Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

2.1. Поняття кон'юнктури світового ринку


Між кон'юнктурою світових товарних ринків і конкретної зовнішньоекономічною діяльністю існує безпосередній зв'язок. Для того щоб отримати від зовнішньоторговельних операцій максимальний економічний ефект, тобто велику валютну виручку при експорті у валютну економію при імпорті, треба знати, в який момент і на якому ринку найкраще виступати в якості експортера чи імпортера того чи іншого товару. З цією метою необхідно вивчений чать загальноекономічне становище капіталістичних країн і ситуацію в окремих галузях економіки, а також на різних товарних ринках. Треба розуміти причини, під впливом яких іноді відбуваються дуже швидкі зміни в обсязі виробництва, зовнішньої торгівлі або цінах на той чи інший товар. Такий, приблизно, комплекс питань, які необхідно включати в кон'юнктурне дослідження при розгляді необхідності укладення зовнішньоторговельних угод з фірмами та іншими господарськими організаціями зарубіжних країн.
Об'єктивність і безпомилковість вивчення ринкової кон'юнктури в чому залежать від знання методики кон'юнктурних досліджень, цілей і засобів аналізу і прогнозу ринкової кон'юнктури.
Між усіма явищами, що визначають розвиток кон'юнктури, існує зв'язок і взаємозалежність. Зміна положення на одному товарному ринку впливає на ряд інших ринків, здавалося б, не мають ніякого відношення до першого. Прикладом такого взаємозв'язку може служити вплив на кон'юнктуру багатьох товарних ринків різкого підвищення цін на нафту наприкінці 1973 р. У США зупинилися конвеєри, які робили великогабаритні легкові авто-машини, і за короткий термін роботу втратили понад 200 тис. робітників-автобудівників. Автомобільна компанія «Дженерал моторс» за останні два місяці 1973 знизила випуск продукції на 42%. Скорочення виробництва в автомобільній промисловості автоматично викликало падіння попиту на сталь, свинець, гуму, цинк, нікель і т.д. (Що відповідно спричинило зменшення їх виробництва).
У 1990 р. криза в Перській затоці став причиною зростання цін на нафту (до 40 дол за 1 барель проти 18 дол до початку конфлікту в липні), а потім у порядку ланцюгової реакції підвищилися ціни на бензин та інші нафтопродукти, а також страхові ставки на танкери, що прямують до близькосхідних берегів. Зросли ціни і на багато інших товарів, які на перший погляд не мали ніякого відношення до нафти і подіям в Перській затоці. Наприклад, в 1990 р. різко зросли котирування нікелю на Лондонській біржі металів (в дол за 1 т): в середньому за серпень до 10 588 і за вересень до 10582 проти 7069 у січні.
Наведені приклади ще підтверджують наявність зв'язку і взаємозалежності між різними ринками. Отже вивчення кон'юнктури будь-якого товарного ринку без врахування зв'язків з іншими ринками та аналізу загальногосподарської кон'юнктури теоретично неправильно, а в практиці оперативної роботи може привести до великих прорахунків. При цьому, звичайно, необхідно враховувати, що сила впливу зміни кон'юнктури на одному товарному ринку або в якій-небудь країні на кон'юнктуру інших товарних ринків або країн може бути різною.
Розвиток кон'юнктури різних товарних ринків характеризується винятковою нерівномірністю і навіть суперечливістю руху її показників. Часто одні і ті ж показники, наприклад динаміка виробництва або ціни, в один і той же час, але на різних ринках свідчать про наявність протилежних тенденцій - зростання і скорочення.
Такі часом вельми значні розбіжності в напрямку або темпах розвитку кон'юнктури вимагають ретельного аналізу та обліку особливості виробництва і збуту того товару, кон'юнктура ринку якого вивчається. Перенесення тенденцій чи темпів розвитку загальногосподарської кон'юнктури (або кон'юнктури суміжних ринків) на кон'юнктуру конкретного товарного ринку без урахування цих особливостей може привести до грубих помилок при оцінці становища на ринку.
Положення на багатьох товарних ринках характеризується відсутністю стабільності, різкими кон'юнктурними коливаннями. Кон'юнктури немає поза руху і змін. Одні коливання та зміни кон'юнктурних показників відображають вплив постійно діючих сил, інші - будь-яких короткочасних факторів.
Таким чином, за порівняно невеликі періоди, коли в общехозяйственной кон'юнктурі не спостерігається яких-небудь значних змін, умови попиту та пропозиції, ціни та інші кон'юнктурні показники окремих товарних ринків можуть бути піддані сильним коливанням.
