Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПАРАФІЯ

узагальнений термін, що характеризує величину надходження товарів, матеріалів, грошових коштів з певних джерел за деякий період часу.
Використовується переважно в практиці обліку грошових і матеріальних цінностей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПАРАФІЯ "
 1. Поняття регіоналізації
  припадало близько 22% російського експорту та імпорту товарів, на країни Європи - близько 52% і на сусідні азіатські країни, насамперед Китай, - близько 8%. Таким чином, більше 80% зовнішньоторговельного обороту Росії припадає на сусідні країни та регіони, хоча наша країна активно торгує і з багатьма віддаленими від неї країнами світу (наприклад, на США припадало понад 6% зовнішньоторговельного обороту
 2. Динаміка кінцевого використання ВВП
  припадає близько 45% приросту ВВП. На частку ж зовнішньоекономічних факторів припадає всього 4% збільшення обсягу ВВП. Вельми важлива й оцінка, до якої приходить автор аналізу: якщо зберегти курс на стимулювання споживчого попиту і зростання інвестицій, то і в 2001 р. можна було б домогтися такого ж приросту ВВП, як і в минулому році. Така закономірність розпочатого підйому. І дуже
 3. Загальні підсумки
  доводилося 30% світового виробництва земляних горіхів, 28 - чаю, 21 - рису, 11 - молока, цукру, 10 - пшениці, 8,5% добрив. Країна є одним з найбільших виробників натурального каучуку і кави. У виробництві чорних металів на її частку припадає 4,8% світового випуску, неелектричних машин - 0,9%, у виготовленні програмного забезпечення - 0,5% світового
 4. 3. Світовий океан
  припадає близько 94% всієї води на Землі; підземні води становлять 4%, льоди і снігу Арктики, Антарктики і Гренландії - 2%, поверхневі води (річки, озера, болота) - 0,4%. Дуже мала частка прісних вод, що мають велике значення для життєдіяльності людини та існування інших живих істот, для розвитку сільського господарства, промисловості. На прісні води припадає менше 2% загального обсягу
 5. Хто з ким торгує?
  доводиться велика частина міровогопроізводства і доходів. Східну область торговлісоставляют країни радянського блоку: Росія, Польща, Східна Німеччина та ін Решта стра-ни світу отримали назву розвиваються, іліслаборазвітих, країн. Ця група включає широ-кий спектр країн: від дуже бідних, як, наприклад, Китай і Індія, до відносно процвітаючих, таких, як Бразилія та Південна Корея.
 6. Альтернативна вартість
  доводиться відмовитися, щоб отримати бажане ». Недарма альтернативну вартість нерідко називають витратами втрачених можливостей. Так, у розглянутому прикладі виробництво 4 тис. літаків означає відмову від випуску 10 млн. автомобілів. Звичайно, в реальному житті упущені можливості не обмежуються одним або навіть двома видами продуктів, від виробництва яких доводиться відмовлятися,
 7. КАЗНАЧЕЙ
  прихід, приплив державних доходів та платежі з бюджету, що ведуть облік цих операцій і контролює їх хід; 3) в Росії - придворний і думний чин, який очолював казенний
 8. Економічні зв'язки з країнами Центральної та Східної Європи
  припадає 3-4% зовнішнього імпорту та 3-3,5% зовнішнього експорту ЄС. Торговий оборот зводиться з негативним сальдо. Основна частка дефіциту припадає на нафту і нафтопродукти, кольорові метали і сталь. Велика частина активного сальдо падає на різні види обладнання, транспортні засоби, м'ясо та напої. У ЄС існує сприятливий торговельний режим для російських товарів: середній рівень
 9. 5. Економічна інтеграція на пострадянському просторі
  доводилося на наслідки від руйнування цих зв'язків). Відразу ж після розпаду СРСР виникли інтеграційні тенденції у колишніх радянських республік. На першому етапі вони виявлялися в спробах захистити, хоча б частково, колишнє єдиний економічний простір від дезінтеграційних процесів, і в першу чергу в областях, де припинення зв'язків справляло особливо несприятливий вплив на
