Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Рекомендована література

1. Акімов А.В. Світове населення: погляд у майбутнє. - М.: Наука, Головна редакція східної літератури, 1992. - 199 с.
2. Алісов Н.В., Хорев Б.С. Економічна та соціальна географія світу (загальний огляд): Підручник. - М.: Гардарика, 2001. - 704 с.
3. Андріанов В.Д. Росія у світовій економіці: Учеб. посібник. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 1998. - 296 с.
4. Астреін Г.А. Актуальні питання інтеграції України у світове господарство: Спецкурс. - М.: МАКС Пресс, 2002. - 76 с.
5. БАКОВЕЦЬКЕ О.Д., Шейнін Е.Я. Від угруповань - до Спільної Європі (Проблеми включення країн Східної Європи в загальноєвропейський економічний простір) / Наук. рада з комплексної пробл. соц. і культ, розвитку. - М.: Наука, 1992. - 191 с.
6. Бараш С.І. Хліб планети. - М.: Знание, 1985. - 64 с. - (Бібліотека «Проблеми світового господарства»).
7. Баутін В.М., Аронов Е.Л. Організаційно-економічні аспекти технічного обслуговування фермерських господарств США. - М.: ВНІІТЕІагропром, 1991. - 57 с.
8. Бернар Ів, Коллі Жан-Клод. Тлумачний економічний і фінансовий словник: французька, російська, англійська, німецька, іспанська термінологія: У 2 т. - М.: Междунар. відносини, 1994. - Т. 1:783 с; Т. II: 719 с.
9. Великий економічний словник / За ред. А.Н. Азріеляна. - М.: Фонд «Правова культура», 1994. - 528 с.
10. Бургерт Р. Організація індустріальних виробничих систем в сільському господарстві (комплекс «Баболна»): Пер. з болг. - М.: МНІІПУ, 1988. - 49 с.
11. Бурмістров В.М., Холопов К.В. Зовнішня торгівля Російської Федерації: Учеб. посібник / За ред. проф. В.Н. Бурмістрова. - М.: Юристь, 2001.-384 с.
12. Биліняк С.А. Країни, що розвиваються: світогосподарські проблеми у взаємозалежному світі. - М.: Наука, Головна редакція східної літератури, 1990. - 200 с.
13. Власов В.В. Японія: виробнича інфраструктура. - М.: Наука, Головна редакція східної літератури, 1991. - 182 с.
14. Зовнішня торгівля Росії в I півріччі 2002 р. - М.: БИКИ, № 95 від 22.08.2002 р. - С. 3-4.
15. Григорьянц М.Г. Перепису населення в капіталістичних країнах. - М.: Статистика, 1976. - 191 с.
16. Доповідь про світовий розвиток 2002 року. Створення інституційних основ ринкової економіки: Пер. з англ. - М.: Весь світ, 2002. - 264 с.
17. Жуков С.В. Країни, що розвиваються: сфера послуг і економічне зростання. - М.; Наука, Головна редакція східної літератури, 1991. - 200 с.
18. Західна Європа в сучасному світі. Т. 1. Західна Європа: економіка, політика, класова боротьба / Ін-т світової економіки і міжнародних відносин АН СРСР, Ін-т світової політики та економіки НДР; Відп. ред. В.І. Кузнєцов і СП. Мадзоевскій. - М.: Думка, 1979. - 364 с.
19. Західна Європа в сучасному світі. Т. 2. Західна Європа в системі міжнародних відносин / Ін-т світової економіки і міжнародних відносин АН СРСР, Ін-т світової політики та економіки НДР; Редкол. В.Н. Шенаев та ін - М.: Думка, 1979. - 317 с.
20. Інвестиційна політика природокористування / Т.С. Хачатуров, Н.Г. Фейтельман, Н.В. Базілеваідр. - М.: Наука, 1989. - 280 с.
21. Індія / Колл.авт. - М.: Междунар. відносини, 1990. - 152 с. - (Наші ділові партнери).
22. Іспанія / Відп. ред. В.Ю. Пресняков. - М.: Междунар. відносини, 1993. - 232 с. - (Наші ділові партнери).
