Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

8.3. Оптимальне функціонування фірм і форми індивідуального відтворення

В системі суспільного відтворення фірма є головним м | х жзводственним ланкою. Діяльність будь-якої фірми пов'язана з виробниц-г гном товару або послуги з метою отримання максимального доходу (прибутку). Для досягнення цієї мети фірма витрачає ресурси, здійснюючи їх повний самостійний оборот і відшкодування. Механізм функціонування фірм має свої особливості, які пов'язані з вибором певної економічної моделі господарювання. На початковому татові організації виробництва фірма повинна вирішити питання відноси
тельно того, що саме слід виробляти, в якому обсязі, хто буде споживати цю продукцію і як буде організовано виробництво цієї продукції. Якщо в умовах командної економіки ці питання вирішувала держава, то в умовах ринку вони вирішуються на підприємстві.
Різноманіття форм індивідуального відтворення пов'язано з різним ступенем економічної відособленості підприємств. Економічна відособленість підприємств породжена відносинами власності і базується на обмеженні власності на засоби і результати виробництва різних підприємств. Відносне економічне відокремлення підприємств в рамках державної (муніципальної) власності передбачає бюджетну та госпрозрахункову форми індивідуального відтворення.
При бюджетній формі відсутня економічна самостійність, управління знаходиться в руках вищих органів, фінансування проводиться за рахунок асигнувань з державного (місцевого) бюджету, здійснюється контроль за результатом виробництва з боку держави, метою є задоволення суспільних потреб. Госпрозрахункова форма індивідуального відтворення має на меті задоволення суспільних потреб та отримання прибутку. Ці підприємства мають відносну економічною самостійністю, фінансуються за рахунок власних і позикових коштів підприємства і лише в рідкісних випадках за рахунок коштів державного бюджету. Методом господарювання при даній формі індивідуального відтворення є господарський розрахунок, який означає закріплення за державними підприємствами засобів виробництва з правом володіння, користування та розпорядження ними, але ці підприємства не стають власниками закріплених засобів виробництва і виробленого продукту. Госпрозрахункова форма господарювання передбачає самоокупність підприємства, тобто відшкодування поточних витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції за рахунок власних доходів від реалізації продукції та послуг. У 1980-х рр.. були сформовані основні принципи господарського розрахунку:
- самостійність і рентабельність;
- оперативно-господарська самостійність;
- контроль рублем за діяльністю підприємства.

