Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

6.3. Відповідальність оператора змішаного перевезення

Відповідальність оператора змішаного перевезення за вантаж охоплює згідно ст. 14 Конвенції період з моменту прийняття ним вантажу у своє ведення до моменту видачі вантажу. Вантаж вважається які у віданні оператора змішаного перевезення:
- з моменту, коли він прийняв вантаж від:
a) вантажовідправника або особи, що діє від його імені, або
b) будь-якого органу або іншого третьої особи, якій в силу закону або правил, що підлягають застосуванню в місці прийняття вантажу до його відання, вантаж повинен бути переданий для перевезення;
- до моменту, коли він видав вантаж:
a) шляхом вручення вантажу вантажоодержувачу, або
b) у разі, коли вантажоодержувач не приймає вантаж від оператора змішаної перевезення, - шляхом надання його в розпорядження вантажоодержувача згідно з договором змішаного перевезення або з законом або звичаєм цієї галузі торгівлі, застосовними в місці видачі вантажу, або
c) шляхом передачі вантажу-якому органу або іншій третій особі, якою в силу закону або правил, застосовних в місці видачі вантажу, повинен бути переданий вантаж.
Відповідно до ст. 15 Конвенції оператор змішаного перевезення несе відповідальність за дії та упущення його службовців або агентів, якщо такий службовець або агент діє в межах його службових обов'язків, або іншої особи, послугами якого він користується для виконання договору змішаного перевезення, якщо така особа діє при виконанні договору , як якщо б такі дії та упущення були вчинені ним самим.
Оператор змішаного перевезення несе відповідальність за збиток, що є результатом втрати або пошкодження вантажу, а також затримки в доставці, якщо обставини, що викликали втрату, пошкодження або затримку в доставці, мали місце в той час, коли вантаж перебував у його віданні, як це визначено в ст. 14, якщо тільки оператор змішаного перевезення не доведе, що він, його службовці або агенти або будь-яке інше особа, згадана в ст. 15, вжили всіх заходів, які могли розумно вимагатися, щоб уникнути таких обставин та їх наслідків.
Затримка в доставці має місце, якщо вантаж не був доставлений в межах терміну, прямо визначеного угодою, або за відсутності такої угоди - в межах терміну, який було б розумно вимагати від турботливого оператора змішаного перевезення з урахуванням конкретних обставин. Якщо вантаж не був доставлений протягом 90 календарних днів після закінчення терміну доставки, визначеного відповідно до угоди сторін, то особа, уповноважених заявити вимогу, може вважати вантаж втраченим.
У тих випадках, коли вина оператора змішаного перевезення, його службовців або агентів або будь-якого іншого особи, згаданої в ст. 15, поєднуються з іншою причиною виникнення втрати, пошкодження або затримки у доставці, оператор змішаного перевезення несе відповідальність лише в тій мірі, в якій втрата, пошкодження або затримка в доставці обумовлені такою провиною або недбалістю, за умови що оператор змішаного перевезення доведе розмір втрати, ступінь пошкодження або затримки у доставці, що не обумовлені виною з його боку.

У тих випадках, коли оператор змішаного перевезення несе відповідальність за збиток, що є результатом втрати або пошкодження вантажу, його відповідальність обмежується сумою, що не перевищує 920 розрахункових одиниць за місце чи іншу одиницю відвантаження, або 2,75 розрахункової одиниці за один кілограм ваги брутто втраченого або пошкодженого вантажу залежно від того, яка сума вище. Для обчислення, яка з сум більше, застосовуються такі правила:
- коли для об'єднання вантажів використовується контейнер, піддон або подібне пристосування для транспортування, місця або інші одиниці відвантаження, перераховані в документі змішаного перевезення як упаковані в такому пристосуванні для транспортування, розглядаються як місця або одиниці відвантаження. За вказаними вище винятком, вантажі в такому пристосуванні для транспортування розглядаються як одна одиниця відвантаження;
- у тих випадках, коли втрачено або пошкоджено саме пристосування для транспортування, це пристосування для транспортування, якщо воно не є власністю оператора змішаного перевезення або надано їм, розглядається як окрема одиниця відвантаження.
Якщо міжнародна змішана перевезення не включає відповідно до договору перевезення вантажу морем або внутрішніми водними шляхами, відповідальність оператора змішаного перевезення обмежується сумою, що не перевищує 8,33 розрахункової одиниці за кілограм ваги брутто втраченого або пошкодженого вантажу .
Відповідальність оператора змішаного перевезення за збиток, що є результатом затримки у доставці, обмежується сумою, що дорівнює сумі, у два з половиною рази перевищує провізні платежі, що підлягають сплаті за затриманий доставкою вантаж, але що не перевищує загальної суми провізних платежів, що підлягають сплаті згідно з договором змішаного перевезення.