23. Італія / Відп. ред. С.К. Дубінін і С.А. Кожухов. - М.: Междунар. відносини, 1991. - 192 с. - (Наші ділові партнери).
24. Китай / Колл. авт. - М.: Междунар. відносини, 1992. - 192 с. - (Наші ділові партнери).
25. Кобіщанов М.Ю. Соціально-економічні аспекти продовольчої проблеми в країнах, що розвиваються: Оглядова інформація. - М.: ВНІІТЕІагропром, 1988. - 56 с.
26. Ковальов Є.В. Країни, що розвиваються: нові тенденції в розвитку аграрної сфери. - М.: Наука, Головна редакція східної літератури. 1991. - 208 с.
27. Кондрахін В.А. Транспорт звільнилися країн: проблеми та перспективи розвитку. - М.: Наука, Головна редакція східної літератури, 1989. - 123 с.
28. Коптюг В.А. Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку. Ріо-де-Жанейро, червень 1992 Інформаційний огляд. РАН, Сибірське відділення. - Новосибірськ, 1992.

29. Корольков А.Ф. ЄС: сільське господарство і аграрна політика. - М.: Інститут Європи РАН; «Сучасна Європа» - 2002. - № 4 (12), жовтень-грудень. - С. 90-97.
30. Краснов Ю.М. Європа сьогодні і завтра: Проблеми загальноєвропейського економічного співробітництва. - М.: Междунар. відносини, 1985. - 280 с.
31. Кузякин А.П., Семич М.А. Світова економіка: Учеб. посібник. - М.: ТОВ «ТК Велбі», 2002. - 224 с.
32. Курс економічної теорії: Учеб. посібник / За ред. М.Н. Чепуріна, Е.А. Кисельової. - Кіров: АСА, 1994. - 624 с.
33. Лавровська Т.В. Північноамериканська інтеграція: економічні та політичні аспекти. - М.: Наука, 1987. - 271 с.
34. Латинська Америка: природно-ресурсний потенціал. - М.: Академія наук СРСР, Інститут Латинської Америки, 1986. - 188 с.
35. Линдерт П. Економіка світогосподарських зв'язків: Пер. з англ. / Заг. ред. і предисл. О.В. Іванової. - М.: Прогресс, 1992. - 520 с.
36. Ломакін В.К. Світова економіка: Підручник для вузів. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с.
37. МВФ про розвиток світової економіки. - М.: БИКИ № 122 від 22.10.2002 р. - С. 1,4.
38. МВФ про економіку країн-кандидатів на вступ до ЄС. - М.: БИКИ № 120 від 17.10.2002 р. - С. 1, 4.
39. МВФ про економіку США і Канади. - М.: БИКИ № 124 від 26.10.2002 р. - С. 1, 4.
40. Міжнародна торгівля пшеницею. - М.: БИКИ № 147 від 10.10.2002 р. - С. 6-7.
41. Міжнародні економічні відносини: У 2 т. / За ред. Р.І. Хасбулатова. - М.: Изд-во «Новости», Академія Нового мислення, 1991. - Т. 1. - 424 с.
42. Міжнародні економічні відносини: У 2 т. - Т. 2. / За заг. ред. Р.І. Хасбулатова. - М.: Изд-во «Новости», Академія Нового мислення, 1991. - 336 с.
43. Мінеральні ресурси розвинених капіталістичних країн і країн (на початок 1989 р.). - М.: ВНІІЗарубежгеологія, 1990. - 468 с.
44. Світова економіка: Підручник для вузів / Під ред. В.К. Ломакіна. - М.: Изд-во АНКИЛ, 1995. - 257 с.
45. Світова економіка: Підручник / За ред. проф. А.С. Булатова. - М.: Юристь, 1999. - 734 с.
46. Світова економіка: Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф. І.П. Ніколаєвої. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 575 с.
47. Світове капіталістичне господарство і що розвиваються: Закономірності й протиріччя відтворювального механізму / Бабинцева Н.С., Ключникова І.К., Поляніна А.І. та ін; Під. ред. Н.С. Бабінцева. - Л.: Вид-во Ленінградського ун-ту, 1988. - 208 с.
