Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 15. ВИРОБНИЦТВО І ПОХІДНИЙ ПОПИТ


До цих пір ми приділяли головну увагу, ізученіюринков, на яких споживачі є покупці-телямі, а фірми - продавцями. У цій частині кни-ги ми зосередимося на розгляді ринковпроізводственних ресурсів, де вже фірми являють-ся покупцями, а домашні господарства в сукупність-ності з фірмами - продавцями.
Деякі види товарів і послуг, наприклад сталь, сірчана кислота або дослідження ринку, продаютсяісключітельно підприємцями, причому толькодругім підприємцям. Товари та послуги такогорода прийнято називати проміжними продук-тами на противагу кінцевим продуктам, реалізованим споживачам. У свою чергу фірмиіспользуют первинні виробничі фактори, що надаються їм домашніми господарствами: працю, землю і капітал. Праця надається частниміліцамі своїм наймачам безпосередньо. Чтоже стосується землі і капіталу, то ці фактори так-же надаються домашніми господарствами (кос-венним чином), оскільки всі підприємства такілі інакше належать домашнім господарствам.
Усі фірми беруть до уваги ціни факторів, придбаних ними, в процесі прийняття решеніяо тому, що і як виробляти. Ціни на виробниц-недержавні чинники, що надаються домашніміхозяйствамі, визначають рівень доходів потреби-телей, відповідаючи тим самим на питання, на кого в ко-кінцевому рахунку працює економіка. Таким чином, ринки виробничих факторів представляютсобой невід'ємну частину кругообігу товарів іпослуг, що циркулюють між фірмами та домашні-ми господарствами в ринковій економіці (див.
гл. 2) 1.
В основі функціонування ринків виробництв-ських чинників лежать ті ж принципи, що і в ос-нове споживчих ринків кінцевих товарів і ус-луг. Аналіз попиту і пропозиції є основнимметодом вивчення і тих, і інших. Однак більш тща-тельное розгляд механізмів, определяющіхспрос і пропозиція на ринках проізводственнихфакторов, дозволяє розкрити ряд важливих відмінностей.
Попит на ресурси, пред'являється фірмами, такілі інакше залежить від попиту на кінцеві товари іпослуги і фактично як би породжується ім. Ні-хто не захоче придбати сірчану кислоту лішькак кислоту. Фірми купують її, оскільки онаможет бути використана у виробництві разлічнихтоваров, які бажають придбати потребітелі.По цієї причини попит фірм на проізводственниефактори прийнято називати похідним попитом, іце є найбільш важливою його характерістікой.В справжній главі ми встановимо основні принци-пи попиту на виробничі фактори2.

1 Зокрема, див. рис 2-1.
1 Ми можемо розглядати попит на споживчі товари також в ка-честве похідного попиту. Наприклад, попит на легкові автомобіліявляется похідним від попиту на транспортні послуги.
З точки зору пропозиції проізводственниефактори в кінцевому рахунку надаються домаш-ними господарствами, а не фірмами. Оскільки жедоходи споживачів визначаються соотношеніемспроса та пропозиції на ринках проізводственнихфакторов, аналіз цих ринків є ключевиммоментом в розумінні способу розподілу со-сукупного доходу.
У гол. 16-19 розглядаються не-які важливі особливості ринків факторів, при цьому особлива увага приділяється условіямпредложенія. У гол. 20 аналізуються распределеніедохода і бідність, що представляють собою результа-ти функціонування ринку проізводственнихфакторов і політики, що проводиться державою.
Ми почнемо з розгляду процесу прінятіяфірмой короткострокового рішення про витрати едина фактора - праці. Ми вже зверталися кетому питання в гол. 8, щоб зрозуміти принцип фор-мування виробничих витрат фірми. Те-пер же ми звернемо головне уваги не столькона витрати випуску, скільки на проблеми спросана чинники. У п. 2 розглядаються вже несколькофакторов і ставляться питання про те, яким образомфірми складають певні комбінації про-виробничих факторів і чому вибір падаетіменно на ці комбінації. Крім того, ми пояс-ним, чому в країнах, що розвиваються отношеніеколічества застосованої праці до капіталу на по-рядок вище, ніж у країнах багатих. Наприклад, вбедних країнах на відміну від багатьох в автобусах, як правило, гроші за квитки збирає кондуктор.