Часті і часом досить різкі зміни ринкової ситуації вимагають постійного вивчення кон'юнктури. Тільки безперервне кон'юнктурне спостереження дозволяє коригувати складаються прогнози відповідно з відбуваються на ринках змінами.
Вивчення кон'юнктури включає також велике коло питань товарознавчого характеру. Треба знати, які галузі економіки і в якому обсязі є споживачами даного товару, які особливості попиту та пропозиції окремих видів і сортів товару. Отже, яким би товар ми не взяли, необхідно знати його товарознавчу характеристику і головні галузі застосування. При цьому питома вага даного товару в загальному обсязі споживання тієї чи іншої галузі не є чимось незмінним, а з часом під впливом технічного прогресу та інших факторів може вельми сильно змінюватися.
Знання особливостей виробництва і споживання окремих товарів допомагає краще зрозуміти і передбачити відбуваються на ринку зміни. Припустимо, що попит на пиломатеріали і залізну руду підвищився на 50%. Пристосовування пропозиції до збільшеному попиту на ринку руди відбувається порівняно швидко, і значних змін у рівні цін не спостерігається. Інакше йде справа з пиломатеріалами, оскільки для збільшення їх виробництва потрібно до-вільно тривалий період. Значить, пропозиція буде відставати від попиту, і ціни на даному ринку підвищаться.
При оцінці ситуації на товарному ринку необхідно мати уявлення про ті зміни, які відбулися на ньому за розглянутий період (рік, півроку, квартал або місяць). Облік цих змін, а також виявлення причин, що викликали їх, дозволяють більш правильно оцінити кон'юнктуру ринку.
При проведенні кон'юнктурного дослідження перш за все слід визначити, які країни на даному товарному ринку відіграють вирішальну роль як виробників і споживачів, експортерів та імпортерів.
Вивчення статистики виробництва, споживання і зовнішньої торгівлі дає можливість, по-перше, побачити кількісні та якісні зміни, що відбуваються на ринку. Дані про виробництво і зовнішній торгівлі країн, що грають першорядну роль на конкретному товарному ринку, треба розглядати за ряд років.
Тільки такий аналіз дозволить виявити основні зміни, що відбулися в обсязі виробництва, експорту або імпорту, і виділити головну тенденцію розвитку. Отримані результати дають можливість судити про конкурентоспроможність тієї чи іншої країни на світовому ринку, про що відбулися зміни в розстановці сил, у витратах виробництва і т д.
По-друге, зіставлення цифр внутрішнього виробництва, споживання, експорту та імпорту пояснює особливості становища на ринках окремих країн. Не знаючи, який питому вагу займають поставки на експорт у загальному обсязі виробництва або наскільки велика частка імпорту у внутрішньому споживанні, не можна зрозуміти суть тих змін, які відбуваються в рівні попиту і пропозиції, в цінах. Наприклад, Бельгія - один з найбільших експортерів чорних металів. Питома вага експорту прокату чорних металів в національному виробництві складає приблизно 80%, а в окремі роки він був і більше. Понад 1/4 всього експорту цієї країни припадає на продукцію чорної металургії. Настільки велике значення зовнішніх ринків збуту пояснює більш приватні і різкі коливання рівня бельгійських експортних цін на чорні метали в порівнянні з цінами інших експортерів.
По-третє, розгляд статистики виробництва, споживання і зовнішньої торгівлі дозволяє встановити ступінь залежності тієї чи іншої країни від зовнішнього ринку. Водночас сила впливу окремої країни на кон'юнктуру якого конкретного товарного ринку залежить також від того, наскільки велика питома вага цієї країни у світовому споживанні, виробництві або експорті даного товару.
Фірми-постачальники. Аналіз кон'юнктури будь-якого товарного ринку вимагає обліку тих змін, які відбуваються в структурі фірм ринку. Іншими словами, необхідно знати, яку роль відіграють основні фірми, які визначають положення на ринку, і яке їх значення.
