Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

СЕЛЕКТИВНИЙ ПОПИТ

(від лат. Selector - сортувальник)
виборчий попит на окремі види товарів при низькому попиті на інші товари.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СЕЛЕКТИВНИЙ ПОПИТ "
 1. Обмеження селективності структурної політики
  Проведення цілісної державної структурної політики вимагає обережності та зваженості при реалізації тих чи інших заходів. Не можна забувати, що державна підтримка в рамках цієї політики хоча і спрямована на окремі підприємства і виробництва, проте в ній зберігається принцип галузевого відбору, що загрожує негативними наслідками. Розрив між умовами
 2. Опції ринку праці
  Опції ринку праці визначаються роллю праці в житті суспільства, коли праця виступає найважливішим джерелом доходу і добробуту. З економічної точки зору праця - найважливіший виробничий ресурс. Відповідно до цього виділяють головні функції ринку праці. Соціальна функція полягає у забезпеченні нормального рівня доходів і добробуту людей, нормального рівня відтворення
 3. Опції ринку праці
  Опції ринку праці визначаються роллю праці в житті суспільства, коли праця виступає найважливішим джерелом доходу та добробуту. З економічної точки зору праця - найважливіший виробничий ресурс. Відповідно до цього виділяють головні функції ринку праці. Соціальна функція полягає у забезпеченні нормального рівня доходів і добробуту людей, нормального рівня відтворення
 4. Терміни і поняття
  Ринок праці Функції ринку праці: соціальна, економічна, що розміщує, селективна, стимулює Види ринків: гнучкий і жорсткий, перспективний, прогнозний та поточний, рівноважний, дефіцитний, надлишковий Моделі ринків: зовнішній (професійний) та внутрішній Попит на працю Пропозиція праці: ринкове і індивідуальне Вибір між дозвіллям і роботою Заробітна плата: реальна і
 5. Механізми реалізації селективної структурної політики
  Визначальним критерієм державної селективної політики є підвищення технічного рівня експлуатаційних і споживчих характеристик продукції та організація її випуску на основі передових технологій, що використовуються в сферах виробничої діяльності, обраних в якості об'єкта пріоритетних напрямів. Ця вимога зумовлюється необхідністю здійснення змін в
 6. Терміни і поняття
  Гроші Загальний еквівалент Ліквідне засіб Функції грошей: міра вартості (порівняння), засіб обігу, засіб накопичення (заощаджень і утворення скарбів), засіб платежу, світові гроші Масштаб цін Формальна можливість економічних криз Неповноцінні, паперові, кредитні, електронні гроші Кількість грошей, необхідних для звернення Форми скарбів Вексель,
 7. Терміни і поняття
  Гроші Загальний еквівалент Ліквідне засіб Функції грошей: міра вартості (порівняння), засіб обігу, засіб накопичення (заощаджень і утворення скарбів), засіб платежу, світові гроші Масштаб цін Формальна можливість економічних криз Неповноцінні, паперові, кредитні, електронні гроші Кількість грошей, необхідних для звернення Форми скарбів Вексель,
 8. Федеральний і регіональний аспекти структурної політики
  Важливою вимогою реалізації селективної структурної політики виступає узгодженість всієї сукупності заходів на федеральному і республікансько-адміністративному рівнях. Економічний інтерес, різного роду пільги, преференції тощо можуть перетворити регіони в активних союзників центру і провідників єдиної структурної політики держави. Розвиваючи міжрегіональне поділ
 9. Висновки
  1. Гроші є особливим товаром, службовцям загальним еквівалентом. Вони виконують функції міри вартості, засобу обігу, накопичення, заощадження і утворення скарбів, платежу. 2. Грошовий оборот складається з готівкових і безготівкових грошей. Під готівкою розуміються монети і банкноти, під безготівковими - кошти на безготівкових рахунках у банках, а також вклади в депозитні
 10. 2. Реструктуризація народногосподарського комплексу
  Іншим важливим аспектом перехідної економіки є завдання щодо здійснення структурних зрушень у національній економіці на користь соціальної її орієнтації, технічного переозброєння виробництва та підвищення його ефективності. Найважливішим інструментом державного впливу може стати селективна структурна політика. Вибірковість структурної політики зумовлюється, по-перше,
 11. Проблемні питання
  1. Що таке попит? Величина попиту? Сформулюйте закон попиту. Що означає крива попиту? Чому крива попиту носить характер низхідній лінії? 2. Які потрібні аргументи, які підтверджують, що між Р і Q існує зворотний зв'язок? 3. Які найважливіші нецінові детермінанти ринкового попиту? Покажіть графічно зміни в попиті і зміни величини попиту. 4. Як поняття попиту пов'язане
 12. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  У лекції розглядаються такі питання: - попит на товар і його характеристика: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 13. Ключові терміни
  Еластичність попиту за ціною Еластичний попит Абсолютно еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої
 14. 4. Інтеграція країн - членів СНД
  Враховуючи високий ступінь інтегрованості російської економіки з республіками колишнього Радянського Союзу, а також виходячи з геополітичних інтересів Росії, проведення успішної селективної державної політики не може здійснюватися поза детально розробленої концепції зовнішньоторговельних зв'язків, науково -технічного та економічного співробітництва з зарубіжними країнами. У зв'язку з цим необхідно
 15. Держава і сукупний попит
  Переважна частина бюджетних витрат (державні закупівлі, заробітна плата так званим бюджетникам, кредити, позики та субсидії) обумовлює сукупний попит . Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит
© 2014-2022  epi.cc.ua