48. На світовому ринку пшениці. - М.: БИКИ, № 130-131 від 14.11.2002 р. - С. 8.
49. Населення світу: Демографічний довідник / Упоряд. В.А. Борисов. - М.: Думка, 1989. - 477 с.
50. Науково-технічний прогрес і проблеми зайнятості в капіталістичних країнах: Збірник оглядів. - М.: Інститут наукової інформації АН СРСР, 1987. - 131 с.
51. Невський А.Ю. Африка: сировина і розвиток. - М.: Наука, Головна редакція східної літератури, 1990. - 100 с.
52. Никифорова А.А. Ринок праці: зайнятість і безробіття. - М.: Междунар. відносини, 1991. - 184 с.
53. Нуховіч Е.С. Сучасна світова економічна система (спецкурс) / / Російський економічний журнал. - 1996. - № 7-10.
54. Нуховіч Е.С, Смітієнка Б.М., Ескіндаров М.А. Світова економіка на рубежі XX-XXI ст.: Учеб. посібник. - М.: Изд-во Фінансової академії при Уряді РФ, 1995. - 103 с.
55. Основи зовнішньоекономічних знань / За ред. І.П. Фаминского. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Междунар. відносини, 1994. - 560 с.
56. Положення про тваринництво Росії. - М.: БИКИ № 125 від 29.10.2002 р. - С. 6.
57. Поляков М.А. Управління науково-технічним прогресом в агропромисловому комплексі зарубіжних країн: Оглядова інформація. - М.: ВНІІТЕІагропром, 1990. - 63 с.
58. Портер М. Міжнародна конкуренція: Пер. з англ. / Под ред. і з предисл. В.Д. Щетиніна. - М.: Междунар. відносини, 1993. - 896 с.
59. Преса Р. Народонаселення і його вивчення (Демографічний аналіз): Пер. з фр. - М.: Статистика, 1966. - 443 с.
60. Раджабова З.К. Світова економіка: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 320 с.
61. Республіка Корея.
- М.: Междунар. відносини, 1991. - 192 с. - (Наші ділові партнери).
62. Росія і країни світу: Стат. СБ / Держкомстат Росії. - М.: 1996-2001 рр..
63. Росія: зовнішньоекономічні зв'язки в умовах переходу до ринку / Під. ред. І.П. Фаминского. - М.: Междунар. відносини, 1993. - 432 с.
64. Росія: інтеграція у світову економіку: Підручник / За ред. Р.І. Зіменкова. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 432 с.
65. Сакс Дж. Ринкова економіка і Росія: Пер. з англ. - М.: Економіка, 1994. - 331 с.
66. Самуельсон П. Економіка: Вступний курс: Пер. з англ. / Заг. ред. і післямова А.С. Кудрявцева. - М.: Прогресс, 1964. - 843 с.
67. Сергєєв П.В. Світова економіка: Питання і відповіді. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Юриспруденція, 2000. - 144 с.
68. Сучасні міжнародні економічні відносини / За ред. В.Д. Щетиніна, СМ. Меньшикова, Е.П. Плетньова. - М.: Междунар. відносини, 1985.
69. Сполучені Штати Америки / Відп. ред. В.Ф. Железова. - М.: Междунар. відносини, 1991. - 168 с. (Наші ділові партнери).
70. Соколов В.І. Природокористування в США і Канаді: економічні аспекти / Відп. ред. Л.Н. Карпов. - М.: Наука, 1990. - 160 с.
71. Структура економіки Китаю: Пер. з кит. / Загальна ред. і предисл. В. Ваніна. - М.: Прогресс, 1984. - 472 с.
72. США: держава і ринок. - М.: Наука, 1991.
73. Тяпишев О.Г. Особливості розвитку світової торгівлі на сучасному етапі / / Зовнішньоекономічний бюлетень. - 2002. - № 12, грудень. - С. 16-22.
74. Ушкалов І.Г. Людина в міжнародному співробітництві. - М.: Наука, 1990. - 80 с.
