Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК ДО ГОЛОВИ ФОРМА АВІАТРАНСПОРТНОЇ НАКЛАДНОЇ

| |
---+---+-T---T---
| Shipper's Name and Address | Shipper's Account Number | Not Negotiable |
| L --- --- + |
| | Air Waybill |
| | |
| | Issued by |
| + --- --- +
| | Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals |
| | and have h same validity. |
+---T---+---+
| Consignee's Name and | Consignee's Account Number | It is agreed that the goods described herein are |
| Address + --- --- + accepted in apparent good order and condition |
| | | (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE |
| | | CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. |
| | | ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS |
| | | INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC |
| | | CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE |
| | | SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY |
| | | BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH |
| | | THE CARRIER DEEMS APPRORIATE. THE SHIPPER'S |
| | | ATTENTION IS TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S |
| | | LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such |
| | | limitation of liability by declaring a higher value |
| | | for carriage and paying a supplemental charge if |
| | | required. |
+---+---+---+
| Issuing Carrier's Agent Name and City | Accounting Information |
+ --- --- T --- | |
| Agent's IATA Code | Account N | |
+ --- + --- --- + |
| Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and | |
| Requested Routing | |
+---T---T---T---T---T---+---T---T---T---T---T---+
| To | By \ Routing and / | to | by | to | by | Currency | CHGS | WT / VAL | Other | Declared | Declared |
| | First \ Destination / | | | | | | + --- T --- + --- T --- + Value for | Value for |
| | Carrier - --- | | | | | | | PPD | COLL | PPD | COLL | Carriage | Customs |
+---+---T---+---+---+---+---+---+---+---+-T--+---+---+---+---+
| Airport of | Flight / \ For Carrier / Flight / | Amount of Insurance | INSURANCE - if carrier others |
| Destination | Date \ Use Only / Date | | Insurance, and such insurance |
| | --- | | is requested in accordance |
| | | | with the conditions the real, |
| | | | indicate amount to be insured |
| | | | in figures in box marked |
| | | | "Amount of Insurance".
¦
+---+---+---+---+
| Handling Information --- +
| | SCi |
+---T---T--TT---TT---TT---TT---TT---+---+
| N of | Gross | kg | | Rate Class | | Chargeable | | Rate / | | | | Nature and Quantity |
| Pieces | Weight | | | --- + | Weight | | / | | Total | | of Goods (incl. Dimensions |
| RCP | | | | | Commodity | | | | / | | | | or Volume) |
| | l | b | | | Item N | | | | / Charge | | | | |
+---+---+--+¦+---++---++---++---++---+
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---+---+--+++---++---++---++---++---+
| | | | | | | | | | | | | | |
+---+---+--+++---++---T---++---++---++---+
| \ Prepaid / \ Weight Charge / \ Collect / | Other Charges |
| --- T --- | |
| | | |
+ --- --- + --- + |
| \ Valuation Charge / | |
| --- T --- | |
| | | |
+ --- + --- --- + |
| \ Tax / | |
| --- T --- | |
| | | |
+---+---+---+
| \ Total Other Charges Due Agent / | Shipper certifies that the particulars on the face hereof |
| --- --- T --- | are correct and that insofar as any part of the consignment |
| | | contains dangerous goods, such part is property described by |
| | | name and is in proper condition for carriage by air |
| | | according to the applicable Dangerous Goods Regulations. |
+ --- + --- --- + |
| \ Total Other Charges Due Carrier / | |
| --- --- T --- | |
| | | |
+ --- --- + --- + |
| | | Signature of Shipper or his Agent |
+---+---+---+
| \ Total Prepaid / | \ Total Collect / | |
| --- | --- --- | |
| | | |
+ --- --- + --- + |
| \ Currency / | \ CC Charges in / | |
| \ Conversion Rates / | \ Dest.
Currency / | |
| --- | --- --- | Executed on at (place) Signature of issuing |
| | | (date) Carrier or its Agent |
+---+---+---T---
| | \ Charges at / | \ Total Collect Charges / |
| | \ Destination / | --- --- |
| | --- | |
| | | |
L --- + --- --- + ---

