Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ШУМПЕТЕРІАНСКАЯ ГІПОТЕЗА

припущення, висунуте Й. Шумпетером, про роль монополії в суспільстві, відповідно до якого, незважаючи на втрати від високих монополістичних цін і меншого обсягу виробництва при тих же самих витратах, монополія в умовах конкуренції відіграє провідну роль у розвитку технології та організації виробництва.


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ШУМПЕТЕРІАНСКАЯ ГІПОТЕЗА "
 1. Гіпотези, теореми, теорії, концепції та моделі
  У процесі виявлення та узагальнення закономірностей економісти висувають гіпотези, тобто наукові припущення. Якщо гіпотеза може бути математично доведена, то її називають теоремою. На основі вже виявлених і узагальнених, перевірених і успішно використовуваних закономірностей господарського життя (законів, принципів) економісти створюють теорії - набори положень, що пояснюють ті чи інші явища
 2. Запитання для самоконтролю
  1. Назвіть основні структурні елементи теорії. Які з цих елементів є обов'язковими для побудови теоретичного знання? 2. Яку роль у створенні теорії виконує гіпотеза? Наведіть приклади економічних гіпотез, які не витримали випробування часом. 3. Які умови необхідні для формування «концепції»? Дайте порівняльну характеристику поняттям: «концепція»,
 3. ГРОШОВА ГІПОТЕЗА
  твердження, що скорочення пропозиції грошей є причиною більшості економічних криз. Прихильниками цієї гіпотези є А. Шварц і М.
 4. Ключові терміни
  Плановий капіталізм Ринковий соціалізм Резервна армія безробітних Трудова теорія вартості Відчуження працівників Соціалізм Комунізм Капіталізм Командна економіка Нова економічна політика (неп) Гіпотеза
 5. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ
  роботи наукового характеру, пов'язані з науковим пошуком, проведенням досліджень, експериментів з метою розширення наявних та отримання нових знань, перевірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей, що виявляються в природі і в суспільстві, наукових узагальнень, наукового обгрунтування
 6. Науково-дослідні розробки
  роботи наукового характеру, пов'язані з науковим пошуком, проведенням досліджень , експериментів з метою розширення наявних та отримання нових знань, перевірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей, що виявляються в природі і в суспільстві, наукових узагальнень, наукового обгрунтування
 7. Ключові терміни
  Виробнича функція Людський капітал мальтузіанського пастка Невідновлювані ресурси Економія від масштабу Науково-технічний прогрес Винахід і нововведення Навчання в процесі праці Наукові дослідження та розробки (НДДКР) Патентна система Продуктивність праці Зниження продуктивності Гіпотеза
 8. Ключові терміни
  Податок на додану вартість Принципи вертикального і горизонтального рівності Принцип платоспроможності Принцип одержуваних вигод Прогресивні і регресивні податки Гранична ставка податку Середня ставка податку Податковий клин Втрати, або брутто-ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз «витрати - вигоди» Гіпотеза Тібо і ефект «невидимої
 9. Концепції ймовірності
  Другий головний компонент моделі очікуваної корисності - це концепція ймовірності. Вона також розрізняється в різних версіях моделі. Основне питання тут зводиться до того, де знаходиться основне джерело невизначеності: в самій людині або в довколишньому світі. Відповідно, упор робився на вірогідність випадкових подій (об'єктивна ймовірність) або на міру переконаності в їх настанні
 10. ПРОГНОЗ
  (від грец. Prognosis - передбачення, пророкування) науково обгрунтована гіпотеза про ймовірне майбутнє стані економічної системи та економічних об'єктів і характеризують цей стан показники. Розробку, складання прогнозів називають прогнозуванням. Прогнозування широко використовується на попередніх стадіях розробки планів і програм як інструмент наукового передбачення,
 11. СУТЬ ПРОБЛЕМИ
  В Америці суперечка про причини нинішнього збільшення нерівності носить досить витончений характер. Є дві основні гіпотези - грубо кажучи, «права» і «ліва». Більшість професійних економістів не підтримує жодну з цих двох гіпотез в чистому вигляді, хіба що Пол Кругман займає однозначну позицію. «Ліва» гіпотеза полягає в тому, що різке зростання нерівності - воно повернулося практично
 12. Гіпотеза конвергенції
  Рухаються чи соціалістичні і капиталистиче-ські країни до однієї і тій же точці , в якій за-падную економіки погоджуються з постепеннимрасшіреніем державного втручання іпланірованія, а соціалістичні економіки по-зволяют ринку грати все зростаючу роль? Ця ідея носить назву гіпотези конвергенціі.Согласно їй різні країни стають з време-ньому все більш і більш схожими
 13. 3. Інституціоналізм
  З критикою гіпотези «раціонального», «економічної людини», котрий піклувався тільки про максимальну вигоду, прагнення звести поведінку людей до системи рівнянь виступили представники інституціонального напрямку. На їх думку, неокласики малюють кілька спрощену і певною мірою перекручену картину дійсності. У нашій країні перекладені і видані роботи одного з
© 2014-2022  epi.cc.ua