Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Проблеми російської фінансової (бюджетної) політики

У Росії перехід від однієї моделі регулювання економіки до іншої зажадав зміни фінансово-кредитної та грошової політики.
Порожній механізм гранично централізованої мобілізації і витрачання грошових коштів в умовах переходу; до ринку виявився неспроможним.
Перетворення власності змінило склад платників податків. Раніше основними платниками податків виступали підприємства, і, відповідно, основними формами податків були податки з державних підприємств і податок з обороту. Податки з населення становили незначну частину доходів державного бюджету.
В умовах перетворень державний бюджет формується за рахунок податкових надходжень не тільки від юридичних, але, значною мірою, і фізичних осіб. Досить велику питому вагу займає прибутковий податок, податок на додану вартість, акцизи, платежі за використання природних ресурсів.
Змінилася структура витрат державного бюджету. Як і в розвинених країнах, виявляється тенденція до скорочення витрат на оборону, державне управління, разом з тим актуалізується ситуація з фінансуванням соціального сектору економіки.

В умовах розвалу економічних зв'язків загострилася проблема неплатежів. Сама збирання податків виявилася проблематичною. При непродуманої податкової політики (податки поглинали практично весь отримуваний дохід) багато підприємств пішли "в тінь". Це посилило складність їх збору.
Цілком зрозуміло, і це зазначалося раніше, що політика доходів і політика видатків державного бюджету взаємопов'язані. За відсутності надходжень немає коштів для фінансування необхідних заходів - на розвиток науково-технічного прогресу, в соціальну сферу і т. д.
Найважливішою проблемою сьогодення є взаємодія Феде-рального і регіональних бюджетів.
У 90-і рр.. в результаті трансформацій бюджетної системи відбувся перехід від диференційованої ставки відрахувань регіональних бюджетів до федерального бюджету до системи «розщеплення» федеральних податків, що зробило надходження до федерального бюджету більш передбачуваними.
Разом з тим податкові реформи посткризового періоду призвели до сни-жению рівня фіскальної автономії муніципалітетів.
Частка місцевих фінансів в консолідованому бюджеті регіонів помітно знизилася.
В даний час певні надії покладаються на перерозподіл доходів від високозабезпечених регіонів до менш забезпеченим. Разом з тим існує думка, що прагнення зміцнити вирівнюючий механізм податкової системи за рахунок варіювання нормативів розподілу податків між бюджетами різних рівнів важко піддається реалізації на практиці.
Отже, найважливішим завданням для Росії сьогодні є формування продуманої, що відповідає інтересам національної економіки фінансово-кредитної та грошової політики, спрямованої на розвиток національного виробництва, що відповідає інтересам держави і населення, що дозволяє зайняти гідне місце в світі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблеми російської фінансової (бюджетної) політики "
 1. Глава 15. Фінансова система і фінансове регулювання
  проблема державного
 2. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетної системи Російської Федерації означає єдність правової бази, грошової системи, форм бюджетної документації, принципів бюджетного процесу в Російській Федерації, санкцій за порушення бюджетного законодавства Російської
 3. Стаття 28. Перелік принципів бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетної системи Російської Федерації; розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи Російської Федерації; самостійності бюджетів; повноти відображення доходів і витрат бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів; збалансованості бюджету; ефективності та економності використання бюджетних коштів; загального (сукупного) покриття витрат бюджетів;
 4. Тема 11 Державний бюджет та фіскальна політика держави
  проблеми та перспективи розвитку. Податкової кодекс Російської Федерації. Державний бюджет: принципи побудови, структура доходів і витрат. Бюджетний дефіцит: причини та способи регулювання. Державний борг та його вплив на економічний розвиток. Бюджетний кодекс Російської Федерації. Фіскальна політика: сутність та методи. Фіскальні мультиплікатори. Автоматичні
 5. Фінансова політика
  фінансовому моніторингу. При цьому в механізмах стимулюючої або стримуючої бюджетно-податкової політики вони мають протилежну
 6. Література
  фінансові основи місцевого самоврядування »: Закон Російської Федерації від 25 вересня 1997 р. № 126 -ФЗ. Бюджетна система Російської Федерації: Підручник / За ред. М. В. Романовського, О. В. Врублевської. - М.: Юрайт, 1999. Поляк Г.Б. Бюджет міста. - М.: Фінанси, 1978. Поляк Г.Б. Фінансове забезпечення соціальної сфери. - М.: Фінанси і статистика, 1988. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. -
 7. Контрольні питання
  фінансів Російської Федерації і Федерального казначейства у бюджетному процесі. 7. Назвіть головний федеральний орган зовнішнього фінансового контролю і вкажіть його основні
 8. 6.1. Фінансово-бюджетна політика та бюджетний процес
  фінансових ресурсів, а це в свою чергу вимагає концентрації в бюджеті частини грошових коштів, створюваних у державі. У ході мобілізації до бюджету цих коштів та їх використання виникають фінансові відносини між державою, платниками податків та одержувачами бюджетних асигнувань. Ці відносини будуються відповідно з фінансово-бюджетною політикою, яка розробляється і здійснюваної
 9. 3. Бюджетно-податкова політика держави
  фінансової політики - сукупності фінансових заходів, здійснюваних урядовими органами через ланки і елементи фінансової системи. Фінансова політика включає фіскальну (у сфері оподаткування та регулювання структури державних витрат з метою впливати на економіку), бюджетну (у галузі регулювання бюджету) політику і фінансові програми (рис. 15.4).
 10. Література
  фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії. М., 1997. 5. Чернюк А.А. Бюджетна класифікація та її значення для організації обліку виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Мн.,
 11. Контрольні питання
  російських і радянських вчених і їх роботи, присвячені державному
 12. Контрольні питання
  фінансово-бюджетна політика », б)« бюджетний процес ». 2. Назвіть органи, наділені відповідно до законодавства бюджетними повноваженнями. У чому полягають їхні права і обов'язки? 3. Поясніть роль і значення фінансового планування. 4. Що являє собою система фінансових планів? 5. Охарактеризуйте зведений фінансовий план: а) на федеральному рівні і б) територіальному
© 2014-2022  epi.cc.ua