економічної реалізації власності, тобто отримання доходу (при-були), що присвоюється або безпосередньо власником, або розділеного з користувачем.
Відносини розпорядження - як правило, правовий акт, що визначає як форму користування, так і можливого відчуження об'єктів власності та одержуваного доходу.

Представлений підхід відображає акцент на закріплену правом можливість володіння, користування, розпорядження матеріальними (або нематеріальними) благами. При цьому господарське використання власності передбачає і базується на юридично оформленому праві власності. Без юридичного закріплення економічні відносини не тільки не правомірні, але й не можливі.
Такий, інтегрований підхід, надзвичайно в, Ажен, є умовою і передумовою ефективного використання власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст права власності "
 1. Стаття 209. Зміст права власності
  права володіння, користування та розпорядження своїм майном. 2. Власник має право на свій розсуд вчиняти щодо належного йому майна будь-які дії, ... в тому числі відчужувати своє майно у власність іншим особам, передавати їм, залишаючись власником, права володіння, користування і розпорядження майном, віддавати майно в заставу й обтяжувати його іншими
 2. 4.2.1. Правовий режим майна
  зміст права власності, законодавець у ст. 209 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі ГК РФ) відзначає, що «власник має право на свій розсуд вчиняти щодо належного йому майна будь-які дії, що не суперечать закону й іншим правовим актам і не порушують права та охоронювані законом інтереси інших осіб, в тому числі, відчужувати своє майно у власність
 3. Глава 2. Відносини власності
  зміст, характерних риси, законодавче закріплення; - динамізм відносин власності на порозі XXI
 4. Тема 2 Типи і форми власності. Приватизація
  змісту власності. Типи власності: приватна і суспільна. Права приватної власності. Форми приватної власності та їх характеристика. Державна власність: походження, місце і роль в ринковій економіці. Цивільний кодекс Російської Федерації про форми власності в Росії. Наслідки одержавлення економіки. Необхідність, цілі і шляхи приватизації в Росії. Підсумки
 5. Суб'єкти права власності
  права власності в Російській Федерації, згідно зі ст. 212 ГК РФ, визнані: - громадяни; - юридичні особи; - Російська Федерація: - суб'єкти РФ; - муніципальні
 6. Стаття 212. Суб'єкти права власності
  власності. 2. Майно може перебувати у власності громадян і юридичних осіб, а також Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень. 3. ... Законом визначаються види майна, які можуть перебувати лише у державній або муніципальній власності. 4. Права всіх власників захищаються так
 7. Основні терміни і поняття
  зміст поняття власність. 2. Визначте найбільш важливі риси і особливості приватної, спільної, часткової власності. 3. Назвіть найважливіші форми власності в Російській Федерації. 4. Який тип власності представляється вам найбільш відповідним потребам сучасної економіки Росії? 5. Чи доцільна уніфікація форм власності в рамках світової (глобальної)
 8. 9. Право власності на нерухоме майно
  зміст права власності складає сукупність перерахованих вище факторів. Законом встановлюються основні особливості придбання або ж припинення права власності на майно. Користування, володіння чи розпорядження майном залежить від того, в якій власності воно перебуває, тобто у власності громадянина чи юридичної особи, у власності суб'єкта РФ або в
 9. 35 ПРАВО ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ЗАХИСТ
  зміст прав власника на це майно і його захист. У ГК Росії розкривається право власника за допомогою тріади в яку входять права володіння, користування і розпорядження. Право власності тягне певні обов'язки. Власник зобов'язаний утримувати свого майна і брати на себе ризик випадкової його загибелі або псування. Види власності: приватна, державна, муніципальна, загальна і
 10. Контрольні питання
  права. 3. Які законодавчі акти визначають бюджетні права органів влади всіх рівнів? 4. Які питання бюджетного права відображені в Бюджетному кодексі РФ? 5. Назвіть бюджетні права а) органів державної влади РФ і б) органів місцевого самоврядування. 6. Охарактеризуйте гарантії бюджетних прав територіальних органів
 11. 6. ПРЕДМЕТ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
  змісту, але у відриві від них неможливо розглядати відносини, пов'язані з обчисленням і сплатою податкових платежів. Відносини у сфері податкового контролю також мають управлінську, немайнову природу, але і вони в кінцевому рахунку забезпечують реалізацію обов'язку сплачувати законно встановлені податки і збори. Податкові відносини - це відносини з приводу власності - за її
 12. Стаття 215. Право муніципальної власності
  права власника здійснюють органи місцевого самоврядування та особи, зазначені у статті 125 цього Кодексу. 3. Майно, що перебуває в муніципальній власності, закріплюється за муніципальними підприємствами і установами у володіння, користування і розпорядження відповідно до цього Кодексу (статті 294,
© 2014-2022  epi.cc.ua