У сучасних умовах концентрація «по вертикалі» (коли монополії захоплюють у свої руки не тільки різні стадії виробництва сировини, напівфабрикатів і готових виробів однієї галузі, а й підприємства галузей-споживачів) все частіше доповнюється концентрацією « по горизонталі », тобто диверсифікацією (коли купуються або ставляться під контроль підприємства і фірми, що не мають ніякого відношення до основного виробничого профілем провідною кор-пораціі). У результаті багато промислові компанії стали потужними диверсифікованими концернами з дуже великою і різноманітною номенклатурою продукції, що випускається. Наприклад, американська монополія «Дженерал електрик» виробляє широку номенклатуру виробів: важке енергосилове та електротехнічне обладнання, локомотиви, електронне обладнання військового та промислового призначення, електропобутову апаратуру. Німецький концерн АЕГ крім електротехнічного обладнання випускає апаратуру зв'язку, радіоелектронну апаратуру побутового призначення та ін Номенклатура найбільших західноєвропейських компаній «ФІАТ» і «Рено» крім автомобілів включає залізничний рухомий склад, верстати, авіаційні двигуни, літаки, побутові електроприлади, мастильні матеріали та ін Підприємства найбільшої електротехнічної компанії Японії «Хітачі» окрім електротехнічної продукції випускають залізничні вагони, екскаватори, парові котли і т.д.
Розширення номенклатури продукції дозволяє промисловим компаніям успішніше маневрувати в умовах мінливої ринкової кон'юнктури. Перемикаючи власні виробничі потужності з одного виду продукції на інший, а також поглинаючи більш слабкі фірми, що мають налагоджене виробництво або проводять науково-дослідні роботи з випуску яких нових видів продукції, монополії здатні швидко розширити виробництво тієї продукції, яка в даний момент користується найбільшим попитом і, отже, може принести максимальний прибуток. Все більша впровадження науки у виробництво також сприяє розвитку процесів диверсифікації, оскільки поєднання різних виробництв підвищує ефективність використання результатів наукових досліджень.
Однак розширення виробничих програм монополій не слід розуміти тільки як збільшення номенклатури виробів, що випускаються окремими підприємствами. Швидше, навпаки, за рахунок спеціалізації виробництва номенклатура підприємства скорочується, а її збільшення в рамках компанії відбувається шляхом поглинання інших фірм, будівництва нових підприємств, підпорядкування та спеціалізації дрібних виробників.
Однією з особливостей структури фірм багатьох товарних ринків є те, що поряд з посиленням ролі і значення провідних корпорацій і розширенням їх виробничих програм як і раніше зберігається багато дрібних і середніх фірм, а в ряді випадків їх кількість навіть збільшується. Причини цієї тенденції криються насамперед у спеціалізації. Невеликі спеціалізовані підприємства, оснащені високопродуктивним сучасним обладнанням, за своїми економічними показниками не тільки не відстають, але часом випереджають підприємства більші, але менш спеціалізовані.
Те, що відбувається під впливом спеціалізації збільшення числа малих фірм не підриває позиції провідних монополій, а навпаки, посилює їх. За допомогою системи кооперованих поставок і вузької спеціалізації більшість дрібних фірм втягуються монополістичним капіталом в сферу свого впливу. Виготовляючи окремі вироби або вузли, ці фірми стають субпоставщиками провідних компаній. Це вигідно монополіям, так як вузька спеціалізація підвищує якість виробів і знижує витрати виробництва.
Отже, вивчення структури фірм передбачає ознайомлення з положенням на ринку провідних фірм, ступенем їх контролю над виробництвом і збутом даного товару. Виключно важливо знати ступінь диверсифікації та спеціалізації виробництва, а також враховувати зміни в міжфірмових зв'язках (всередині країни і міжнародних) - ліцензійних, фінансових, науково-технічних та ін Крім того, необхідно відстежувати відбуваються злиття, поглинання, бан-крутство, а також зміни у виробничій структурі провідних фірм.
Знання структури фірм і ступеня монополізації ринку допомагає правильно розуміти відбуваються зміни в умовах виробництва і збуту. Від кількості фірм, від їх про-виробничих, збутових та інших можливостей залежать ступінь гостроти конкуренції, рівень витрат виробництва, терміни поставки і багато іншого.
Важливою складовою частиною дослідження кон'юнктури товарного ринку є вивчення тих змін, які відбуваються в цінах. Тут також не можна обмежуватися тільки констатацією фактів, а необхідно виявляти причини, що викликали той чи інший зсув у рівні цін.
При цьому аналіз змін в технології виробництва, в умовах споживання товару, облік змін у об'ємі та напрямах міжнародної торгівлі даним товаром, в структурі фірм і т.д. допомагають краще зрозуміти тенденції руху цін.
На витрати виробництва і ціни товарів впливає ряд різних чинників. Кількісна оцінка цього впливу, тобто облік змін, що відбуваються в рівні цін, може бути зроблена за допомогою відповідних показників, що характеризують динаміку і рівень цін того чи іншого товару.
