Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Програма ринкових перетворень

Програмою ринкових перетворень в Росії передбачалося:
1) створення ринкової економіки в Росії;
2) інтеграція її у світовий економічний простір.
У свою чергу, створення ринкової економіки передбачалося здійснювала-вити в два етапи:
1 Л. І. Абалкін - радянський економіст, Доктор економічних наук, професор, дирек -тор Інституту економіки РАН, один з авторів і "реалізаторів" ринкових перетворень в Росії.
1) 1991-1993 рр.. - Період предположительного формування інстітутов1 ринкової економіки, перетворення значної частини державної власності у приватну;
2) 1994-1997 рр.. - Період імовірною структурної перебудови економіки, подальшого переходу від державної власності до приватної, від закритої до відкритої економіки.
Таким чином, по ідеї, до кінця 90-х рр.. передбачалося рішення як першої, так і другої завдань.
При визначенні напрямів ринкових перетворень орієнтир був зроблений на ряд основних принципів, визнаних у світовій практиці в якості своєрідного базису ринкової економіки:
1) лібералізацію цін, формування їх на основі попиту і про-позиції;
2) приватну власність, у тому числі в сільському господарстві, гарантовану законом, що захищає права власників;
3) приватизацію державних підприємств і демонополізацію виробництва в різних галузях;
4) становлення економіки відкритого типу;
5) обмеження прямого державного втручання в економіку, разом з тим в рамках прийнятого законодавства - орієнтація на ринкові відносини;
6) макроекономічну стабілізацію, яка передбачає ліквідацію де-фіціта державного бюджету.

Поряд з цим була зроблена ставка на свободу підприємництва і вибору економічних суб'єктів, розвиток конкуренції як найважливішого чинника стимулювання господарської активності, соціальні гарантії.
Грандіозність перетворень, зацікавленість Заходу в інтеграції Росії в світову економіку, переорієнтації її на спільні з Заходом ринкові механізми зумовили сприяння реформам, західну допомогу. На міжнародному рівні суб'єктами, що надають допомогу, виступили:
- Міжнародний валютний фонд, що надає засоби для під-тримання платіжного балансу країни за умови здійснення нею ефективних заходів щодо стабілізації та лібералізації економіки;
- Світовий банк, який здійснює запозичення для підтримки глибоких змін в економічній політиці;
- Європейський банк реконструкції та розвитку, який здійснює підтримку країн Східної Європи і Росії в процесі демократичних перетворень та формування ринкової економіки, за статутом направляючий не менше 60% коштів на розвиток приватного сектора;
- Уряди західних країн.