75. Фінляндія / За заг. ред. Ю.А. Єршова. - М.: Междунар. відносини, 1991. - 168 с. (Наші ділові партнери).
76. Фішер С, Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка: Пер. з англ. / Заг. ред. і предисл. Г.Г. Сапова. - М.: Справа ЛТД, 1993. - 864 с.
77. Фомічов В.І. Міжнародна торгівля: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М.2001. - 446 с.
78. Франція / Відп. ред. В.Ю. Пресняков. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Междунар. відносини, 1993. - 272 с. - (Наші ділові партнери).
79. ФРН. - М.: Междунар. відносини, 1993. - 208 с. - (Наші ділові партнери).
80. Хасбулатов Р.І. Світова економіка. ~ М.: Інса, 1994. - 736 с.
81. Хачатуров С.Т. Економіка природокористування. - 2-е вид. - М.: Наука, 1987.-255 с.
82. Хитров А.Н. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва в розвинених капіталістичних країнах. - М.: ВНІІТЕІагропром, 1990. - 50 с.
83. Хитров А.Н. Структурні пропорції АПК зарубіжних країн. - М.: ВНІІТЕІагропром, 1989. - 70 с.
84. Черняков Б.А. США: сільське господарство, хімізація, екологія / Відп. ред. В.Ф. Ліщенко. - М.: Наука, 1991. - 168 с.
85. Шена В.М. Економіка Євросоюзу на рубежі століть. - М.: Інститут Європи РАН; «Сучасна Європа» - 2002. - № 4 (12), жовтень-грудень. - С. 17-27.
86. Шереметєва К.В., Кошечтаевскій BC Швеція. - М.: Междунар. відносини, 1992. - 200 с. - (Наші ділові партнери).
87. Штемпель Д. Населення світу у 2000 році: Пер. з нім. - М.: Думка, 1988. - 206 с.
88. Екзаменаційні питання й відповіді. Географія. 10-11 випускні класи: Учеб. посібник. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 288 с.
89. Економіка зовнішніх зв'язків Росії: Підручник для підприємців / Под ред. А.С. Булатова. - М.: БЕК, 1995. - 650 с.
90. Економіка: Підручник / За ред. А.С. Булатова. - М.: БЕК, 1994. - 632 с.
91. Експерти МВФ про перспективи розвитку економіки країн Західної Європи. - М.: БИКИ № 119 від 15.10.2002 р. - С. 1,4.
92. Японія наших днів: Довідкове видання. - М.: Наука, Головна редакція східної літератури, 1983. - 255 с.
93. «Японське диво» і радянська економічна реформа: японські пропозиції щодо реформи економіки в Радянському Союзі / За ред. Хідедзо Інаба, Сейдзі Цуцумі. - М.: НДЦ «Шовковий шлях», 1991. - 167 с.
94. Японія / Відп. ред. С.А. Дійк. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Междунар. відносини, 1991. - 280 с. - (Наші ділові партнери).
95. 1992: Нові контури Західної Європи / Відп. ред. В.А. Мартинов. - М.: Думка, 1992. - 351 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рекомендована література "
 1. Рекомендована література
  література
 2. Рекомендована література
  Жид Ш., Ріст Ш , Історія економічних вчень. М., 1995. Кн. 5. Гол. II, III. Джордж Г. Прогрес і бідність. М., 1992. I
 3. Рекомендована література
  Кларк Дж.Б. Розподіл багатства. М.: Економіка, 1992. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа, 1994. Гол. 11, § 1-5,9, 10, 12,
 4. Рекомендована література
    Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М, 1994. Гол. 8. 11 Крім того, I том «Капіталу» Маркса, що вийшов за чотири роки до праць Менгера і Джевонса, не був ним відомий.
 5. Рекомендована література
    література М., 1958. Образ майбутнього в російської соціально-економічної думки кінця ^ XIX-початку XX в. М., 1994. Розділ перший. Пантин І.К., Плімак Е.Б., Хорос В.Г. Революційна традиція п1 Росії. М., 1986. Гол. 5-7. Рачков М.П. Політико-економічні прогнози в історії Росії Іркутськ, 1993. Гол. I. Рязанов В.Т. Економічний розвиток Росії. СПб., 1998. Гол. III. Туган-Барановський М.І.
