Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОБОРОТ КАПІТАЛУ

циклічний рух, кругообіг капіталу, швидкість якого вимірюється часом проходження одного повного циклу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОБОРОТ КАПІТАЛУ "
 1. Поняття« оборот капіталу »
  Ефективність руху капіталу залежить від його оборотності. Оборот капіталу являє собою такий рух капіталу, при якому авансована вартість повністю відшкодовується. Для вимірювання швидкості обороту капіталу використовується такий показник, як час обороту
 2. Оборот капіталу і прибуток
  Як ми вже знаємо з гл. 7, скорочення часу обороту капіталу знаходить свій вияв у швидкості його обороту, від якої в прямій залежності перебуває прибутковість капіталу, або норма
 3. Швидкість обороту капіталу
  Для комерційної діяльності вельми важливо знати, як швидко обертається авансований капітал, тобто яка швидкість обороту капіталу. Остання може вимірюватися часом обороту капіталу, яке розраховується за формулою: {foto63} де t - час обороту капіталу; А - амортизаційні відрахування на основний капітал протягом одного року (12 міс.); Кав - авансований капітал; Коб -
 4. Терміни і поняття
  Капітал: фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту
 5. Що означає оборот капіталу?
  Безперервно відбувається круговий рух капіталу утворює його оборот. Щоб капітал зміг повністю здійснити оборот, потрібен певний період - час обороту. Воно відраховується від початку руху авансованої капітальної вартості до моменту її повернення в тій же грошовій формі, але зрослої на величину прибутку. Щоб порівняти швидкість обороту капіталу різних підприємств, застосовується
 6. ПЛАТІЖНИЙ ОБОРОТ
  частина грошового обороту підприємств, компаній, що відображає рух грошей як засобу платежу, погашення зобов'язань. Основну частину платіжного обороту складають платежі постачальникам матеріалів, плата за роботи та
 7. Безготівковий грошовий оборот
  Безготівковий грошовий оборот - частина грошового обороту, в якій рух грошей здійснюється у вигляді перерахувань по рахунках в кредитних установах і заліків взаємних
 8. КАСОВИЙ ОБОРОТ
  обіг готівкових коштів, що пройшли через касу установи, організації,
 9. ОБЕРТІВ ПО РАХУНКАМИ
  підсумки записів по дебету (дебетові обороти) і кредиту (кредитові обороти) рахунків бухгалтерського
 10. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  2.1. Вкажіть, чому для забезпечення кругообігу капіталу необхідний безперервний кругообіг всіх функціональних форм капіталу. 2.2. Встановіть, як пов'язані між собою оборот капіталу фірми і його розширене відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під
 11. 59. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ
  Капітал, який бере участь у виробництві та реалізації продукції, знаходиться в постійному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу. На 1 - й стадії підприємство здобуває необхідні йому основні фонди, виробничі запаси, на 2 - й стадії кошти у формі запасів поступають в виробництво, а частина їх використовується на оплату праці працівників, виплату податків, платежів по соцстраху і
 12. Платіжний оборот
  Платіжний оборот - сукупність всіх грошових платежів в економіці
 13. Питання 28 Кругообіг і оборот капіталу
  Відповідь Кругообіг капіталу - рух промислового капіталу, що охоплює послідовно його авансування у грошовій формі, використання у виробництві, реалізацію створеного товару і повернення капіталу в первісної (грошовій) формі. У ході кругообігу капітал приймає три функціональні форми (грошову, продуктивну і товарну) і проходить три стадії. На першій стадії, яка
 14. 53. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ активів і пасивів балансу
  Між статтями активу і пасиву балансу існує тісний взаємозв'язок. Кожна стаття активу балансу має свої джерела фінансування. Джерелами фінансування довгострокових активів, як правило, є власний капітал і довгострокові позикові кошти; іноді вони формуються за рахунок короткострокових активів банку або за рахунок тимчасового залучення власних оборотних коштів. Поточні
 15. 50. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ пасивів балансу
  Відомості, які наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено у оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство. Оцінка змін, які відбулися в структурі капіталу, може бути різною з позиції
 16. ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
  процес забезпечення безперебійності відтворювального циклу, обороту авансованих грошових коштів. Для підвищення ефективності використання оборотних коштів розраховуються відповідні нормативи, що дозволяє прогнозувати покриття потреби. Застосовується показник оборотність оборотних коштів, швидкість
 17. Час обороту капіталу
  Час обороту капіталу складається з часу виробництва і часу обігу. Час виробництва включає в себе робочий період, перерви в процесі виробництва і перебування капіталу у виробничих запасах. Час звернення охоплює період продажу і покупки товару; воно залежить від віддаленості ринків збуту, розвитку транспортної системи, стану ринку, ступеня конкуренції, насиченості
 18. Об'єкт оподаткування
  Об'єктом оподаткування визнаються земельні ділянки, розташовані в межах муніципального освіти (міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга), на території якого введено податок. Не визнаються об'єктом оподаткування: 1) земельні ділянки, вилучені з обігу відповідно до законодавства РФ; 2) земельні ділянки, обмежені в обороті відповідно до
© 2014-2022  epi.cc.ua