Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка», 2008 - перейти до змісту підручника

Нестабільність функціонування ринкової економіки. Цикли і види циклів

.
Особливістю функціонування ринкової економіки є її циклічний характер. Спад виробництва змінюється підйомом, підйом спадом. Час від одного економічного кризи до іншої називається економічним циклом.

В економічній літературі залежно від тривалості виділяють три види циклів:
- Короткі (ринкові) цикли Д. Китчина. Їх тривалість 3-4 роки. Вони пов'язані з відновленням ринкової рівноваги на споживчому ринку. Новий рівень рівноваги досягається перепрофілюванням виробництва. Виробництво товару, на який попит падає (мається надлишок даного товару), скорочується, а виробництво товару, на який попит зростає, збільшується.
- Середні цикли (промислові) цикли К.Жуглара. Їх тривалість 10-12 років. Ці цикли пов'язані зі зміною попиту на устаткування, верстати, машини, споруди і т.д. Новий рівень рівноваги досягається через перелив капіталів в економіці з подальшим інвестуванням.
- Довгі цикли (хвилі Кондратьєва). Їх тривалість 48-55 років. Н.Д. Кондратьєв досліджував динаміку розвитку європейських країн у період 100 - 150 років, аналізуючи найважливіші макроекономічні показники: рівень цін, середню заробітну плату, ставку відсотка, рівень інвестицій, заощаджень, виробництва та ін У ході досліджень учений дійшов висновку, що економіки всіх країн розвиваються хвилеподібно. На певному етапі розвитку подальше вдосконалення виробництва неможливо на базі існуючої техніки і технологій, необхідні наукові прориви, відкриття, нововведення, винаходи, в результаті яких економіка переходить на новий соціально - технологічний рівень.
Причиною циклічності також можуть бути революції, соціальні потрясіння, війни.
Всі види циклів тісно взаємозалежні один з одним. Середні цикли вбирають у себе малі цикли, а довгі - середні і короткі. Кожен економічний цикл представляє собою унікальне явище зі своїми специфічними рисами й особливостями. В історії економіки немає жодного циклу, який би повторював другий за тривалістю, амплітудою, і іншим характеристикам.
Класичний цикл включає чотири фази: криза, депресія, пожвавлення і підйом.
1. Криза починається зі сфери обігу. Товарів вироблено більше, ніж на них пред'являється сукупний попит. Настає банкрутство підприємств, банків, падає рівень виробництва, зростає ставка позичкового відсотка і безробіття, знижується рівень цін.
2. Депресія. На цій стадії рівень виробництва не росте, але й не падає, залишаючись дуже низьким, зберігається високий рівень безробіття, падає ставка позичкового відсотка, зростають інвестиції, нормалізуються товарні запаси підприємств.
3. Пожвавлення характеризується незначним зростанням виробництва, цін, заробітної плати, скороченням безробіття, збільшенням ставки відсотка.
4. Пожвавлення охоплює все більше число галузей і переходить в підйом. На стадії підйому рівень виробництва максимальний (перевищує рівень, досягнутий в попередньому циклі), безробіття скорочується до мінімуму, зростають ціни, заробітна плата, і ставка позичкового відсотка.
Збільшуються диспропорції і економіка втягується в новий цикл починається кризою.
Так відбувалися циклічні коливання до перших десятиліть ХХ століття. Сучасні економічні цикли мають особливості, до яких відносять:
А) Вкорочення тривалості циклів, викликане розвитком НТР і НТП, в результаті чого виникає необхідність якнайшвидшого відновлення техніки і технологій через їх морального старіння.
Б) Синхронізація (збіг) економічних циклів у різних регіонах і країнах, викликана поглибленням міжнародного співробітництва та поглибленням інтеграційних зв'язків.
В) Криза, як головна фаза циклу, став менш тривалим і менш глибоким через проведення державою антициклічної політики. У період перегріву всі заходи державного регулювання спрямовані на зниження ділової активності, а в період спаду на її стимулювання. В якості регуляторів виступають інструменти грошово-кредитної і фіскальної політики.