Сукупна відповідальність оператора змішаного перевезення не повинна перевищувати меж відповідальності за повну втрату вантажу.
Для довідки. Розрахунковою одиницею, яка застосовується при визначенні заходів відповідальності, є одиниця "спеціального права запозичення", встановлена Міжнародним валютним фондом. Суми, що підлягають сплаті в порядку відшкодування шкоди, переводяться в національну валюту держави відповідно до курсу цієї валюти на дату судового чи арбітражного рішення або на дату, узгоджену сторонами. Вартість в одиницях "спеціального права запозичення" національної валюти Договірної держави, яка є членом Міжнародного валютного фонду, обчислюється відповідно до методу визначення вартості, що застосовується Міжнародним валютним фондом, на відповідну дату для його власних операцій і розрахунків. Вартість в одиницях "спеціального права запозичення" національної валюти Договірної держави, яка не є членом Міжнародного валютного фонду, обчислюється способом, встановленим цією державою.

Проте держава, яка не є членом Міжнародного валютного фонду і законодавство якої не дозволяє застосовувати вищенаведені положення, може встановити, що межі відповідальності, передбачені Конвенцією і приємним на його території, встановлюються у таких розмірах:
13,750 валютних одиниць за місце чи іншу одиницю відвантаження;
41,25 валютних одиниць за один кілограм ваги вантажу брутто.
Така валютна одиниця відповідає шістдесяти п'яти з половиною міліграмам золота проби дев'ятсот тисячних. Переклад відповідних сум у національну валюту здійснюється згідно із законодавством відповідної держави. Обчислення та переклад здійснюються таким чином, щоб виразити в національній валюті Договірної держави, наскільки це можливо, ту ж реальну цінність сум, яка виражена в цій статті в розрахункових одиницях.
За угодою між оператором змішаного перевезення і вантажовідправником в документі змішаного перевезення можуть бути встановлені межі відповідальності, що перевищують межі відповідальності, передбачені Конвенцією.
У тих випадках, коли втрата або пошкодження вантажу сталися на визначеному етапі змішаного перевезення, щодо якої підлягає застосуванню міжнародна конвенція або імперативна норма національного права передбачає більш високу межу відповідальності в порівнянні з межею, що випливають з п . п. 1 - 3 ст. 18 Конвенції, межу відповідальності оператора змішаного перевезення за таку втрату або пошкодження визначається відповідно до положень такої конвенції або імперативною нормою національного права.
Оператор змішаного перевезення не має права на обмеження відповідальності, передбачене Конвенцією, якщо доведено, що втрата, пошкодження або затримка в доставці з'явилися результатом дій або упущень оператора, скоєних або з наміром заподіяти таку втрату, пошкодження або затримку в доставці, або безвідповідально і з розумінням імовірності виникнення такої втрати, пошкодження або затримки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.3. Відповідальність оператора змішаного перевезення "
 1. 6.1. Загальна характеристика
  відповідальності операторів змішаного перевезення; - необхідність того, щоб ця Конвенція не торкнулася застосування якої міжнародної конвенції національного закону, що відноситься до регулювання і контролювання транспортних операцій; - право кожної держави регулювати і контролювати на національному рівні операторів змішаного перевезення і їх операції; - необхідність
 2. 6.5. Вирішення спорів
  відповідально, якщо повідомлення у письмовій формі не зроблено протягом шести календарних днів після дня видачі вантажу вантажоодержувачу. Якщо стан вантажу при його видачі вантажоодержувачу було предметом спільного огляду чи перевірки сторонами або їх уповноваженими представниками в місці видачі, повідомлення у письмовій формі щодо втрати або пошкодження, встановлених під час такого
 3. 3.11. Відповідальність за договором міжнародної залізничної перевезення
  перевезення
 4. 50. Умови поставки за міжнародними контрактами: FOB і FCA
  відповідальність за відвантаження. Якщо ж поставка здійснюється в інше місце, вказане в умовах FCA, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе. Даний термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення. Під словом «перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або забезпечити перевезення
 5. 2.2. Дорожня перевезення вантажів
  перевезення є Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів, підписана в Женеві 19 травня 1956 (КДПВ). Російська Федерація бере участь в даній Конвенції у порядку правонаступництва СРСР. Також учасниками КДПВ є: Австрія, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Угорщина, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди,
 6. Диференціація в оплаті праці