У п. 3 ми покажемо, як зміни цін на факто-ри і продукцію фірми впливають на обсяги викорис-зуемих факторів. Нарешті, п. 4 пов'язує сукупність-ний попит галузі, що функціонує в условіяхконкуренціі, з індивідуальним попитом фірм, що входять в цю галузь.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛАВА 15. ВИРОБНИЦТВО і похідний попит "
 1. 3. Зміна попиту фірм на фактори
  виробництва, скажімо на капітал, в случаероста ставок зарплати? Раніше ми встановили, чтоувеліченіе ставок зарплати має призвести дозменшення оптимального для фірми рівня ка-піталовооруженності, оскільки витрати наймарабочей сили тепер збільшилися щодо з-держек використання капіталу. Цей ефект, еф-фект заміщення, збільшує попит на капітал вслучае зростання ставок зарплати. Однак
 2. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 3. Глава 16
  виробництва та прибутку, і на всякого роду математичні розрахунки, як якщо б це було щось певне і достовірне. На людей вони, як правило, й уваги не звертають. Дуже мало таких, хто готовий вкласти гроші у справу, кероване однією людиною. Наймудрішим інвестором, якого я коли-небудь зустрічав, був нащадок швейцарців з Пенсільванії, який зробив блискучу кар'єру на Уолл-стріт і
 4. Глава 17
  виробництва всього, що до них відноситься, не торкається ситуації в цій єдиній компанії. Стало цілком ясно, що власники та керівники компанії не роблять жодної з речей, які завжди робляться ними в ході ринку биків. Це можна було пояснити одним з двох. Інсайд єри спеціально тримаються осторонь, щоб накопичити дешеві акції і тільки потім прийняти участь у підвищенні цін. Але з
 5. Глава 22
  виробництву сталі і дроту були викинуті на ринок, інсайдери встигли звинуватити один одного в несумлінності і спробі продати свій пакет за рахунок інших членів пулу. Існувало джентльменську угоду між Джоном У.Гейтсом, Селігменамі і їх банківськими партнерами. Що ж, мені довелося чути в брокерській конторі чотиривірш, скомпонував, за чутками, Джоном У. Гейтсом: Тут тарантул
 6. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
  виробництво до рівня широкомасштабної економіки. При цьому вихід продукції міг зростати швидше, ніж витрати на виробництво. Підвищення продуктивності призвело до підвищення заробітної плати і доходів, а це, в свою чергу, призвело до зростання купівельної спроможності, спрямованої не тільки на раніше існуючі товари, а й на знову винайдені, швидко перетворювалися з предметів розкоші в
 7. Інфляція та її показники
  глава монетаризму, відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман: «Інфляція є завжди і повсюдно чисто грошове явище». Саме високі темпи зростання грошової маси (емісії грошей) з метою фінансування дефіциту державного бюджету, який виникає через те, що витрати держави суттєво перевищують його доходи, служать основною причиною високої
 8. Історичні умови виникнення ринку
  виробництва торгового капіталу; виділення НДДКР (науково-дослідних, 1. Поняття ринку і ринкового механізму 91 дослідно-конструкторських робіт). Крім такого поділу поділу праці розрізняють також професійне, межфирменное і внутрішньозаводське, міжгалузеве, міжрегіональне і міжнародний поділ праці. Розрізняють також поділ праці подетальное і по-вузлове, тобто
 9. Величина і характер зміни попиту
  виробництва, а також тією часткою товарів, що спрямовується на ринок, бо частина виробленої продукції споживається у виробництві. До товарному пропозицією відносяться всі товари, що знаходяться на ринку, включаючи товари в дорозі. Воно формується за рахунок обсягу та структури товарної продукції виробництва, товарних запасів і імпорту. На нього впливають відшкодування природного убутку в торгівлі,
 10. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  виробництва) намагався абстрагуватися від суспільної системи виробництва і спирався на корисність як вихідну категорію. А. Маршалл зробив спробу поєднати теорію граничної корисності з теорією попиту і пропозиції і теорією витрат виробництва. Йому належить першість у дослідженні категорій «ціна попиту» і «ціна пропозиції», що є подальшим розвитком теорії трудової
© 2014-2022  epi.cc.ua