Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

СФЕРА ПОСЛУГ

сукупність галузей економіки, що надають послуги населенню.
У сферу послуг прийнято включати культуру, освіту, охорону здоров'я, побутове обслуговування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СФЕРА ПОСЛУГ "
 1. НЕВИРОБНИЧА СФЕРА
  кілька умовна назва галузей і видів діяльності, що не становлять матеріальне виробництво. У радянській економічній статистиці до невиробничої сфери відносили сферу побутових послуг, науку, культуру, освіту, охорону здоров'я, управління. В даний час термін "невиробнича сфера" вилучається з наукового вжитку, замінюється поняттям соціально-культурна
 2. Глава 2. Ринок споживчих товарів і послуг - сфера господарської діяльності торгових організацій
  Глава 2. Ринок споживчих товарів і послуг - сфера господарської діяльності торгових
 3. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА
  кілька умовна назва галузей і видів діяльності, що не становлять матеріальне виробництво. У радянській економічній статистиці до соціально-культурній сфері відносили сферу побутових послуг, науку, культуру, освіту, охорону здоров'я,
 4. Основні терміни і поняття
  Потреби, економічні блага, виробництво , сфера матеріального виробництва і невиробнича сфера, споживання, економічні ресурси, праця, земля, капітал, підприємницька діяльність, проблема вибору, крива виробничих можливостей, закон заміщення, ефективність виробництва, альтернативні витрати, закон зростаючих альтернативних витрат виробництва, основні питання
 5. XII. СФЕРА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ
  XII. СФЕРА ЕКОНОМІЧНОГО
 6. ЛІТЕРАТУРА
  Бабич AM, Єгоров О.В. Економіка і фінансування соціальної сфери. Ка зань, 1996. | Бабич AM, Єгоров О.В., Жильцов Є.М. Соціальна сфера в умовах переходу до ринку. М.: РАГС, 1993. Савченко П.В., Федорова М.М. Проблеми розробки соціальної стратегії в Росії / / Проблеми теорії і практики управління. 1994. № 6. Савченко П.В. Соціальні пріоритети: проблеми та рішення / / Економіст.
 7. Еккаутінг
  (від англ. Account - рахунок) сфера бізнесу, пов'язана із збиранням, обробленням, аналізом фінансової
 8. ВИРОБНИЧА СФЕРА
  умовна назва сфери матеріального виробництва, що застосовувалося в економічній науці радянського
 9. Ринок предметів споживання
  Ринок споживчих товарів і послуг являє собою сферу обігу, за допомогою якої реалізуються товари народного споживання та послуги. Ця сфера забезпечує задоволення потреб різних соціальних груп, кожної сім'ї, кожної людини. Даний ринок найбільш схильний до коливань попиту і пропозиції, грошового обігу, інфляції. Тут найбільшою мірою знаходять своє
 10. Інжиніринг
  Інжиніринг - сфера діяльності з опрацювання питань створення об'єктів промисловості, інфраструктури та ін, насамперед у формі надання на комерційній основі різних інженерно-консультаційних послуг. До основних видів інжинірингу належать послуги передпроектного (попереднє дослідження, техніко-економічні обгрунтування), проектного (складання проектів, генпланових схем,
 11. 5. Економічне зростання і структура суспільного виробництва
  У тісному взаємозв'язку з економічним зростанням знаходиться структура народного господарства. Протягом тривалої історії людського суспільства відбувалися певні структурні зрушення в економіці, пов'язані насамперед з розширенням і поглибленням поділу праці і виділенням таких великих сфер господарської діяльності, як сільське господарство, ремесло, торгівля, видобувні, обробні галузі
© 2014-2022  epi.cc.ua