Крім циклічності до прояву нестабільності функціонування ринкової економіки відносять такі соціально - економічні явища як інфляція і безробіття.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Нестабільність функціонування ринкової економіки. Цикли і види циклів "
 1. § 3. Макроекономічна нерівновага
  нестабільності 1812-1825 рр..; 2-а хвиля: від депресії 1825-1838 рр.. до нестабільності 1866-1873 рр.., 3-а хвиля: від депресії 1873-1885 рр.. до нестабільності 1913-1929 рр..; 4-а хвиля: від депресії 1929-1938 рр.. до нестабільності 1966-1974 рр..; 5-а хвиля: від депресії 1974-1982 років ... Н.Д.Кондратьев попереджав, що "великі цикли" можуть повторюватися "за інших рівних умовах". Однак
 2. 5. Кредитна експансія
  функціонуванню ринкової економіки. Але якщо соціалісти стверджували, що тільки заміна капіталізму соціалізмом здатна викорінити це зло, то інтервенціоністи приписували державі здатність скорегувати функціонування ринкової економіки таким чином, щоб досягти того, що вони називають економічною стабільністю. Останні були б праві, якби їх антидепресивні плани були
 3. Економічний цикл
  нестабільної частиною сукупного попиту (сукупних витрат). Рис. 4.3. Економічний цикл в моделі «AD - AS» Тепер розглянемо економічний цикл, обумовлений змінами сукупної пропозиції (сукупного випуску) (рис. 4.3, б). В умовах, коли спад в економіці викликається не скороченням сукупного попиту (сукупних витрат), а зменшенням сукупної пропозиції, більшість
 4. Висновки
  нестабільність макроекономіки проявляється через циклічність, безробіття та інфляцію, які свідчать про наявність «хвороб» ринкової економіки. 2. Циклічність - це рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові (періодичні) цикли К.
 5. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
  нестабільність грошового обігу (теорія М.Фридмена);? «Надмірні заощадження» (теорія недоспоживання населення Ж. Сісмонді);? виробництво засобів виробництва значно випереджає виробництво товарів споживчого призначення (теорія надмірного накопичення капіталу М. Туган-Барановського, Л. Мізеса);? науково-технічний прогрес (НТП): а) процес масового оновлення основного
 6. 5.1.2. Фази економічного циклу
  нестабільність, психологічні фактори: співвідношення оптимізму і песимізму в економічній діяльності підприємців. Ендогенні (внутрішні) фактори найбільш продуктивно були досліджені К. Марксом і Дж.М. Кейнсом. Головним чинником виникнення криз було названо недоспоживання. Причиною недоспоживання, за Марксом, виступає експлуатація праці капіталом, а з точки зору Кейнса -
 7. Словник термінів
  нестабільність) - відхилення ключових показників національної економіки від нормального значення. Включає в себе такі макроекономічні явища, як безробіття, інфляція, циклічність економічного розвитку. Макроекономічні моделі - формалізовані логічним, графічним або алгебраїчним способом опису економічних процесів і явищ з метою встановлення між ними функціональних
 8. Теорії циклічності і види циклів
  нестабільність національної економіки 1-52 року II-48 років III-58 років IV-45 років V Рис. 13.1. Сучасна періодизація довгих хвиль тику, важку промисловість і т.п. Структурні кризи можуть виявлятися як у вигляді відносного недовироблення, так і відносного надвиробництва, супроводжувати загальний промисловий цикл або не збігатися з ним. Найбільший
 9. Висновки
  нестабільність макроекономіки проявляється через циклічність, безробіття та інфляцію, які свідчать про наявність «хвороб» ринкової економіки. 2. Циклічність - це рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові (періодичні) цикли К.
 10. Коментарі
  ринкової влади; природно, тут же було зроблено висновок про те, що свобода договору починається тільки тоді, коли починається рівність ринкової влади сторін. Різні напрямки думки дійшли висновку, що для того, щоб забезпечити останнє, потрібне втручання уряду. Розвиток системи національної освіти та соціального страхування, зростання муніципальних закупівель, необхідність
© 2014-2022  epi.cc.ua