Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОБМЕЖЕННЯ ВХОДЖЕННЯ У ГАЛУЗЬ

урядові рішення в галузі регулювання цін і діяльності корпорацій, що утрудняють високоприбуткову діяльність знову утворених, що входять в галузь підприємств.
Застосовуються поряд з ліцензуванням, патентами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОБМЕЖЕННЯ ВХОДЖЕННЯ У ГАЛУЗЬ "
 1. Що таке олігополія?
  Обмеження щодо входження нових фірм в галузь; вони пов'язані з ефектом масштабу, великими витратами на рекламу існуючими патентами та ліцензіями. Високі бар'єри для входу є і наслідком вжитих провідними фірмами галузі дій, з тим щоб не допустити до неї нових конкурентів. Особливістю олігополії є взаємозалежність рішень фірм за цінами і обсягом виробництва. Ні
 2. Олігополія
  входження в ринок отсутству-ють, а монополія не залишає можливості дляпронікновенія інших фірм. На огополістичний-ських ринках зазвичай існують деякі бар'є-ри входження, але вони не такі жорсткі для того, щоб зробити його абсолютно неможливим Чемслабее бар'єри входження, тим більш імовірно, чтоотрасль, в якій продавці, що займають прочноеположеніе, отримують високі прибутки, буде
 3. Г Л А В А 5 КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ
  входженню в галузь інших
 4. Резюме
  входження інших . Іншими важливими типами НЕ-абсолютно конкурентних ринків є монопо-лістіческая конкуренція (безліч продавців, ліг-кість входження і диференціація продукції) іолігополія (мало продавців, можлива дифференциа-ція продукції й існують бар'єри входження) .2. Граничний дохід - це величина зміни доходу, що отримується від продажу ще однієї одиниці продук-ції. Для
 5. Довгострокове рівновагу
  входження крива попиту для фірми Ксдвігается вліво, тому що деякі з її клі-ентов перемикаються на нові фірми. Нові кон-куренти продовжують проникати в галузь, покафірма К і подібні їй фірми отримують економі-чний прибуток. Входження припиняється, когдафірма К та інші фірми в галузі починають одержувати нульові прибутки, або, інакше кажучи, коли це-на стає рівною величині середніх
 6. Висновки
  обмежених ресурсів суспільства. Основні методи конкуренції - цінова і нецінова. Розрізняють сумлінну й несумлінну конкуренцію. Перша веде до виграшу споживача (суспільства), другий приносить вигоди тільки продавцю. Досконала конкуренція означає, що на ринку немає диктату продавця і окремий продавець на ціну вплинути не може. 2. Сама конкуренція і науково-технічний прогрес
 7. 23.1. ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ: РИНКОВІ МОДЕЛІ
  галузі незалежно від того, є продукція стандартизованої або диференційованої і наскільки легко чи важко новим фірмам ввійти в галузь. Чистий, або досконала, конкуренція? коли на ринку дуже велике число фірм, що виробляють стандартизований продукт (наприклад, пшеницю або кукурудзу). Нові фірми можуть легко увійти в галузь. Недосконала, або монополістична, конкуренція
 8. Поєднання лібералізації і протекціонізму у зовнішньоекономічній політиці
  обмежень. Квотування імпорту, антидемпінгове законодавство, правила оформлення та оцінки імпортних товарів, технічні стандарти і санітарні Норми для них є часто ефективнішим бар'єром на шляху імпорту, ніж мита. На початку 90-х рр.. під них підпадало 18% ввезених в розвинені країни товарів, особливо продовольства, текстилю та транспортних засобів. У поєднанні з
 9. ПОКАЗНИК КОНЦЕНТРАЦІЇ
  обмеженої кількості великих фірм (найчастіше чотирьох або десяти) у загальному обсязі продажів даної
 10. ЗАКОНОДАВЧІ ОБМЕЖЕННЯ
  обмеження конкуренції, поряд з економічними. Утворюють бар'єри для конкуренції, наприклад патенти, обмеження на іноземну торгівлю та ін Особливе місце серед інших - законодавчі обмеження на
 11. 32. Економіка Росії в 1900-1917 рр..
  Входження країни у світову капіталістичну систему. Але незважаючи на значні успіхи капіталізму, особливо в роки промислового підйому 90-х і передвоєнні роки, економіка Росії розвивалася в умовах загострюються суперечностей між передовим промисловим виробництвом і зберігаються численними залишками феодалізму: самодержавством, великим поміщицьким землеволодінням, крепостническими
 12. Рівноважний стан підприємства
  входження в галузь «нових» товаровиробників і виходу «старих» з неї. Вирішальним моментом даної умови є відсутність економічного прибутку, коли криві середніх загальних і граничних витрат і ціни (попиту) перетинаються в одній точці, тобто Ц=Ід.пред.=Друга умова пов'язане з відсутністю спонукальних мотивів до збільшення або зниження обсягів випуску продукції при наявності
 13. Одна угода в один час
  входження в ринок. Увійшовши в угоду за цінним папером "А", оста-Вайт з нею. Якщо акція "В" подає сильний сигнал на входження і взагалі виглядає набагато більш вигідною, виходите з першої угоди і забирайте прибуток. Не робіть помилку, відкриваючи неяк-до позицій в один і той же час. Перебуваючи у відкритій позиції, вам необхідна 100-відсоткова концентрація на цій угоді. Невоз-можна
 14. Галузь
  галузі можуть належати різним, конкуруючим між собою
 15. Економічна рента на ринку праці
  обмежено (є тільки один Чак Норріс, тільки одна А. Пугачова і т.д.), воно абсолютно невідповідно. У результаті зростання попиту виражається у зростанні ціни праці, у збільшенні заробітної плати. Економічна рента - це плата за ресурс, пропозиція якого
 16. НЕЗАКОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
  обмежень; нелегальна діяльність. До незаконних відносять також дії, що ведуть до обмеження вільної конкуренції, що суперечать антимонопольному законодавству: фіксування цін, насильницьке поділ ринку між продавцями, примусове обмеження
 17. БЮДЖЕТНІ ОБМЕЖЕННЯ
  обмеження на витрачання грошових коштів з бюджету, що виражаються у формі гранично допустимих витрат. Бюджетні обмеження обумовлені наявністю обмеженої кількості грошових коштів у бюджеті ("грошової сумці") держави, регіону, підприємства,
 18. № 160. Основні види монополій в промисловості Росії і галузі, в яких вони розвивалися
  обмеження розмірів виробництва та про порядок збуту товарів. У Росії виникають монополії нижчих типів - картелі і синдикати. Перші картелі і синдикати виникали в особливо заступництвом державою галузях промисловості, навколо державних замовлень. Процес виникнення вищих форм (трестів і концернів) тільки починався, він був перерваний під час Першої світової війни і припинився після
 19. Інфраструктурні галузі
  галузі - допоміжні галузі загального призначення. Виробнича інфраструктура - транспорт, зв'язок, мережі енергопостачання тощо Соціальна інфраструктура - підприємства охорони здоров'я, освіти, культури, побутового
 20. Обмеження монополіста
  обмежень пов'язаний з витратами виробництва, так як вони впливають на розмір одержуваного прибутку. Другим видом обмежень є попит на продукт підприємства-монополіста. Кількість продукції, яку може продати монополіст на ринку, збільшується в міру того, як ціна падає (крива попиту має негативний
© 2014-2022  epi.cc.ua