 Прогноз - найбільш важливий елемент вивчення кон'юнктури будь-якого товарного ринку. Всі розглянуті вище питання, що стосуються аналізу ринку і враховують зміни, що сталися, є тією необхідною передумовою, тим фундаментом, на якому будується прогноз. Вивчення кон'юнктури вчорашнього і сьогоднішнього дня проводиться головним чином лише для того, щоб правильно визначити перспективи розвитку. 
 Розробка прогнозу вимагає розгляду в певній послідовності передбачуваних змін в общехозяйственной кон'юнктурі, а також у сферах виробництва, обігу та споживання даного товару. 
 Оцінка перспектив розвитку кон'юнктури. Циклічність у розвитку капіталістичної економіки, більшою чи меншою мірою характерна для виробництва багатьох товарів, змушує починати прогноз кон'юнктури будь-якого ринку з оцінки перспектив розвитку економіки в цілому. Для цього слід проаналізувати рух індексів промислового виробництва, запасів, капіталовкладень та інших показників. Оцінка загальногосподарської кон'юнктури всієї капіталістичної системи обов'язково повинна доповнюватися визначенням перспектив розвитку кон'юнктури окремих країн - основних імпортерів і експортерів даного товару. 
 Більш важливим при цьому є вивчення кон'юнктури країн-імпортерів. У сучасних умовах в більшості випадків пропозиція перевищує попит, має місце постійне фактичне або потенційне перевиробництво. Тому положення на ринку залежатиме насамперед від зміни попиту. 
 Таким чином, прогноз кон'юнктури будь-якого товарного ринку починається з вивчення загальногосподарської кон'юнктури. Правильне розуміння перспектив загальноекономічного розвитку - основа прогнозу товарної кон'юнктури. Прогноз кон'юнктури країн, що мають найбільше значення для ринку даного товару, дозволяє експортеру визначити ймовірний обсяг попиту імпортерів, динаміку пропозиції та тактику продажів. 
 Після вивчення перспектив розвитку всієї світової економіки і провідних для даного товару країн слід переходити до прогнозу розвитку тих галузей економіки, які є головними споживачами товару. На основі вивчення кон'юнктурообразующіх факторів складаються оцінки передбачуваних змін в обсязі і структурі споживання. Так, при прогнозі ринку шкіряної сировини необхідно вивчити перспективи розвитку взуттєвої промисловості, для прогнозу ринку міді - оцінити перспективи електротехнічної промисловості і т.д. Подібна оцінка проводиться із залученням великої групи показників, у тому числі даних про динаміку капіталовкладень, замовлень і пр. 
 Потім складається оцінка розвитку виробництва товару, кон'юнктура ринку якого вивчається. Зіставлення оцінок перспектив розвитку споживання і виробництва дає можливість зробити висновок про зміну в співвідношенні між попитом і пропозицією, визначити ймовірний обсяг міжнародної торгівлі і майбутній рівень цін. 
 Оцінка перспектив руху цін на той чи інший майбутній період - найважливіше завдання прогнозу будь-якого товарного ринку. Така оцінка є однією з вирішальних передумов, що визначають момент виходу на ринок. 
 Методи прогнозування. Прогноз кон'юнктури будь-якого товарного ринку зазвичай розробляється на основі даних аналізу і вивчення показників, які можуть допомогти у визначенні тенденцій розвитку виробництва та міжнародної торгівлі в майбутньому (динаміка капіталовкладень, відомості про замовлення і т.д.). В даний час існує безліч різноманітних методів прогнозування, серед яких найбільшого поширення набули екстраполяція, експертні оцінки і економіко-математичне моделювання, балансовий метод та ін 
 Екстраполяція заснована на аналізі сформованих у минулому і сьогоденні закономірностей розвитку досліджуваного економічного явища і поширення їх на майбутнє. Передбачається, що основні співвідношення, пропорції і темпи зростання, характерні для даного явища, з великим ступенем ймовірності без істотних змін можуть мати місце в перспективі. Таким чином, використання екстраполяції з метою прогнозування ринкової кон'юнктури являє собою облік досвіду минулого як дії об'єктивних законів розвитку економіки. 
 Експертні оцінки базуються на досвіді, знаннях та інтуїції висококваліфікованих фахівців. Найбільш часто вони застосовуються і при розробці економічних прогнозів. 
