Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

7.3. Прямі та портфельні інвестиції


Вивіз інвестицій функціонуючого капіталу здійснюється у двох основних формах: прямі інвестиції та портфельні. При першій формі власник вкладеного капіталу набуває право контролю над підприємствами в іншій країні, при другому - такого права він не отримує.
Прямі інвестиції, здійснюються різними шляхами. В одних випадках компанії або банки створюють філії за кордоном, будують там свої підприємства, утворюють спеціальні компанії, які діють переважно за кордоном, купують зарубіжні підприємства. При цьому закордонні інвестиції знаходяться в повній власності компаній, що вивозять капітал. В інших випадках власник капіталу здобуває контрольний пакет акцій іноземної компаній, складаю-щий, як правило, 25% або більше її акціонерного капіталу.
Ці методи різною мірою застосовуються компаніями тих чи інших країн. Для американських компаній найбільш характерно створення власних закордонних філій чи скупка контрольних пакетів акцій іноземних компаній. Така, наприклад, розкинуться по всьому капіталістичному світу мережу філій американських, західноєвропейських, японських авто-мобільних концернів. Філіальна форма прямих інвестицій переважає також в експансії американських нафтових монополій.
Скупка контрольних пакетів іноземних компаній робиться, як правило, тоді, коли монополії не бачать сенсу у створенні нових підприємств, оскільки в даній галузі вже існують великі фірми, з якими важко буде боротися. Не випадково, що ця форма прямих інвестицій найчастіше зустрічається в промислово розвинених країнах. Боротьба за придбання контрольного пакета виступає підчас у винятково різких формах. Так, в 1958-1959 рр.. між американським і англійським капіталом розгорнулася гостра боротьба за контроль над найбільшою алюмінієвою фірмою Англії - «Брітіш алюмінум компанії».
Ця боротьба отримала назву «алюмінієвої війни». Дві американські монополії «Алкоа» і «Рейнолдс металз компані», кожна окремо, вирішили скупити переважну частину акцій «Брітіш алюмінум компані». Банки Лондона мобілізували всі сили, щоб не допустити переходу контрольного пакету в руки американських компаній. Однак, коли справа була програна, вони вирішили віддати перевагу «Алкоа» з тією умовою, щоб управління «Брітіш алюмінум компані» залишалося в руках англійських компаній. Але «Рейнолдс металз компані», взявши в союзники крупну англійську монополію «Тьюб інвестментс», зуміла розколоти ряди своїх супротивників і зрештою здобула перемогу.
Якщо американські монополії воліють філіальну форму і захоплення контрольного пакета, то для англійських компаній більш характерно створення спеціальних компаній в Англії для розгортання діяльності за кордоном. Правління більшості англійських компаній, що діють в країнах Британської співдружності націй, розташовані в самій Англії. Французькі монополії поєднують у своїй експансії американські та англійські методи, а західнонімецькі фірми діють за зразком США.
Особливою формою здійснення прямих інвестицій є створення найбільшими банками західних країн мережі закордонних філій та відділень. Великі американські банки мають відділення за кордоном.
Західноєвропейські і японські комерційні банки мають за кордоном ще більшу мережу філій і відділень.
Іноземні відділення банків представляють собою різновид вкладень функціонуючого капіталу, так як формою доходу по цих вкладеннях також є дивіденд і прибуток.
Портфельні інвестиції являють собою такі вкладення в цінні папери іноземних фірм, які або занадто малі, або так розпорошені між держателями, що не можуть дати експортеру капіталу контроль над цими фірмами.
Портфельні вкладення становлять значну частину закордонних інвестицій ряду малих західних країн (Швейцарія, Данія, Канада і т.д.). Однак такі вкладення є і у провідних держав. Так, на кінець 1960 портфельні інвестиції США склали 12,6 млрд дол, тобто близько 22% всіх приватних закордонних інвестицій. Тим часом відокремлення цих форм вивозу капіталу має глибокий зміст. Якщо прямі інвестиції є вкладення найбільших монополій, то головними власниками портфельних вкладень є досить численний у західних країнах шар рантьє. У повоєнний час провідні фінансові групи прагнуть використовувати у своїх інтересах і портфельні інвестиції. У цих цілях в США, Англії, Франції банки створюють інвестиційні компанії, які скуповують іноземні цінні папери на кошти дрібних і середніх інвесторів.
Однак головні інтереси монополій залишаються в області прямих інвестицій, прибутковість яких значно вища.
