Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РИНОК СВІТОВИЙ

система стійких товарно-грошових відносин між країнами, пов'язаними між собою участю у міжнародному поділі праці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РИНОК СВІТОВИЙ "
 1. Глава 19. СВІТОВИЙ РИНОК І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  ринок характеризується відносинами купівлі-продажу, складаються між національними господарствами. При цьому продаватися і купуватися можуть товари і послуги, робоча сила, капітали, технологія, валюта. Специфічні світові ринки взаємозалежні, впливають один на одного і в своїй сукупності утворюють складний світовий ринок. Розгляд світового ринку слід починати з світового ринку
 2. 3. Відмінні риси світового ринку
  ринок слід відрізняти від національних ринків окремих країн. Світовий ринок охоплює торгівлю значної частини країн світу і має такі особливості. 1. На національному ринку рух товарів обумовлено такими факторами, як виробничі зв'язки між підприємствами і районами країни, на світовий ринок значний вплив роблять міждержавні кордони і зовнішньоекономічна
 3. Глава 4. СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ
  ринок від-реагував на це, створивши в кінці XX в. особливий сектор - ринок
 4. Запитання до теми
  ринок »і« світове господарство »? Обгрунтуйте свою точку зору. 4. Розкрийте основні риси окремих періодів розвитку світового господарства, попередньо виділивши їх. 5. Проаналізуйте основні концепції, що пояснюють розвиток світового
 5. Терміни і поняття
  ринок (ринок позичкових капіталів) Грошовий ринок Ринок капіталів Обліковий ринок Ринок деривативів Міжбанківський ринок Валютний ринок Ринок цінних паперів Акції Цінні папери з фіксованим доходом Дизажіо Ажіо Дохід на акцію (облігацію) Дивіденд Фондова біржа Фондові цінності Дилер Брокер Касові операції Термінові операції Біржова котирування Біржові
 6. Терміни і поняття
  ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка Закрита
 7. 2. Світовий ринок позичкового капіталу
  ринок позикового
 8. Ціноутворення на світовому ринку товарів. Інтернаціональні витрати і світові ціни
  ринок. Крім того, значний вплив на рівень світових цін надає співвідношення попиту та пропозиції на даний вид товару на світовому ринку. Для міжнародної торгівлі характерна множинність цін, тобто існування різних цін на один і той же товар. Світові ціни різняться залежно від пори року, місця, умов реалізації товару, особливостей контракту. На практиці в
 9. 11.2.2. Ціноутворення на світовому товарному ринку
  ринок. Так, рівень цін на нафту визначається угодою між країнами - учасницями ОПЕК. Крім того, значний вплив на рівень світових цін надає співвідношення попиту і пропозиції на той чи інший вид товару на світовому ринку. Для міжнародної торгівлі характерне існування різних цін на один і той же товар. Світові ціни різняться в залежності від сезону, (місця
 10. 3.2. Інтернаціоналізація обміну
  ринок.
 11. Основні етапи у розвитку світової торгівлі та її динаміка в сучасних умовах
  ринок. До кінця XIX - початку XX вв. склався світової (всесвітній) ринок. У першій половині XX в. світова торгівля пережила глибоку кризу. Він почався в роки Першої світової війни і привів до тривалого порушення світового товарообороту, тривало до закінчення Другої світової війни, що до підстави потрясла всю структуру міжнародних економічних відносин. Характерною рисою
 12. Світова ціна
  світовому ринку. Світові ціни формуються під впливом попиту та
 13. РИНОК ІНЖЕНЕРНОКОНСУЛЬТАЦІОННИХ ПОСЛУГ
  світовому
 14. 8.3. Інституційна структура світової фінансової системи
  ринок являє собою сукупність приватних державних і міждержавних кредитних установ і ТНК, які виступають організаторами та посередниками вивезення та перерозподілу капіталів по країнах в залежності від попиту та пропозиції. У світовій фінансовій системі діють три основні групи учасників: банки і ТНК, міжнародні портфельні інвестори (пенсійні та страхові фонди,
 15. I.1.3. Деякі особливості сучасного етапу
  ринок капіталу, ринок робочої сили, інформаційний простір і т. д. Відбуваються геополітичні зміни структури регіонального та міжнародного масштабу. З 1992 р. з розпадом РЕВ соціалістична система стала практично розчинятися і зникати. З цього періоду почалося відновлення єдиної системи світового господарства (Польща, Чехословаччина, Болгарія, Румунія та інші країни стали
 16. ЛІТЕРАТУРА
  ринок праці / За ред. д.е.н. І.С. Масової. М.: Изд-во ІЕ РАН, Ринок труд.1в Росії: проблеми формування та регулювання / Под ред К.І. Мікульського. М.: Наука
 17. Поняття ринків ресурсів
  ринок - ринок праці, ринок капіталу і т.д., що складається, в свою чергу, з безлічі ринків конкретного ресурсу. Наприклад, ринок праці складається з ринків працівників різних спеціальностей - економістів, бухгалтерів, інженерів і
 18. Г Л А В А 4 РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ
  ринок окремого товару, або індивідуальний ринок. Всякий ринок можна охарактеризувати за різними ознаками: - економічним призначенням об'єктів ринкових відносин (ринок: товарів, послуг, грошей, праці, цінних паперів, інформації, землі тощо); - масштабами, географічному положенню (місцевий, регіональний, національний, світовий); - ступеня розвиненості конкуренції (абсолютно конкурентний
 19. 70. ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ СТРУКТУРИ І РИНКОВОЇ ВЛАДИ
  ринок товарів і послуг; - ринок засобів виробництва; - ринок праці; - ринок інвестицій; - фінансовий ринок, 2) за географічним положенням: - місцевий ринок; - регіональний ринок; - національний ринок; - світовий ринок; 3) за ступенем обмеження конкуренції: - монополістичний ринок; - олігополістичний ринок; - ринок монополістичної конкуренції; - ринок досконалої конкуренції;
 20. 3. Валютний ринок
  ринок представляє ту частину системи економічних відносин, які виникають в процесі валютних угод між їх суб'єктами. Визначальними суб'єктами у здійсненні валютних операцій виступають комерційні банки та інші фінансові установи, включаючи валютні біржі. Причому переважна частина валютних операцій здійснюється по поточних і строкових банківських рахунків, коли одні банки виступають в
© 2014-2022  epi.cc.ua