  операторів обчислювальної техніки (рис. 15.3, а, б). Рис. 15.3. Співвідношення двох спеціалізованих ринків в умовах вільного формування заробітної плати {foto55}. / Br> Припустимо, що на цих ринках встановилася рівновага, якому відповідають рівноважні ціни праці ЗПА і ЗПБ. Припустимо також, що багато галузей оснащені обчислювальною технікою, тоді як частина шахт закривається
 7. 4.4. Відповідальність сторін
  відповідальність за втрату або пошкодження прийнятого для перевезення вантажу або за прострочення його доставки, якщо доведе, що втрата, пошкодження або прострочення сталися внаслідок: - непереборної сили; - небезпек або випадковостей на морі та в інших судноплавних водах; - будь-яких заходів з рятування людей або розумних заходів з рятування майна на морі; - пожежі, що виникла не з вини перевізника; -
 8. 2.1. Учасники перевезення
  відповідально, іноземний перевізник - іноземна юридична або фізична особа, яка використовує належне йому транспортний засіб для перевезень вантажів або пасажирів. До міжнародних автомобільних перевезеннях допускаються юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та індивідуальні підприємці, що здійснюють комерційні та некомерційні перевезення вантажів і пасажирів
 9. Структура перевезень
  змішаним міжнародних перевезень (інтермодальним , многомодальним або комбінованим). Були створені інтегровані транспортні системи з участю різних видів транспорту, робота яких строго скоординована і взаимоувязана. Змішані перевезення отримали величезний розвиток, про що можна судити за обсягом морських контейнерних перевезень. Змішані перевезення підштовхнули транспортні компанії до
 10. Проблемні питання
  змішаний капіталізм? Що являє собою «змішана економіка»? 2. У чому специфіка приватного сектора в змішаній економіці? Чому приватний сектор панує в прибуткових галузях економіки? 3. Корпоративний сектор, домогосподарства, міжнародний сектор? що важливіше в ринковій економіці? 4. Як формується економічна сила держави? 5. Чи вважаєте ви державний сектор економіки
 11. Основні терміни і поняття
  відповідальністю, акціонерне товариство, акціонерне товариство закритого і відкритого типу, виробничий кооператив, унітарне підприємство, картель, трест, синдикат, концерн,
 12. 3.10.5. Право і порядок зміни договору перевезення
  відповідальності за можливі спотворення телеграфом заяви відправника. Право відправника на зміну договору перевезення припиняється з моменту отримання накладної одержувачем або прибуття вантажу на вхідну прикордонну станцію дороги призначення, якщо на ній є письмова заява одержувача або телеграфне повідомлення станції призначення про заяву одержувача про зміну договору
 13. 35 . Види документів, що використовуються у зовнішньоторговельній діяльності
  перевезенні. Фрахтівник зобов'язується транспортувати товар і передати його правомочній власнику коносамента в порту призначення після закінчення морського перевезення. Крім того, коносаментом підтверджується, що фрахтівник занурив певні товари (бортовий коносамент) або прийняв їх до перевезення (коносамент на вантаж, прийнятий до перевезення). Якщо бортовий коносамент свідчить про вантаження товарів на
 14. ЛІТЕРАТУРА
  змішаного типу замість капіталістичної олігархії / Под ред. Л. В.Нікіфорова.М.: ІЕ РАН, 1997. Никифоров Л.В. Муніципальні реформи як процес становлення первинних територіальних структур громадянського суспільства. М.: ІЕ РАН,
 15. № 153. Роль особливих нарад і Військово-промислових комітетів у розвитку економіки Росії в 1915 р.
    перевезень і з продовольства. Головним з них було Особлива нарада з оборони, яке відало військовою промисловістю, розподіляло військові замовлення, а також об'єднувало дії трьох інших Особливих нарад. Дії Особливих нарад з палива, з перевезень і з продовольства були спрямовані на налагодження засмучені економічних зв'язків. Особлива нарада з перевезень організувало
 16. Кампанія
    оператор має на руках всі бажані акції, починається стадія "мітки вгору". Це може робитися поступово або відразу, розраховується так, щоб співпасти з сприятливими новинами від корпорації, що випустила ці акції або із зростанням всього ринку. По суті, при розмітці оператор припиняє гамбіт покупок-продажів, який утримував ціни нижче і дозволяє почати працювати зовнішньому попиту. На
 17.  3.2. Укладення договору перевезення. Накладна
    перевезення.
 18. Додаток 2 Перелік базисних умов контракту, що регламентуються "Інкотермс-90"
    перевезення оплачено до ...; 4.CIP-carriage, insurancepaid ... - Перевезення, страхування оплачені ...; 5.DAF-delivredatfrontier - поставлено на кордоні; 6.DDU-delivreddutyunpaid - поставлено без оплати мита; 7.DDP-delivreddutypaid - поставлено з оплатою мита; 8.FAS - free alongside ship-свободенвдольборта ; 9. FOB-free on board-свободеннаборту; 10.CFr - cost, freiht
© 2014-2022  epi.cc.ua