Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Основні терміни і поняття

Приватизація - передача державної власності у приватні ру-ки.
У Росії:
ваучерна приватизація пов'язана з видачею всім громадянам ваучерів, тобто цінних паперів, що дають їх власникам право розпорядження певною кількістю матеріальних благ.
Грошова приватизація пов'язана з продажем майна державних і муніципальних підприємств за гроші. Найбільш поширеною виявилася продаж підприємств або їх частки на аукціонах (публічних торгах, різного роду конкурсах), викуп орендованого майна.
Контрольні питання
1. Охарактеризуйте передумови і "орієнтири" реформування російської економіки.
2. Назвіть основні напрямки реального реформування російської економіки.
3. Охарактеризуйте суть і етапи приватизації в Росії.
4. Назвіть плюси і мінуси російської приватизації.
5. Ваша оцінка "поступової" і "шокової" лібералізації цін в перехід-ної економіці.
6. Чи створена в результаті ринкових перетворень в Росії конкурентне ринкове середовище?
7. Яку роль у ринкових перетвореннях в Росії грають фінансова та грошово-кредитна політика держави?
8.
Дайте оцінку перетворенням з точки зору стану соціальних проблем.
9. Висловіть своє розуміння, ролі держави в реформованої еконо-Міці Росії.
10. Ваша комплексна оцінка ринкових перетворень в Росії.
11. Які з перерахованих тверджень є правильними, а які - хибними:
а) основною причиною падіння темпів економічного зростання в Радянському Союзі в 80-90-і рр.. з'явилася несприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках, природні та технологічні катаклізми;
б) основною причиною падіння темпів зростання в Росії з'явилися внутрішні чинники: скорочення ресурсного потенціалу, диспропорційність виробництва і т.д.
В) перехід до ринку в Росії супроводжувався значним ослабленням ролі держави в економіці;
г) на початок реформування диспропорційність в російській економіці була відсутня.
Д) приватизація державної власності в Росії призвела до пози-тивним результатами, з'явилася основою подальшого поступального розвитку економіки;
е) лібералізація цін - необхідна умова формування ринкової економіки;
ж) загострення соціальних проблем - значний негатив ринкових перетворень в Росії;
з) на сьогоднішній день можлива позитивна оцінка ринкових перетворень в Росії.

12. Вірно - невірно.
1. Елементами економічної реформи на першому етапі виступили:
а) лібералізація цін;
б) інституційні перетворення;
в) фінансова стабілізація;
г) зростання державних витрат на соціальні потреби.
2. Функціями держави в перехідній економіці є:
а) макроекономічне регулювання господарських процесів;
б) забезпечення прав власності;
в) забезпечення взаємозв'язків між господарськими структурами;
г) виконання ролі основного господарюючого суб'єкта;
д) роль "нічного сторожа".
13. Висловіть міркування про подальший розвиток російської економіки, по можливості аргументовані.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні терміни і поняття "
 1. Терміни і поняття
  Мала і велика приватизація Реституція
 2. Що означає слово« економіка »?
  Слово «економіка» є багатозначним. Насамперед воно є терміном. Під терміном розуміється слово або сполучення слів, яке точно визначає поняття, що застосовується в науці, техніці, мистецтві. Поняття - це думка, яка узагальнює ознаки будь-якого предмета, явища. Зазвичай термін строго відповідає одному поняттю. Скажімо, термін «валюта» позначає грошову одиницю даного
 3. Основні терміни і поняття
  Міграція, імміграція, еміграція, рееміграція, міграційне сальдо, «витік мізків», імміграційна політика , імміграційна квота, еміграційна
 4. Терміни і поняття
  Досконала конкуренція Граничний дохід Точка оптимального випуску Валовий
 5. Терміни і поняття
  Міжнародна міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
 6. Терміни і поняття
  Знання Наука Технологія НДДКР (НДР) Науково-технічний прогрес Високі галузі Інтелектуальний продукт Інтелектуальна
 7. Терміни і поняття
  Ринок Трансакційні витрати Конкуренція Досконала конкуренція Монополістична конкуренція Монополія Монопсония Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 8. Терміни і поняття
  Монопольна (ринкова) влада Цінова дискримінація Гранична доходність ресурсу Граничні витрати
 9. Основні терміни і поняття
  Фіскальна політика, мульплікатор урядових закупівель, мультиплікатор податків, мультиплікатор збалансованого бюджету, недискреційна політика, дискреционная політика, вбудовані (автоматичні) стабілізатори, стимулююча і стримуюча фіскальна
 10. Терміни і поняття
  Державне регулювання економіки (держрегулювання) Цілі держрегулювання Засоби (інструменти) держрегулювання Напрями держрегулювання Форми держрегулювання
 11. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 12. Терміни і поняття
  Природні ресурси Рента Ресурсообеспеченность Земельна рента Гірська рента Навколишнє природне
 13. Основні терміни і поняття
  Економіка, пізнавальна та практична функції економіки, позитивна і нормативна економіка, економічна політика, мікроекономіка, макроекономіка, наукова абстракція, функціональний аналіз, моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 14. 1. Засіб обміну і гроші
  Міжособистісний обмін називається непрямим обміном, якщо між товарами і послугами, взаємний обмін яких є кінцевою метою акта міни, поміщаються одне або декілька засобів обміну. Предметом теорії непрямого обміну є вивчення мінових відносин засобу обміну, з одного боку, і товарів і послуг будь-якого порядку, з іншого. Твердження теорії непрямого обміну ставляться до будь випадкам
 15. Терміни і поняття
  Міжнародний рух капіталу Прямі інвестиції Портфельні інвестиції Интернализация Втеча капіталу Офшорна компанія Інвестиційний клімат Інвестиційний
 16. Основні терміни і поняття
  Власність, привласнення, відчуження, реалізація власності, суб'єкт, об'єкт власності, оренда, приватна, громадська власність, індивідуальна приватна власність, акціонерна власність, акція, облігація, дивіденд, номінальна, ринкова вартість акції, контрольний пакет акцій, кооперативна і колективна власність, приватизація, ваучер, конкурсний продаж,
 17. Основні терміни і поняття
  Вивіз капіталу, міграція капіталу, офіційний, приватний капітал, підприємницька форма вивезення капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
© 2014-2022  epi.cc.ua