Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

Розділ III. Макроекономіка

Уважно вивчіть матеріали глав розділу згідно з методичними рекомендаціями з вивчення кожної глави.
Потім виконайте контрольні завдання по розділу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ III. Макроекономіка "
 1. Розділ IV ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР МАКРОЕКОНОМІКИ
  розділах розділу IV будуть викладені сукупності глав, присвячених: а) економічному зростанню національного господарства; б) нестійкості і рівноваги макроекономіки та в) зростання ролі держави в регулюванні
 2. Розділ IV Макроекономіка
  Розділ IV
 3. РОЗДІЛ 3. Макроекономіка
  РОЗДІЛ 3.
 4. Підрозділ IV. 3. Зростання ролі держави в регулюванні макроекономіки
  розділі розділу IV підручника ми розглянули серйозні суперечності, властиві макроекономіці. Коли ці протиріччя різко загострюються, виникає загроза соціально-економічної безпеки країни. У ході аналізу нестійких станів господарського розвитку нам доводилося шукати відповіді на традиційні питання: хто винен і що робити? У цьому підрозділі даються більш повні відповіді на
 5. Питання для самоперевірки
  розділу економічної теорії? 4. Які сектори взаємодіють в макроекономічних зв'язках і яку роль вони виконують? 5. Які агреговані ринки вивчає макроекономіка? 6. Відтворіть і поясніть схему кругообігу для умов відкритої еко-номіки. 7. Чому крива сукупного попиту в моделі AD-AS має спадний ха-рактер? 8. Як форма кривої сукупної пропозиції відбиває
 6. Підрозділ IV.2. Макроекономіка: нестійкість і рівновагу
  розділі розділу IV підручника ми розглядали економічне зростання і роль інновацій у його прискоренні. Але це далеко не повна характеристика динаміки реальної економіки. Справа в тому, що при вільному розвитку ринкової макроекономіки характерною є тимчасова нестійкість стану товарного виробництва і ринку. Така нестійкість найбільш сильно проявляється у вигляді руху
 7. Розділ V ВСЕСВІТНЯ ЕКОНОМІКА
  розділах підручника було показано, що мікро-, мезо-та макроекономіка знаходяться в певних господарських відносинах з багатьма країнами. У розділі V докладніше розглядаються особливості міжнародних економічних відносин та світового господарства: - характерні риси сучасного світового господарства; - інтернаціональні економічні відносини; - сучасні міжнародні торговельні та
 8. Структура економічної науки
  розділи: 1. Мікроекономіка - це розділ економічної науки, що вивчає поведінку одного суб'єкта (людини, підприємства), функціонування одного, окремо взятого ринку. 2. Макроекономіка - розглядає економічні процеси в рамках всієї національної економіки. 3. Світова економіка - розглядає економічні взаємозв'язки між різними
 9. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. На це вказує приставка «макро» - великий, яка підкреслює, що даний розділ присвячений дослідженню великомасштабних народно-господарських проблем, таких, як формування обсягу і структури валового національного продукту, чинники та механізми економічного зростання та рівноваги
 10. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. На це вказує приставка «макро» - великий, яка підкреслює, що даний розділ присвячений дослідженню великомасштабних народно-господарських проблем, таких, як формування обсягу і структури валового національного продукту, чинники та механізми економічного зростання та рівноваги
 11. ЛІТЕРАТУРА
  розділ економічної теорії, названий "Макроекономіка". У першу чергу напрошується питання: яким чином і коли з'явилося на світ поняття «макроекономіка"? Які специфічні відносини, властиві національній економіці кожної країни, вона
 12. 1.5 Мікроекономіка і макроекономіка
  розділу-мікроекономіку і макроекономіку. Мікроекономіка вивчає поведінку окремих економічних агентів: індивідуумів, домогосподарств, підприємств, власників первинних виробничих ресурсів. У центрі її уваги - ціни та обсяги виробництва і споживання конкретних благ, стан окремих ринків, розподіл ресурсів між альтернативними цілями. Макроекономіка досліджує
 13. ЛІТЕРАТУРА
  Астапович А.З. та ін США: економіка, дефіциту, заборгованість. М.: 1991. Барр Р. Політична економія. В 2 -х томах. Т.2. Частина III. ТемаI. Гл.5. Тема II. Гл.5. М.: 1995. Лейapд Р. Макроекономіка. Гл.2. М.: 1994. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. TI гл.14. М.: 1992. Менк'ю Н.Г. Макроекономіка. гл.9, 16. М.: 1994.Налогі в розвинених країнах. М.: 1991. Самуельсон П.А. Економіка . TI
 14. Терміни і поняття
  поділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий суспільний продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт (КОП) Проміжний продукт (ПП) Ваяовой внутрішній продукт (ВВП) Валовий національний продукт (ВНП) Потокові величини
 15. Економічний тренінг і практикум
  розділяється на мікро-і макроекономіку : чи є кількісні і якісні відмінності між ними? 4.2. Яку роль відіграє держава у функціонуванні мікро-і
 16. Мікро-та макроекономіка
  поділах, сферах і проблемах, то це макроекономічний аналіз, або макроекономіка (від грец. makros - великий). Так, аналіз випуску конкретної продукції та її продажів окремими фірмами і навіть всією галуззю на конкретному товарному ринку - це мікроекономіка. Аналіз загального випуску всіх видів продукції і її реалізації в країні і у світі - це макроекономіка. З одного боку, макроекономіка
 17. У чому полягає специфіка макроекономіки?
  макроекономіці. У XX в. у промислово розвинених країнах існували два типи національних господарств . 1-й тип: односекторное господарство - повністю одержавлена економіка (як це було в соціалістичних країнах). Але, як відомо, в кінці XX в. внаслідок приватизації державної власності в Росії та інших подібних країнах було ліквідовано повне одержавлення економіки.
 18. § 1. Макроекономіка: її особливості та структура
  § 1. Макроекономіка: її особливості та
 19. § 2. Роль держави в регулюванні макроекономіки
  макроекономіки
© 2014-2022  epi.cc.ua