Надалі визнання отримав повний господарський розрахунок, відмінною рисою якого стало самофінансування підприємств як відшкодування не тільки поточних витрат, а й витрат, пов'язаних з розширенням виробництва. Джерелами самофінансування з'явилися прибуток, амортизаційні відрахування і банківський кредит.
Повний економічне відокремлення підприємств в умовах приватної власності породжує комерційну форму індивідуального відтворення. Метою такого роду підприємств є отримання
прибутку. Вони володіють повною економічною самостійністю, lis фінансування здійснюється за рахунок власних і позикових 11 »едетв підприємства, а методом господарювання стає комерційний (чн чет, заснований на наступних принципах:
- самоокупність і самофінансування;
- повна самостійність економічної поведінки і економічна відповідальність;
- економічне та соціальне стимулювання трудових колективів і окремих працівників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 8.3. Оптимальне функціонування фірм і форми індивідуального відтворення "
 1. § 1. Просте відтворення індивідуального капіталу
  індивідуального
 2. Глава МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ в ринковій економіці
  індивідуального відтворення пов'язаний з безперервним витрачанням факторів виробництва - капіталу, сировини, робочої сили і підприємницької здібності, які треба відшкодувати, щоб випуск продукції не перервався. Однак як для суспільного виробництва, так і для індивідуального характерно не просте відтворення, а розширене, яке є засобом зростання капіталу,
 3. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  фірм.
 4. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2 : Макроекономіка, 2009
  функціонування економіки країни як єдиного народногосподарського комплексу, про основні макроекономічні проблеми та шляхи їх вирішення. Теоретичний матеріал викладається з використанням графічного аналізу, що сприяє розумінню різних граней функціонування економіки на макрорівні. Призначається для студентів вищих навчальних закладів очної та заочної форми навчання
 5. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  фірми і його розширене відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 6. Що таке олігополія?
  оптимальних ціни і обсягу виробництва. Не тільки витрати і попит, а й відповідна реакція конкурентів обумовлюють прийняття рішень. Тому модель олігополії повинна відображати всі ці три
 7. № 204. Трансформаційний спад перехідної економіки Росії
  індивідуального відтворення опинився в лещатах таких факторів , як галопуюча інфляція, стрімке зростання цін на виробничі ресурси, різке стиснення попиту, надзвичайний подорожчання кредитних ресурсів. Це призвело до порушення процесу індивідуального відтворення на всіх його стадіях, починаючи з підготовки виробництва і закінчуючи реалізацією продукції. Високі темпи інфляції 1992 - 1993
 8. 14.2. Структурні зрушення
  функціонування господарської системи надають розміщення ресурсів по території світу, а також організаційні форми, в яких відбувається використання засобів виробництва. Всі структурні компоненти взаємопов'язані і впливають один на
 9. Підрозділ IV. 1. Макроекономічний ріст і прогрес
  відтворення матеріальних благ здійснюється не заради самого виробництва. Воно ведеться заради покращення життя людей, створення сприятливих умов для відтворення населення . Причому зростання економіки є не тільки істотною умовою відтворення людей. Він сам залежить від такого відтворення. Адже йдеться про розвиток людського фактора всього процесу виробництва. У зв'язку з цим
 10. Інтелектуальний тренінг і практикум
  відтворення населення в країнах Заходу і в країнах, що розвиваються? 2.2. Чим сучасні умови і фактори відтворення населення в Росії відрізняються від умов відтворення населення в інших країнах? 3. Питання знавцям права Яку роль відіграє право в динаміці чисельності
 11. 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  функціонування національної економіки. Інфраструктура як самостійна область національної економіки пройшла наступні етапи розвитку: 1) поділ сільського господарства та ремісництва призвело до зростання міст і спеціалізації праці; 2) поділ сільського господарства, ремесла і торгівлі призвело до формування специфічної галузі національної економіки - торгівлі, в результаті чого роль
 12. § 1. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
  оптимальний рівень всіх форм організації виробництва - спеціалізації, концентрації, кооперування і комбінування визначається рівнем розвитку продуктивних сил, обумовлених, в свою чергу, досягненням науково-технічного прогресу і вимогами розміщення. Поява, функціонування і навіть зникнення галузі обумовлено економічною доцільністю під впливом цих
 13. Оптимальні витрати на лобіювання
  оптимальний розмір витрат на лобіювання I *, при якому досягається рівність граничних витрат і вигод впливу на процес вироблення державних рішень. Число голосів Рис.
 14. Оптимальне потенційна кількість
  оптимальну кількість угод, рівне дев'яти (3 х 3=9). Не слід перевищувати дане число проведених за один день угод. Насправді вам ніколи не доведеться входити в кожну з угод, оскільки не всі вони володіють високою ймовірністю успіху в поєднанні з хорошою прибутковістю. Ви можете викорис-заклику оптимальне потенційна кількість як показник чрез-мірної торгівлі.
 15. Взаємозамінність факторів виробництва
  оптимальної кількості продукту; використовується для виготовлення надмірно великої кількості продукту. Незліченна безліч використаних у виробництві продукту факторів можна зобразити графічно (рис. 6.1). На графіку зображені ситуації Х {- Х4 використання фактора А (рівень використання); Y} - У4 - кількість виробленого продукту. Лінія А-А - кількість продукту, яку можна
 16. Глава 13. Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах
  форми в сучасних умовах Сільське господарство - одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, -, обміну та споживання мають свої особливості, а дія економічних законів набуває специфічних форм. Дана специфіка значною мірою визначається включеністю в відтворювальний процес. Мета теми - з'ясувати особливості
 17. 1.2.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ
  функціонування суспільного виробництва. Його аналіз дозволяє вивчити громадську виробництво. Процедура аналізу дуже складна і вимагає максимально послідовного застосування всіх методів пізнання? логіки, діалектики, математики. Для розуміння всіх проблем необхідно знати історію розвитку цих досліджень. Реалізація як головна проблема ринку усвідомлена ще меркантилістами,
 18. Як відтворюється капітал?
  Індивідуальним в силу того, що він діє самостійно у відповідності з цілями та інтересами приватного власника. Як і всякий капітал, його індивідуальний вид не може перебувати в стані спокою, бо в цьому випадку припиняється виробництво нової вартості, а бізнес гине. Невипадково ще в XIX в. бізнес порівнювали з їздою на велосипеді: або ви їдете вперед, або падаєте. Щоб
 19. Опції ринку праці
  оптимально відбувається процес функціонування системи ринку праці. В основному дана функція проявляється на регіональному та макрорегіональному рівнях. Селективна функція полягає у виборі робочої сили виходячи з попиту та пропозиції, а також виходячи з професійно-кваліфікаційних характеристик робочої сили. Найбільш істотно проявляється ця функція на мікроекономічному рівні.
© 2014-2022  epi.cc.ua