Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Основні терміни і поняття

Матеріальна основа виходу з кризи - масове оновлення основного капіталу.
Проблема національної безпеки - проблема можливості і го-товності економіки забезпечити гідні умови життя та розвитку особистості, соціально-економічну та військово-політичну стабільність суспільства і держа-ви, можливість протистояти впливу внутрішніх і зовнішніх
загроз.
Причина криз - диспропорційність економіки, протиріччя між динамічним споживчим попитом, зумовленим зростаючими споживчими перевагами, і можливістю їх задоволення.
Циклічність - повторюваність чергувань спадів і підйомів виробництва в ринковій економіці.
Контрольні питання
1. Визначте причини циклічності макроекономічного розвитку.
2. Назвіть характерні риси фаз циклу: спаду, депресії, пожвавлення, піднесення.
3. Охарактеризуйте матеріальну основу виходу з економічної цик-ла.

4. Охарактеризуйте діалектику і сучасні особливості циклу.
5. Визначте обумовленість інтеграції структурних і циклічних криз.
6. Назвіть основні напрямки антикризової політики в Росії.
7. Назвіть відомі вам заходу антикризової регулювання на Заході і в Росії.
8. Визначте напрямки урядової політики щодо розвитку соціальної сфери в сучасній Росії.
9. Визначте напрямки урядової політики щодо розвитку наукоємних виробництв у Росії.
Пол Самуельсон:
- Таким чином, наш перший крок до розкриття природи економічного циклу полягає у з'ясуванні того факту, що в економіці сектор виробництва товарів тривалого користування або капітальних благ виявляє найбільші циклічні коливання.
- Джеффрі Мур і Артур Ф. Берні з Національного бюро економічних досліджень виявили, що деякі показники, на кшталт згаданих вище (що проявляють поворот вниз за строго певне число місяців до того, як такий же поворот випробує вся економіка), можуть надати деяку допомогу у завчасному визначенні моментів повороту, а також у підтвердженні того факту, що ці моменти вже настали.
І все ж провісники не можуть покладатися на одні лише подібні індикатори з тієї причини, що в такі періоди, як в 1952 р., вони давали неправдиві сигнали; в інші періоди експансії ці індикатори повертали вниз так рано і виявляли після цього такі коливання, що їхні свідчення мали досить низьку цінність. Економісти з великим інтересом стежать за подальшим розвитком цієї методики, а особи, які займаються про-гноз, використовують ці відомості як доповнення до оцінок валового національного продукту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні терміни і поняття "
 1. Терміни і поняття
  Мала і велика приватизація Реституція
 2. Що означає слово« економіка »?
  Терміном. Під терміном розуміється слово або сполучення слів, яке точно визначає поняття, що застосовується в науці, техніці, мистецтві. Поняття - це думка, яка узагальнює ознаки будь-якого предмета, явища. Зазвичай термін строго відповідає одному поняттю. Скажімо, термін «валюта» позначає грошову одиницю даної держави, а також самі грошові знаки іноземних держав. Сторінки
 3. Основні терміни і поняття
  Міграція, імміграція, еміграція, рееміграція, міграційне сальдо, «витік мізків», імміграційна політика, імміграційна квота, еміграційна
 4. Терміни і поняття
  Досконала конкуренція Граничний дохід Точка оптимального випуску Валовий
 5. Терміни і поняття
  Міжнародна міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
 6. Терміни і поняття
  Знання Наука Технологія НДДКР (НДР) Науково-технічний прогрес Високі галузі Інтелектуальний продукт Інтелектуальна
 7. Терміни і поняття
  Ринок Трансакційні витрати Конкуренція Досконала конкуренція Монополістична конкуренція Монополія Монопсония Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 8. Терміни і поняття
  Монопольна (ринкова) влада Цінова дискримінація Гранична доходність ресурсу Граничні витрати
 9. Основні терміни і поняття
  Фіскальна політика, мульплікатор урядових закупівель, мультиплікатор податків, мультиплікатор збалансованого бюджету, недискреційна політика, дискреционная політика, вбудовані (автоматичні) стабілізатори, стимулююча і стримуюча фіскальна
 10. Терміни і поняття
  Державне регулювання економіки (держрегулювання) Цілі держрегулювання Засоби (інструменти) держрегулювання Напрями держрегулювання Форми держрегулювання
 11. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 12. Терміни і поняття
  Природні ресурси Рента Ресурсообеспеченность Земельна рента Гірська рента Навколишнє природне
 13. Основні терміни і поняття
  Економіка, пізнавальна та практична функції економіки, позитивна і нормативна економіка, економічна політика, мікроекономіка, макроекономіка, наукова абстракція, функціональний аналіз, моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 14. 1. Засіб обміну і гроші
  терміну зазвичай використовується. Існують прикордонні випадки, в яких неможливо вирішити, зазвичай Чи використовується засіб обміну і чи слід його назвати грошима. Але невизначеність обсягу поняття грошей жодним чином не впливає на точність і чіткість, необхідні для праксиологической теорії. Усі твердження з приводу грошей є дійсними для будь-якого засобу обміну. Тому не грає
 15. Терміни і поняття
  Міжнародний рух капіталу Прямі інвестиції Портфельні інвестиції Интернализация Втеча капіталу Офшорна компанія Інвестиційний клімат Інвестиційний
 16. Основні терміни і поняття
  Власність, привласнення, відчуження, реалізація власності, суб'єкт, об'єкт власності, оренда, приватна, громадська власність, індивідуальна приватна власність, акціонерна власність, акція, облігація, дивіденд, номінальна, ринкова вартість акції , контрольний пакет акцій, кооперативна і колективна власність, приватизація, ваучер, конкурсний продаж,
 17. Основні терміни і поняття
  Вивіз капіталу, міграція капіталу, офіційний, приватний капітал, підприємницька форма вивезення капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
 18. Основні терміни і поняття
  Економічне зростання, темп зростання ВНП, фактори пропозиції, функція Кобба-Дугласа, фактори попиту, фактори розподілу, автономні, похідні інвестиції, акселератор, механізм мультиплікатора-акселератора, структура економіки, економічний цикл, криза, депресія, пожвавлення, підйом , «довгі хвилі» М. Кондратьєва, середньострокові
 19. Основні терміни і поняття
  Конкуренція, методи конкуренції, сумлінна та недобросовісна конкуренція, монополія, штучна монополія, природна монополія, монопольно висока і монопольно низька ціна, олігополія, монополістична конкуренція, монопсония, цінова дискримінація, економічна шкода монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
© 2014-2022  epi.cc.ua