 Економіко-математичне моделювання дає можливість встановити певні кількісні закономірності, що характеризують розвиток ринку, і дати якісну оцінку значущості окремих показників, що відображають вплив різних кон'юнктурообразующіх факторів. На основі даних за ряд років складаються економіко-математичні моделі, що відображають більш-менш складні функціональні залежності між кон'юнктурними показниками товарного ринку. 
 Балансовий метод застосовується для прогнозу кон'юнктури деяких ринків сировини органічного походження. Суть його полягає в складанні балансу попиту та пропозиції. На основі даних за попередні роки розробляється передбачуваний баланс виробництва і споживання на майбутній рік. У ньому враховуються перехідні запаси минулих років, оцінки врожаю, внутрішнього споживання і перехідні запаси на кінець майбутнього року. 
 Практична цінність прогнозних оцінок полягає в своєчасному і правильному використанні прогнозу. Величина інвалютних витрат при імпорті і надходжень валюти при експорті за інших рівних умов залежить від рівня цін. Правильне ж визначення цін у всіх зовнішньоторговельних операціях безпосередньо пов'язано про реалізацією результатів вивчення кон'юнктури в практиці оперативної роботи. 
 Прогноз кон'юнктури дає оцінку ймовірного руху цін. Залежно від можливого підвищення або зниження цін змінюється тактика реалізації або закупівлі товару. Отже, можна зробити висновок, що між прогнозом кон'юнктури і оперативної тактикою зовнішньоторговельних операцій існує прямий зв'язок. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.1. Поняття кон'юнктури світового ринку"
 1. Що означає ділова активність?
    кон'юнктурні обстеження (визначається поточний стан) в різних секторах економіки. Що являють собою кон'юнктурні зміни? Кон'юнктурні зміни поділяються на такі види: а) економічна кон'юнктура - динаміка виробництва і споживання, руху цін, ставок банківських відсотків, валютних курсів, заробітної плати, дивідендів, ділової активності; б) кон'юнктура
 2. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
    понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 3. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
    понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 4. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
    поняття: «світова економіка», «світове господарство», «всесвітнє господарство». Для зручності будемо вважати ці поняття синонімами. Світова економіка - це сукупність національних економік, тісно пов'язаних між собою і виступаючих як цілісна система. Водночас світова економіка - це розділ економічної науки, що досліджує економічні процеси на глобальному
 5. Глава 2. Кон'юнктура світового ринку і організація просування товарів
    кон'юнктури. Якщо говорити про кон'юнктуру як про науку, що вивчає явища економічного життя, то кон'юнктура - це конкретний процес циклічного відтворення, який проявляється в динаміці промислового виробництва та капіталовкладень, в коливаннях цін і облікового відсотка, у змінах внутрішньої і зовнішньої торгівлі та інших економічних показниках. Можна також розглядати кон'юнктуру і
 6. 3. Теорія довгих хвиль і дискусія навколо неї
    кон'юнктур час і після війни »(Вологда, 1922). Подібне згадка ні в
 7. Питання до теми
    поняття та структуру світової фінансової системи. 2. Які характерні риси євроринку капіталів? 3. Які основні суб'єкти світового ринку капіталів і характер їх дій? 4. Які групи країн виступають основними кредиторами і позичальниками? 5. В якому напрямку змінювалися процентні ставки в 80-90-ті роки? 6. Назвіть причини і наслідки фінансових
 8. ЛІТЕРАТУРА
    кон'юнктури під час і після війни. Вологда: Обл. отд-ня Держ. вид-ва,
 9. Терміни і поняття
    ринку (регулююча, контролююча, інтегруюча, стимулююча, ценообразующая, посередницька, інформаційна, економічності, реалізації інтересів ринкових суб'єктів) Суспільний поділ праці Спеціалізація Економічна відособленість Кон'юнктура ринку Попит Індивідуальний і ринковий попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту
 10. Терміни і поняття
    ринку (регулююча, контролююча, інтегруюча, стимулююча, ценообразующая, посередницька, інформаційна, економічності, реалізації інтересів ринкових суб'єктів) Суспільний поділ праці Спеціалізація Економічна відособленість Кон'юнктура ринку Попит Індивідуальний і ринковий попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту
 11. Питання до теми
    поняття «механізм світового господарства»? 2. Які функції виконує механізм світового господарства? 3. Який механізм впливу світових цін на світове господарство? 4. Як впливає позичковий відсоток на рух капіталу? 5. Який механізм впливу на економіку валютного курсу? 6. Назвіть інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу національної держави
© 2014-2022  epi.cc.ua