Чітку межу між прямими і портфельними вкладеннями підчас провести важко. Західна статистика використовує цю обставину для того, щоб занижувати величину прямих інвестицій, відносячи їх до портфельних вкладеннях капіталу. Якщо з портфельних інвестицій власник отримує лише дивіденд, то за прямими вкладеннях є можливість привласнювати значну частину прибутку. Чистий прибуток від американських прямих інвестицій склала в 1960 р. (за офіційними даними) у середньому 11% до суми вкладеного капіталу, а від портфельних - менше 3%. Основна частина прибутку (близько 80%) від вивозу капіталу з США була отримана через прямі капіталовкладення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3. Прямі та портфельні інвестиції "
 1. Терміни і поняття
  інвестиції Портфельні інвестиції Интернализация Втеча капіталу Офшорна компанія Інвестиційний клімат Інвестиційний
 2. Основні терміни і поняття
  прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
 3. Теорії портфельних інвестицій
  портфельних інвесторів цікавлять за кордоном насамперед чотири моменти: а) рівень прибутковості іноземних цінних паперів; б) ступінь ризику по цих вкладеннях; в) рівень ліквідності цих паперів; г) бажання диверсифікувати свій портфель цінних паперів за рахунок паперів іноземного походження. Комбінація цих чотирьох моментів призводить до того, що портфельні інвестиції особливо сильно
 4. Тест
  прямі інвестиції; б) портфельні інвестиції? 2. Капітал в позичкової формі приносить його власнику дохід у вигляді: а) відсотка за позиками, б) відсотка за кредитами; в) відсотка за вкладами; г) прибутку? 3. Вивіз підприємницького капіталу з Росії частіше здійснюється в наступних напрямках: а) організація офшорних компаній; б) виробництво товарів і послуг за кордоном; в)
 5. Зовнішня торгівля Росії
  прямі інвестиції, вкладені в розвиток реального сектора економіки й укорінені в ньому, а також портфельні та інші інвестиції, потенційно містять у собі небезпеку втечі капіталу з країни і руйнування її валютно-фінансової системи. Про важливість такого розмежування показують уроки фінансової кризи в Південно-Східній Азії і дефолт російської економіки в 1998 році. Один з
 6. Основні поняття
  інвестиції - Портфельні інвестиції - Невироблені нефінансові активи - Резервні активи - Помилки і
 7. Тести
  прямі інвестиції; г) продає облігації за кордоном. 7. Інвестор отримує дохід у вигляді відсотка, якщо: а) здійснює портфельні інвестиції; 'б) надає кредит;. в) здійснює прямі інвестиції; г) продає облігації за кордоном. 8. Які фактори можуть поліпшити інвестиційний клімат в країні для іноземних інвесторів: а) введення довгострокових податкових пільг; б)
 8. Тренувальні завдання
  прямі інвестиції; г) емісія капіталу; д) портфельні інвестиції за
 9. Висновки
  прямі інвестиції, портфельні інвестиції). Вивіз підприємницького капіталу означає організацію підприємств, витрати на облаштування яких несуть іноземні власники. Залежно від ступеня реально здійснюваного контролю за діяльність таких підприємств розрізняють прямі і портфельні інвестиції. Прямі інвестиції забезпечують повний контроль над об'єктом зарубіжних
 10. Основні поняття
  інвестиції - Портфельні інвестиції - Міжнародний кредит - міжчасового рівновагу між поточним і майбутнім споживанням - міжчасового торгівля - міжчасового порівняльні переваги - Транскордонні злиття і поглинання - Прямий інвестор - Кумулятивний (накопичений) обсяг припливу або відтоку капіталу - Міжнародна корпорація - Транснаціональна корпорація (ТНК)
 11. Запитання до теми
  прямі, портфельні інвестиції, позичковий капітал, економічна допомога. 7. Які зміни відбулися в позиціях цієї групи країн у світовому експорті та
 12. Прямі та портфельні інвестиції
  прямі і портфельні інвестиції. Характерна риса прямих інвестицій, по визначенню МВФ, полягає в тому, що інвестор бере участь в управлінському контролі над об'єктом (підприємством), в який інвестований його капітал. Зазвичай для цього достатньо володіти 10% акціонерного капіталу. Портфельні інвестиції такого участі в контролі не дають. Вони, як правило, представлені пакетами акцій (або
 13. 11.3. Міжнародний рух капіталу
  прямі і портфельні інвестиції. Прямі інвестиції характеризуються тим, що інвестор бере участь в управлінському контролі над об'єктом вкладення (підприємством), в який інвестований його капітал. Зазвичай для цього достатньо володіти 10% акціонерного капіталу. Портфельні інвестиції не надають права на участь у контролі за об'єктом. Вони представлені пакетами акцій або окремими акціями,
 14. Висновки
  прямі інвестиції або на виробництво товарів і послуг за кордоном, або на організацію там товаро-і услугопроводящей мережі, або вивозить капітал в рамках його втечі. Для російських прямих інвестицій характерні два інших напрями вивозу капіталу . 4. Механізм підготовки і здійснення прямих інвестицій базується на проектному аналізі, але має свої особливості. Створення за кордоном фірм і
 15. РЕЗЮМЕ
  прямі іноземні інвестиції, при-ніж механізм і канали, по яких вони здійснюються, перебувають у процесі постійного вдосконалення та розвитку, модернізуються разом зі структурними зрушеннями в усьому світовому господарстві. Всупереч припущенням і надіям, що іноземні прямі інвестиції прийдуть слідом за наданням їм особливих благ, пільг і всякого роду поблажок, світовий досвід (в т.ч.
 16. Тести
  прямі зарубіжні інвестиції; б) експорт товарів; в) доходи від іноземних інвестицій; г) портфельні вкладення за кордоном. 13. Які з наведених компонентів платіжного балансу відносяться на рахунок руху капіталу: а) прямі зарубіжні інвестиції; б) експорт товарів; в) доходи від іноземних інвестицій; г) портфельні вкладення за кордоном. 14. Надходження валюти в країну
© 2014-2022  epi.cc.ua