 6. Рекомендована література
    11.фердінг Р. Фінансовий капітал. М., 1959. ш В.І. Полі. зібр. соч. Т. 27, 28. роков Г. К. Чи існував фінансовий капітал? / / Схід. 1994. # '3. 'Там же. Т. 28. С. 134. '"Гам же. Т. 34. С. 193. Гам же. Т. 33. С. 50.
 7. Рекомендована література
    ісгмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. М.: Прогресс, 1968. Гол. 6, 7. Ппуг М. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа Лтд, 1994. Гол. 12, 15. ^ Ішер І. Купівельна сила грошей, її визначення і відношення до кредиту. М.,
 8. Рекомендована література
    Меркантилізм / Под ред. І.С. Плотнікова. Л.: ОГИЗ-Соцекгіз, 1935. Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. М,: Прогрес, 1978. Гл.23. Шумпетер Й. Історія економічного аналізу / / Витоки. Вив. 3. М.: ГУ-ВШЕ, 1998. Лнікін А.В. Юність науки. М.: Политиздат, 1987. Гол. 2, 5. Lowry S.T. (ed.) Pre-classicaf Economic Thought. Boston etc.,
 9. Рекомендована література
    JyMiieTep Й.А. Теорія економічного розвитку. М.: Прогресс, 1983. bin Ф Поняття ризику і невизначеності / / THESIS. 1994. Вип. 5. С. 12-28. vr M. Економічна теорія в ретроспективі. М.: Справа, 1994. С. 424-430. ^ Нюпомов B.C. Людина в дзеркалі економічної теорії. М.: Наука, 1993. С. 136-147.
 10. Рекомендована література
    Австрійська школа в політичній економії: К. Менгер, Е. Бем-j Баверк, Ф. Візер. М.: Економіка, 1992. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. М.: Справа, 1994.? Гл.12. Негіші Т. Історія економічної теорії. М.: Аспект-пресс, 1995. | Гол. 8. Селигмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. М.: Прогресс, 1968. С.
 11. Рекомендована література
    Небла Т. Теорія дозвільного класу. М., 1984. Г> лбрейтДж.К. Економічні теорії та цілі суспільства. М., 1973. Р> лбрейтДж.К. Життя в наш час. М, 1986. Селигмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. М., 1968. Гол. II. Хансен А. Економічні цикли і національний дохід. М., 1959. Розділ 3. Гол. XX. Там же. С.
 12. Рекомендована література
    Ентов P.M. «Велич і падіння» кривої Філліпса / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1983. № 3. Менк'ю Г. Освіжимо наші пізнання макроекономіки / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1995. № 8. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа Лтд, 1994. Гол. 16, § 17,
 13. Рекомендована література
    спін В.І. Полі. зібр. соч. Т.! («Економічний зміст народництва і критика його в книзі р. Струве»); т. 3 («Розвиток капіталізму в Росії»); т. 5 («Аграрне питання і критики Маркса»). ртруве П.Б. Критичні нотатки до питання про економічний раз-питті Росії. СПб., 1894. ^ Ган-Барановський М.І. Російська фабрика. М., 1998. 'Тан ж. С.
 14. Рекомендована література
    КейнсДж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей (1936): Пер. з англ. М, 1978. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М., 1994. Гол. 15,16. Осадча І.М. Сучасне кейнсіанство. М., 1971. Селигмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. М., 1968. Гол. 8 (4, 5). Сучасна економічна думка. М, 1981. Гол.
 15. Рекомендована література
    Нобелівські лауреати з економіки. Джеймс Б'кженен. М.: Тауру Альфа, 1997. Олсон М. Логіка колективних дій. М.: Фондекономіческо | ініціативи, 1995. Отмахов П.А. Вірджинська школа в американській политическо! економії / / Проблеми американістики. Вип. 8: Консерватизм) США: минуле і сьогодення. М: Видавництво МДУ, 1990. С. 325-f 340. Нурієв P.M. Основи економічної теорії. Тема 13:
© 2014-2022  epi.cc.ua