1 Тут інститут: певна організація соціально-економічних відносин (Словник іноземних слів, М., 1979. С. 200).
Механізми надання допомоги для підтримки глибоких змін в економіці не є новими, вони "відпрацьовані" в країнах Східної Європи, які проводять радикальні реформи, а також в інших країнах світу, які співпрацюють з світовою спільнотою, здійснюються за умови , що гроші на надання реформ використовуються ефективно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Програма ринкових перетворень "
 1. 3. Інституційні перетворення (створення основ ринкової економіки)
  ринкових умов господарювання. До інституціональним перетворенням зазвичай відносять зміну відносин власності (створення приватного сектора), формування нових організацій та установ ринкового типу (комерційних банків, товарних і фондових бірж, інвестиційних фондів та ін.), а також створення нової системи управління народним господарством (шляхом заміни адміністративних важелів
 2. Етапність приватизації
  програма приватизації. На другому етапі визначається метод приватизації: перетворення державного підприємства в акціонерне товариство; перехід на оренду з правом подальшого викупу підприємства; продаж держпідприємства за конкурсом або на аукціоні. Третій етап завершує процес реалізації програми шляхом розробки необхідних документів, оцінки ситуації на ринку, здійснення маркетингу,
 3. Висновки
  ринкової означає докорінне перетворення всієї системи економічних відносин (форм власності, розподілу ресурсів, зв'язків між економічними агентами і т.д.). 2. Перехід до ринку здійснюється за такими головними напрямами: а) лібералізація економіки (скасування або різке скорочення заборон і обмежень у всіх сферах господарської діяльності), б) інституційні
 4. Спеціальні програми в структурі ГО
  програми. Це насамперед: Програма розвитку ООН (ПРООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Університет ООН (Юню) та Навчальний та науково-дослідний інститут ООН
 5. Реформа цін
  програми реформування стала реформа цін. Досвід ринкових перетворень в різних країнах орієнтує на два варіанти. 1. Радикальний, що передбачає швидку і повну лібералізацію цін, охрещений "шоковою терапією". Його прихильники вважають, що саме такий підхід зможе вирішити проблему дефіциту і насичення ринку споживчими товарами, зорієнтувати економіку на потреби як
 6. Поняття і сутність перехідного періоду
  ринкової системи. Нагадаємо, що поняття «основа економічної системи» (в даному випадку - ринкової) означає усталені і порівняно стабільні форми господарських зв'язків між економічними агентами, а також переважну в даній системі форму власності. Оскільки перетворення адміністративно-командної системи означає зміну основи цієї системи і заміну її якісно інший
 7. Терміни і поняття
  ринковій економіці Радикальний шлях переходу до ринкової економіки («шокова терапія») Інституційні перетворення фінансова стабілізація Демонополізація
 8. Лекція 24 Тема: МЕТОДИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РОСІЇ
  ринкових перетворень; - концепція економічної безпеки; - роль інститутів в ринковій трансформації, тіньова
 9. Тема 8 Становлення ринкових відносин в Росії
  ринкової моделі господарювання. Проведення масової приватизації: її значення і результати. Економічні перетворення в сфері аграрних
 10. 94. Проблеми і теорії перехідної економіки.
  Ринкового та державного регулювання в процесі реформування. 3. Проблема фінансової та виробничої стабілізації. Причини, характер трансформаційної кризи, шляхи її подолання. Передумови і фактори економічного зростання. 4. Характер і зміст інституційних перетворень. Особливості управління в перехідний період. Зміна стереотипів економічної поведінки. 5.
 11. 1. Зміст і закономірності перехідної економіки
  ринкової економіки в різних країнах має спільні тенденції. Цей процес включає лібералізацію економіки, глибокі інституційні зміни (насамперед у відносинах власності), структурні перетворення, але в той же час зазвичай передбачає здійснення фінансових стабілізаційних заходів (переважно в грошово-кредитній і фінансовій сферах, особливо в ціноутворенні для зменшення
 12. 4. Специфіка російських реформ
  ринкової економіки та приватної власності, ільного впливу уравнительно-колективістської психології, шоку від розпаду єдиного господарського комплексу СРСР. Вже в силу цих факторів перехідний період не може не бути більш тривалим і болючим, ніж у країнах ЦСЄ чи Східної Азії. Для ринкових реформ в Росії характерне використання в самому їх початку (1992-1993 рр..) радикального варіанту
 13. 50. Програма «500 днів»
  програму виходу з кризи. У період з літа 1989 р. до осені 1990 було представлено 10 великих реформ. Комісія на чолі з академіком Л.І. Абалкін створила свою концепцію переходу до ринку, суть якої полягала в націленості поєднати елементи ринкових відносин з державним плануванням. Офіційна урядова програма пропонувала початок нового господарського механізму не
 14. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку
  ринкові перетворення є абсолютно нормальною, що свідчить про внутрішню прісущності ринкової саморегуляції сучасним еконо-мическим відносини. Тому необхідність державного втручання-тва в економіку перехідного періоду обумовлена: вимогою усунення або компенсації зовнішніх ефектів (екс-терналій); виробництвом суспільних благ; забезпеченням економіки
 15. Лібералізація зовнішньої торгівлі
  ринкових перетворень в
 16. 8.4. Розміщення кредитних коштів у світовій фінансовій системі
  перетворення механізмів позичково- позикових операцій. Перетворення світової фінансової системи визначається потужним стимулюючим впливом з боку кредиторів, посередників і
 17. Основні терміни і поняття
  ринкових перетворень в Росії конкурентне ринкове середовище? 7. Яку роль в ринкових перетвореннях в Росії грають фінансова та грошово-кредитна політика держави? 8. Дайте оцінку перетворенням з точки зору стану соціальних проблем. 9. Висловіть своє розуміння, ролі держави в реформованої еконо-Міці Росії. 10. Ваша комплексна оцінка ринкових перетворень в Росії.
 18. Проблемні питання
  програми під назвою «Згода на шанс»? Ким вона розроблена? 7. Як курс проведення економічних реформ припускав перебудувати економіку колишнього СРСР? 8. Що значить «абетка» переходу до ринкових відносин? 9. На які п'ять фундаментальних принципів вона спирається? 10. Як ви розумієте процес лібералізації цін? Коли і чому Уряд Росії оголосив про лібералізацію цін? 11. На
 19. Система соціального захисту (страхувальна мережа)
  програм велфері, покликаних забезпечувати бідних посібниками в розмірах, що залежать від ступеня їх бідності. Як зрозуміло з назви, програми системи соціального захисту існують для захисту тих, хто по тійабо іншої причини не заробляє в умовах ринкової економіки досить для поддержаніяопределенного рівня життя, нормативи которогоустанавліваются даними програмами. Система соціальної
 20. Тема 8 Становлення ринкових відносин в Росії
  ринкової моделі господарювання по другій половині 1991 - 1995 роках. Проведення масової приватизації та її результати. Економічні перетворення в сфері аграрних відносин з 1991 по 1999 роки. Динаміка життєвого рівня населення Росії за роки реформ і до теперішнього
© 2014-2022  epi.cc.ua