--- ---

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ДОДАТОК ДО ГОЛОВИ Форма авіатранспортної накладної"
 1. 37. Свідоцтво про вантаження, дублікатних накладна
  накладні міжнародного залізничного, автомобільного та повітряного сполучення (дублікатние накладні). Дублікатних накладна являє собою документ, що свідчить про фактичну передачу товару відправником на відправку зазначеному в накладній вантажоодержувачу. Крім того, видача дублікатних накладної означає безвідкличний відмова вантажовідправника від права розпоряджатися товаром. Таким
 2. 3.2.2. Особливості заповнення накладної СМГС при перевезенні вантажів з переоформленням накладної СМГС на накладну іншого транспортного права і у зворотному напрямку
  накладних СМГС на накладні іншого транспортного права і у зворотному напрямку провадиться залізницею, яка одночасно бере участь як у СМГС (або застосовує положення СМГС), так і в іншому транспортному праві. У таких випадках накладна СМГС заповнюється відправником з урахуванням таких особливостей. Перевезення вантажів з країн, що застосовують тільки СМГС, до Угорщини і Словаччини та у зворотному
 3. 4.1.2. Уточнення складу та змісту звітних форм
  додатків до балансу і звіту про прибутки і збитки, оскільки в законі цього немає. Наказ Мінфіну РФ "Про форми бухгалтерської звітності організацій" від 13 січня 2000 р. № 4н якраз і робить таке уточнення. Так, відповідно до Закону і цим наказом до складу річної звітності за 1999 р. увійшли: а) бухгалтерський баланс (форма № 1), б) звіт про прибутки і збитки (форма № 2), в) додатки до
 4. 3.2. Укладення договору перевезення. Накладна
  3.2. Укладення договору перевезення.
 5. 3.3. Приймання вантажу до перевезення
  накладної на одній станції відправлення одному одержувачу на одну станцію призначення, вважаються відправкою. Є такі пологи відправок: вагонні відправки, дрібна відправка і відправка великотоннажного контейнера. Повагонной відправкою вважається пред'являється за однією накладною вантаж, для перевезення якого за його обсягу чи роду вантажу потрібен окремий вагон. Вантаж, пропонований за однією
 6. 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АНАЛІЗУ
  додаток до бухгалтерського балансу - форма № 5 (річна); пояснювальну записку до річного звіту; підсумкову частину аудиторського висновку, виданого за результатами обов'язкового за законодавством РФ аудиту бухгалтерської звітності. Управлінський облік виробничої діяльності грунтується на документах логістики (договори, замовлення, постачання, збут, складський облік). Управління договорами
 7. 3.7. Видача вантажу. Розшук вантажу
  накладної та лист повідомлення про прибуття вантажу (листи 1 та 5 накладної) одержувачу по сплаті ним залізниці всіх належних за накладною провізних платежів; одержувач зобов'язаний оплатити провізні платежі і прийняти вантаж. У відповідності з внутрішніми правилами, діючих на залізниці призначення, видача вантажу може бути проведена до оплати одержувачем провізних платежів. Одержувач
 8. 3. АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА виконання кошторисів витрат В ОРГАНАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  чолі об'єктом аналізу в цілому виступає діяльність міської прокуратури, а зокрема - процес виділення коштів з республіканського бюджету на покриття її витрат у 2001 р., який включає в себе: 1) складання та затвердження кошторису, 2) фактичне фінансування з бюджету; 3) видатки установи (касові та фактичні). Відповідно до затвердженого кошторису витрат по
 9. Прямі і непрямі витрати
  накладні), постійні та змінні. Прямі витрати - це такі витрати, які можна повністю віднести до товару чи послуги. До них відносяться: - вартість сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві і реалізації товарів і послуг; - заробітна плата робітників (відрядна), безпосередньо зайнятих виробництвом товарів; - інші прямі витрати (всі витрати, які так чи інакше
 10. Прямі і непрямі витрати
  накладні, витрати встановлюються у певному відсотку до прямих витрат праці. Цей підхід був розроблений для такого виробництва, де прямі трудовитрати становили основну статтю виробничих витрат. На сучасних автоматизованих заводах частка праці виробничих робітників знижується до 10% витрат, витрати на інженерний і управлінський труд все час зростають. Незважаючи на
 11. 3.2.1. Накладна СМГС
  докладені відправником ". Відправник повинен підписати всі додаткові аркуші і в накладній у графі "Документи, прикладені відправником" вказати кількість прикріплених додатково аркушів. Якщо у відповідності з внутрішніми правилами, чинними на залізниці відправлення, додаткові екземпляри дорожньої відомості заповнюються станцією відправлення, то відправник зобов'язаний передати станції
 12. Програма. Інтерпретація графіків
  програми - навчити вас інтерпретувати і використовувати графіки, з якими вивстретітесь в цьому посібнику та в
 13. 2. Уряд і сукупний попит
  додатку II до даної глави ми поки-жем, як включення в загальну схему чистого експор-та може впливати на процес утворення доходів. По-друге, уряд впливає на величину ну споживчого та інвестиційного попиту че-рез податки та соціальні виплати. У цій главі мисосредоточім свою увагу саме на впливі чи-стих податків на рівень споживання. Чисті налогіуменьшают особистий
© 2014-2021  epi.cc.ua