Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Об'єднання підприємств

З точки зору організаційних форм взаємодії підприємств у сфері виробництва та обігу необхідно виділити наступні типи їх об'єднання: картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Об'єднання підприємств "
 1. Трест
  об'єднання підприємств, при якому вони втрачають свою юридичну й економічну самостійність в області як збуту, так і виробництва. Значимість кожного підприємства в такому об'єднанні визначається пакетом акцій, яким володіє кожне з них і відповідно до якого здійснюється розподіл доходів між ними. Особливістю тресту є те, що він несе всю повноту
 2. Висновки
  об'єднаннях. Значення малих підприємств в сучасній економіці пов'язано з їх роллю в задоволенні нових потреб, створенні нових робочих місць, високою адаптивністю до змін ринкової кон'юнктури, формуванні конкурентного середовища. Підтримка малого бізнесу стала однією з важливих функцій сучасної держави. 3. Найбільш поширені організаційно-правові форми підприємств:
 3. Які родинні назви господарств?
  Об'єднання) - сукупність осіб, які об'єднуються заради спільних інтересів. Це юридична особа - підприємство або організація, наділена цивільними правами і обов'язками і що виступає від свого імені (наприклад, фірма). 2. У більш вузькому сенсі корпорація в ряді країн (США, Англія та ін.) - акціонерне товариство (АТ) - велике підприємство, капітал якого утворюється шляхом продажу акцій.
 4. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  підприємства. Підприємство як відокремлена виробничо-господарська одиниця. Характеристика підприємств. Малий бізнес і його місце в сучасній економіці. Венчурне підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 5. Концерн
  об'єднання незалежних підприємств, при якому встановлюється в тій чи іншій мірі фінансовий контроль головної фірми. Вона несе відповідальність за господарську діяльність об'єднаних підприємств в межах належних їй пакетів акцій кожного з них. У зв'язку з процесом диверсифікації виробничої і комерційної діяльності починаючи з 60-х рр.. намітилися два напрямки консолідації
 6. Синдикат
  об'єднання підприємств, при якій вони зберігають юридичну самостійність у відношенні їх виробничої діяльності, але втрачають її відносно збуту своєї продукції. З метою реалізації продукції створюється загальна контора або підприємство, яке займається збутом продукції. Розподіл доходів між підприємствами здійснюється відповідно до частки (квотою) кожного з них у загальному
 7. Терміни і поняття
  об'єднання) Фонд Індивідуальний підприємець Конкурентоспроможність фірми Модель п'яти сил (напрямів) конкуренції Вхідні бар'єри Вихідні
 8. Кооперативи
  об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій чи іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Статутом кооперативу може передбачатися створення неподільних фондів, що використовуються на досягнення тих чи інших
 9. ТЕМА 4 Економічний розвиток на рубежі 19-20 ст. Основні терміни і поняття
  об'єднання підприємців для скупки якого товару та акцій з метою спекулятивного перепродажу. Об'єднання декількох індивідуальних капіталів в один великий капітал або шляхом злиття, або шляхом поглинання (покупки одного підприємства іншим). Бурхливий розвиток науки і техніки, що викликало істотні зміни в продуктивних силах капіталістичного суспільства, без зміни типу
 10. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  об'єднання статей різних розділів. Попередню оцінку фінансового стану підприємства можна зробити на основі виявлення "хворих" статей балансу. Про певні недоліки в роботі підприємства свідчить наявність дебіторської та простроченої кредиторської заборгованості. Крім вивчення змін суми балансу необхідно проаналізувати характер зміни окремих його
 11. 20 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄДНАНЬ підприємництва
  об'єднання підприємств і фірм у сукупні структури. Розглянемо їх основні види. Корпорація - це акціонерне товариство, яке об'єднує діяльність декількох фірм для досягнення їхніх загальних цілей або захисту привілеїв. Оскільки корпорація є юридичною особою, вона несе відповідальність по боргах і податкам за усі підприємства, які входять до неї, і є самостійним суб'єктом
 12. Стаття 17. Державний контроль за створенням, реорганізацією, ліквідацією комерційних організацій та їх об'єднань
  об'єднань комерційних організацій (союзів або асоціацій); злиттям і приєднанням комерційних організацій, якщо сума їх активів по останньому балансу перевищує 100 тисяч мінімальних розмірів оплати
 13. 11 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ В РОСІЇ
  об'єднання людей на основі членства для спільної або іншої господарської діяльності, яка заснована на особистій трудовій і іншій участі, а також об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. б) споживчі. Це об'єднання громадян та юридичних осіб на основі членства. Мають на меті задоволення матеріальних, а також інших потреб учасників, здійснюваних шляхом
 14. № 85. Особливості подолання наслідків кризи 1930-х років у Швеції
  об'єднанням профспілок та Об'єднанням підприємців. Підсумком цих заходів стало те, що Швеція раніше інших держав встала на шлях виходу з
 15. § 2. Монополістичні об'єднання
  об'єднання
 16. Контрольні питання і завдання
  об'єднань підприємств Ви знаєте? 12. Чим горизонтальна інтеграція відрізняється від вертикальної і від диверсифікації?==================================***
 17. 11.1.6. Міжнародна економічна інтеграція
  об'єднання, тобто господарські угруповання, створені для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями. Сьогодні в світі налічуються десятки інтеграційних об'єднань. Це вже згадувані вище ЄС і НАФТА в розвинених країнах, АСЕАН - в Південно-Східній Азії, МЕРКОСУР - у Латинській Америці, СНД - в країнах колишнього СРСР, АТЕС - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та ін
 18. Глава 17. Форми мезоекономічних об'єднань
  об'єднань
 19. 45. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА
  об'єднанні капіталів учасників підприємства. Гарантом вкладення капіталу в підприємство є акція. Власника акції називають акціонером. Акція дає акціонеру право на отримання доходу від діяльності та участь в управлінні акціонерним товариством. Переваги акціонерного товариства: 1) можливість залучення масштабних фінансових ресурсів, необхідних для великого виробництва, 2) вихід з
© 2014-2022  epi.cc.ua