Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Механізми реалізації селективної структурної політики

Визначальним критерієм державної селективної політики є підвищення технічного рівня експлуатаційних і споживчих характеристик продукції та організація її випуску на основі передових технологій, що використовуються в сферах виробничої діяльності, обраних в якості об'єкта пріоритетних напрямів. Ця вимога зумовлюється необхідністю здійснення змін у самій номенклатурі і структурі продукції, що випускається і використовуваних технологічних прийомах обробки. Такий підхід дозволяє здійснити комплексну ув'язку змін в одній сфері господарської діяльності з перетвореннями в усіх суміжних видах виробництв, які у ролі як постачальників агрегатів, вузлів, деталей, комплектуючих виробів, так і споживачів готової продукції.
Селективність структурних зрушень диктує необхідність виділення в якості пріоритетних конкретних сфер господарської діяльності, впливаючи на які, можна було б отримати мультиплікаційний і кумулятивний ефекти структурних змін у всьому народногосподарському комплексі. При цьому визначення пріоритетних сфер діяльності в свою чергу диктує необхідність досягнення цілком певних цілей, виражених в системі конкретних кількісних і якісних параметрів.

Зокрема, можна виділити в якості пріоритетного напрямку конверсію підприємств військово-промислового комплексу (ВПК). Один з найбільш раціональних шляхів її проведення - це максимальне використання інтелектуального, науково-технічного потенціалу та наявних наукових результатів, конструкторських розробок технологічного обладнання і оснащення в родинних виробництвах, що випускають продукцію цивільного призначення. У цьому випадку вирішується питання не простого насичення ринку споживчими товарами, а й
організації високоефективних і технічно сучасних видів виробництв. Наслідком цього може бути зміна структури не лише виробництва, а й споживання товарів і послуг, призначених для населення.
Складовим елементом реалізації селективної державної структурної політики виступає система підприємств, що функціонують на базі державної власності. Це ті підприємства, приватизація яких заборонена законодавством Росії, а також ті з них, приватизація яких здійснюється тільки з дозволу Уряду Російської Федерації. Тому, поряд з реалізацією програм комерціалізації державних підприємств, прийнятним є безпосереднє державне інвестування у виробництво, продукція якого надає сприятливу дію на процеси структурної перебудови національної економіки.

Іншим механізмом активної структурної політики виступає система закупівель продукції для державних потреб. Цілеспрямована державна політика розміщення замовлень на заздалегідь визначену номенклатуру вже випускається і нової продукції дозволяє не тільки задовольнити назрілі загальнодержавні потреби в тих чи інших товарах і послугах, але і непрямим чином формувати нові кооперативні техніко-виробничі та економічні зв'язки між підприємствами, що випускають готову продукцію, субпоставщиками і субпідрядниками. Це може зумовити утворення великих міжгалузевих техніко-виробничих або регіональних комплексів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Механізми реалізації селективної структурної політики "
 1. Обмеження селективності структурної політики
  реалізації тих чи інших заходів. Не можна забувати, що державна підтримка в рамках цієї політики хоча і спрямована на окремі підприємства і виробництва, проте в ній зберігається принцип галузевого відбору, що загрожує негативними наслідками. Розрив між умовами функціонування пріоритетних і непріоритетних виробництв, сфер господарської діяльності та що у яких
 2. Федеральний і регіональний аспекти структурної політики
  механізмів взаємодії центру і регіонів гальмує здійснення структурних зрушень в економіці регіонів і країни, перешкоджає активізації господарської діяльності та вирішення назрілих соціальних
 3. Селективна структурна політика
  механізми селекції життєдіяльних підприємств і структурних змін у національній економіці вже дала руйнівні наслідки. Це обумовлює необхідність внесення суттєвих корективів у процеси приватизації і механізми роздержавлення суспільного виробництва, включаючи заходи щодо стимулювання створення нових організаційних форм управління і регулювання окремих сфер
 4. 4. Інтеграція країн - членів СНД
  селективної державної політики не може здійснюватися поза детально розробленої концепції зовнішньоторговельних зв'язків, науково-технічного та економічного співробітництва з зарубіжними країнами. У зв'язку з цим необхідно підкреслити підлеглий характер зовнішньоекономічної політики по відношенню до структурної політиці Росії. Останньою визначається, які галузі визнаються пріоритетними, які
 5. Контрольні питання
  механізм федералізму і чим він відрізняється від економічного механізму взагалі? 4. Які основні структурні елементи економічного механізму федералізму? 5. Яка роль внутрішнього ринку Росії в зміцненні федеративної держави? 6. Що перешкоджає формуванню внутрішнього ринку
 6. 29.2.2. Економічна політика
  структурної
 7. Взаємозв'язок стабілізаційної та структурної політики
  структурна політика тісно взаємопов'язані і можуть як підсилювати, так і суттєво послаблювати дію один одного. Так, успішна макроекономічна стабілізація призводить до поліпшення інвестиційного клімату, створює умови для припливу капіталів в конкурентоспроможні галузі реального сектора, відкриває шлях до відновлення економічного зростання. Скорочення бюджетного дефіциту веде до зменшення
 8. Глава 21. Економічний розвиток, зростання та структурні зміни
  структурні зміни відбуваються в національній економіці, залежить багато чого в житті країни та її
 9. Висновки
  селективні (призначені для регулювання конкретних видів кредиту або кредитування окремих галузей, великих фірм і т.д.). До загальних методів відносяться облікова (дисконтна) політика, операції на відкритому ринку і зміна норм обов'язкових резервів. Серед селективних методів виділяються пряме обмеження резервів банківських кредитів і контроль за окремими видами
 10. 3. Теорії структурних реформ національної економіки
  механізмів структурного реформування національної економіки. Тут завдання полягає в тому, щоб перейти до системи недержавних пенсійних фондів, які можуть реалізувати більш ефективне управління довіреними їм фінансовими засобами. Але повний відхід держави не сприяє встановленню економічної стабільності - воно має зберегти за собою право регулювання діяльності
 11. Терміни і поняття
  політика Макроекономічна (фінансова) стабілізація Монетарний підхід до фінансової стабілізації немонетарний підхід до фінансової стабілізації Структурна політика Ортодоксальний сценарій макроекономічної стабілізації Гетеродоксний сценарій макроекономічної стабілізації «Монетарний якір» Інституційні перетворення Інституційні лакуни Структурна
 12. Терміни і поняття
  політика: вузька і широка Інструменти грошово-кредитної політики Регулювання офіційних резервних вимог Операції на відкритому ринку Маніпулювання обліковою ставкою відсотка (дисконтна політика) Політика «дешевих» (експансіоністська) і «дорогих» (рестриктивная) млості Селективні методи Таргетування Валютні
© 2014-2022  epi.cc.ua