 10. Аналіз інвестицій
  припадав на Москву і Московську область, 17 - на Західний Сибір, 12 - на Урал, 10% - на Поволжі; - відтворювальна структура капіталовкладень, тобто співвідношення між вкладеннями в нове будівництво, розширення діючих підприємств, в їх технічне переозброєння і реконструкцію. Зазвичай останні обходяться дешевше, ніж нове будівництво. У 1997 р. на них припадало відповідно
 11. Рівні споживання
  припадає від 2/3 споживання сталі до 2/5 світового споживання енергії. У країнах подушевое споживання, наприклад, енергії в 5 разів менше, ніж у країнах Заходу. У країнах Прісахарской Африки споживання енергії на людину складало в 1997 р. близько 700 кг нафтового еквівалента, а в США - близько 8000 кг, тобто в 12 разів більше. Виробництво і споживання в індустріальних країнах
 12. Структура торгівлі
  припадає на топ-ливо. Продукція машинобудування становить толь-ко 30% імпорту США, решта припадає на та-кі позиції, як сталь, продукція хімічної про-мисловості, текстиль і одяг Структура торгівлі Японії, більш типовою ін-індустріальної країни, зовсім інша. Японія їм-портируют сировину, і воно становить V4 її імпорту, з яких 99% - це імпорт нафти. А експорту-рует Японія
 13. Структура і основні товаропотоки світової торгівлі. Роль торгівлі послугами у міжнародному обміні
  припадає понад 3/4 світового товарообігу. Особливо швидко росте частка таких видів цієї продукції, як машини, обладнання та транспортні засоби, хімічні товари. Частка продовольства, сировини і мінерального палива складає приблизно 1/5 (табл. 34.1). У другій половині XX в. поряд з швидким зростанням світової торгівлі товарами випереджаючими темпами розширюється міжнародний обмін послугами.
 14. Надання благ державою
  припадає майже 20% сукупних державних витрат, дійсними-але є громадськими благами. Національ-ні парки являють собою змішаний випадок, оскільки отримання задоволення від красот етіхпарков є суспільним благом, чого нікакнельзя сказати про використання мережі суспільно-го харчування та кемпінгів. Продаж спиртних напоїв-ков (яка включається до категорії «інші»)
 15. ГЛАВА Будинки, обладнання, засоби виробництва: те, що, по Уоррену, краще б не змінювалося
  доводиться постійно оновлювати свої виробничі потужності, які швидше зношуються морально, ніж фізично. Іншими словами, міняти обладнання доводиться раніше, ніж воно приходить в непридатність. Зрозуміло, це пов'язане з постійними додатковими витратами, які можуть бути досить значними і збільшують вартість засобів виробництва, які перебувають на балансі. Якщо ж компанія
 16. 3. Виробничі можливості. Граничні величини
  доводиться визначати, які саме блага виробляти і які для цього є виробничі
 17. 1. Корисність, цінність (вартість) і ціна товару
  доводиться робити вибір. Для цього споживачі постійно порівнюють корисність тих благ, які їм необхідні і
 18. Глава 32 Демократична республіка Конго в світовій економіці
  доводилося 0,02% ВМП і 1,86% сукупного ВВП регіону Тропічної Африки. Демократична Республіка Конго, що розташовує значними і різноманітними корисними копалинами, є однією з найбільших мінеральних баз світу. Тут зосереджені половина світових запасів кобальту (50% його світового видобутку), істотні запаси міді (на ДРК доводиться 3,3% світового виробництва), основна частина
 19. ВИТРАТИ МЕНЮ
  доводиться часто міняти цінники, виправляти "меню", що породжує додаткові витрати на папір, друкарські витрати, витрати, пов'язані зі складанням калькуляцій. Усі ці витрати і носять назву «витрати
© 2014-2022  epi.cc.ua