Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

довго використовувані засоби виробництва, які беруть участь у виробництві протягом багатьох циклів, мають тривалі терміни амортизації. До основних засобів (фондів) відносять землю, виробничі будівлі, споруди, машини, устаткування, прилади, інструменти, тобто фізичний капітал.
Обсяг основних засобів обчислюється в грошовому вираженні, у вигляді їх вартості. У силу цього основні засоби характеризують іноді як грошові кошти, вкладені в основні засоби виробництва.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВНІ ЗАСОБИ "
 1. ОСНОВНІ ФОНДИ
  основних засобів (фондів) відносять землю, виробничі будівлі, споруди, машини, устаткування, прилади, інструменти, тобто фізичний капітал. Обсяг основних засобів обчислюється в грошовому вираженні, у вигляді їх вартості. У силу цього основні засоби характеризують іноді як грошові кошти, вкладені в основні засоби
 2. Амортизація
  основних засобів у процесі їх застосування, виробничого використання. Амортизація є одночасно засіб, спосіб, процес перенесення вартості зношених засобів праці на вироблений з їх допомогою продукт. Інструментом відшкодування зносу основних засобів є амортизаційні відрахування у вигляді грошей, що спрямовуються на ремонт або будівництво, виготовлення або придбання нових
 3. Основні засоби
  кошти - майно зі строком корисного використання більше одного року (засоби праці). Їх використовують в різних сферах прикладання суспільної праці: матеріального виробництва, товарного обігу та невиробничої. Основні засоби функціонують тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Їх вартість переноситься на витрати товарів, робіт і послуг не відразу, а поступово,
 4. Необоротні активи
  основні засоби, передані філіям та підрозділам
 5. Економічна сутність основних і оборотних коштів
  основні та оборотні кошти. Майновий стан об'єкта охорони здоров'я може бути охарактеризоване сумою оборотного і основного капіталів. Оборотний капітал медичного закладу включає грошові кошти, цінні папери, що належать даному медичному закладу, запаси сировини і матеріалів і дебіторську заборгованість. Сума основного капіталу об'єкта
 6. Основний капітал (основні фонди)
  основний капітал - це та частина вартості авансованого капіталу, яка витрачається на придбання засобів праці і відшкодовується по частинах. Відшкодування споживаного основного капіталу здійснюється з амортизаційного фонду, що формується за рахунок амортизаційних відрахувань, рівних величині перенесеної вартості засобів праці протягом одного року. Фонд амортизації, або фонд відшкодування
 7. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  основних засобів підприємства, виробничих ресурсів. Загальна рентабельність підприємства визначається як відношення прибутку до середньої вартості основних і обігових
 8. залучення коштів
  основному кредитні
 9. ЗНОС (ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ)
  основні засоби, втратою їх первісних якостей, поступовим руйнуванням конструкцій, і моральний знос, пов'язаний з послідовним відставанням раніше створених основних засобів виробництва від сучасного технічного рівня (моральне
 10. фондоозброєністю
  основними виробничими фондами (засобами). Визначається як відношення вартості основних засобів підприємства (у порівнянних цінах) до середньої річної облікової чисельності працівників
 11. первісна вартість основних засобів
  основні засоби внесення внесені в баланс підприємства,
 12. 8.6 Шляхи поліпшення використання основних засобів фірми
  основних засобів відображається на фінансових результатах роботи-ти підприємства за рахунок : збільшення випуску продукції; зниження собівартості; поліпшення якості продукції; зниження податку на майно та збільшення чистого прибутку. Покращення використання основних засобів на підприємстві можна досягти пу-тем: - звільнення підприємства від зайвого устаткування, машин та інших основних засобів або
 13. ТЕКУЩАЯ ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  основних засобів, активів компанії, обчислена з урахуванням зносу, залишкова
 14. АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД
  основних
 15. капіталомістких
  основний капітал необхідний для випуску продукції, товарів, послуг вартістю в 1 рубль (або в розрахунку на іншу грошову одиницю). Капіталомісткість визначається шляхом ділення вартості основних коштів на обсяг продукції в грошовому вираженні, що випускається за один рік. Наприклад, якщо вартість основних засобів підприємства становить 3 млн. рублів і в рік воно випускає продукцію вартістю 1,5 млн.
 16. реновації
  основними
© 2014-2022  epi.cc.ua