Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.І. Видяпин. Економічна географія Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

НАСЕЛЕННЯ

Загальна чисельність населення Поволзької економічного району на 1 січня 1996 р. становила 16,9 млн. чол., з них міське населення - 12,4 млн. чол. (73% від загальної чисельності) і сільське - 4,6 млн. чол. (27%).
Поволзький район відрізняється великою рухливістю населення. Інтенсивність міграції тут в середньому в 2 рази вище, ніж по Російської Федерації в цілому. Це пов'язано з положенням Поволжя на шляхах міграційних потоків країни. Основний потік приїжджих припадає на країни СНД (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан і Киргизстан).
Сформовані тенденції соціально-демографічного розвитку в Поволжі характеризувалися до 1991 р. (включно) зростанням загальної чисельності населення при скороченні сільського. Після 1991 р. і до 1996 р. (включно) тенденція зростання загальної чисельності населення збереглася, а по сільському населенню почав спостерігатися хоча і невеликий, але приріст, однак цей приріст відбувається за рахунок міграції населення з інших регіонів (табл.2.8.1) .
Таблиця 2.8.1 *
Міграційний приріст
Регіон тис. чол. На 1000 чол. населення
  1993р. 1994р. 1995р. 1993р. 1994р. 1995р.
Російська Федерація 430,1 810,0 502,2 29 55 34
Поволзький район 131,2 167,2 104,7 78 99 62
Республіка Калмикія -3 -2,4 -2 , 2 -93 -75 -69
Республіка Татарстан 23,6 18,0 15,2 63 48 40
Астраханська обл.
5,1 12,2 8,1 50 120 79
Волгоградська обл. 25,2 35,9 24,3 94 134 90
Пензенська обл. 10,6 13,7 6,9 70 88 44
Самарська обл. 26,2 42,5 27,0 79 129 82
Саратовська обл. 21,3 28,6 15,7 78 105 57
Ульяновська обл. 22,2 18,7 9,7 151 126 65
* Російський статистичний щорічник / Держкомстат Россіі.М., 1996, с.733, 734.
Природний приріст в районі в останні роки мав від'ємне значення, що, безумовно, пов'язано зі сформованою важкої економіко-політичною ситуацією в країні.
Скорочення обсягів виробництва промислової, сільськогосподарської, будівельної продукції, простої деяких підприємств призвели до зростання числа безробітних, падіння суспільної стабільності.
Поволзький економічний район має значними трудовими ресурсами. У їх складі велика прошарок висококваліфікованих робітників (машинобудівників, нафтовиків, хіміків, працівників транспорту та будівництва). Загальна чисельність економічно активного населення станом на I січня 1996 складає 8,3 млн. чол., З них зайняті в економіці - 7,8 млн. чол., Або 93,3% від загальної чисельності економічно активного населення, і безробітні 756,3 тис.
чол., або 9,4%. Однак із загальної чисельності безробітних виділяють осіб, які мають статус безробітного та отримують допомогу з безробіття. В цілому рівень зареєстрованого безробіття невеликий і не перевищує загальноросійський.
Всі області і республіки Поволжя розвиваються в умовах незбалансованого попиту з боку господарського комплексу та територіального пропозиції робочої сили. Структурна безробіття обумовлена, з одного боку, незадоволеними потребами виробництва в робочій силі певної кваліфікації, з іншого - незадоволеними запитами населення в робочих місцях певної якості.
Таким чином, в процесі економічної реформи зароджуються нові відносини між людиною і трудової середовищем.
Пом'якшення безробіття не досягається тільки створенням додаткових робочих місць (хоча і цей захід надзвичайно важлива). Необхідна зміна існуючої моделі зайнятості, яка переживає кризу. Еволюційний перехід до гнучкої моделі полегшить кожної соціальної групи населення пошук власної трудової ніші. Формування нової моделі передбачає подолання виробничої детермінації зайнятості та орієнтацію на полідетермінірованіе. Найважливішим елементом гнучкої моделі зайнятості служить випереджаюче навчання, засноване на інтеграції виробництва та освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАСЕЛЕННЯ "
 1. 13.2. Зростання населення та економічне зростання
  населення неоднаковий в різних підсистемах світового господарства. Подібне явище служить певною основою для підтримки давніх ідей про оптимальний населенні і оптимальному економічному зростанні. Ці ідеї зазвичай пов'язані з населенням окремих країн і регіонів, а в останні десятиліття - з світовим населенням. Це дає імпульс економістам аналізувати зв'язок між зростанням населення і
 2. Інтелектуальний тренінг і практикум
  населення у вирішальній мірі залежить від біологічних і природних факторів. 1.2. Для збільшення чисельності населення необхідні високі темні зростання життєвого рівня населення в розрахунку на людину. 1.3. Висока народжуваність в станах Азії, Африки та Латинської Америки пояснюється природно-кліматичними умовами. 1.4. Порівняно значний природний приріст населення в США викликається
 3. Стаття 75. Трансферти населенню
  населенню - бюджетні кошти для фінансування обов'язкових виплат населенню: пенсій, стипендій, допомог, компенсацій, інших соціальних
 4. Контрольні питання
  населення ви знаєте? 2. Що таке диференціація доходів? 3. Що відображає крива Лоренца? 4. Які показники нерівності доходів ви знаєте? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в себе
 5. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  населення називається загальна кількість населення, яке проживає на певній території. Чисельність населення на початок кожного року можна визначити за допомогою балансового рівняння: St +1=St + Nt - Mt + Пt - Bt, де St і St +1- чисельність населення на початок року t і року t +1 відповідно; Nt - число народжених в році t; Mt - число померлих у році t; Пt - число прибулих на дану
 6. Рівень економічного розвитку
  населення збільшувалася швидше, ніж виробництво. ВВП на душу населення скорочувався в найменш розвинених країнах на 0,5% у 80-і і 90-і роки. У країнах Тропічної Африки рівень доходу на душу населення наприкінці століття був нижче, ніж на початку 70-х років. Не кожен темп приросту ВВП на душу населення може забезпечити соціально-економічний розвиток суспільства. Мінімальний показник приросту,
 7. Процеси урбанізації в Россі
  населення Росії міське населення складало 109 млн. чоловік, або 74%. Найбільш населеними російськими регіонами були: Північно-Західний (щільність населення 42 чоловік на км2; по Росії в цілому - 8,7); Центральний (63 человека/км2); Північно-Кавказький (47 человек/км2); Центрально-Чорноземний (46 человек/км2). Найменш населені Західна і Східна Сибір і Далекий Схід (щільність населення
 8. Тренувальні завдання
  населення в країну Виїзд працездатного населення з країни Повернення в країну на постійне місце проживання її колишніх вибулих громадян Переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу терміном більш ніж на
 9. 13.1. Демографічний розвиток світу
  населення йде наростаючими темпами. За 1950-2000 рр.. воно збільшилося в 2,4 рази - з 2,5 до 6,1 млрд осіб. За тривалий історичний період тимчасові відрізки подвоєння чисельності населення скорочуються. Перше подвоєння відбулося за 1500 років (початок нашої ери - 1500 р.), другий - за 300 років (1500 -1800 рр..), третє - за 120 років (1800 - 1920 рр..), четверте - за 50 років (1920-1970 рр..),
 10. Глава 28. Доходи населення і соціальна політика
  населення. З метою пом'якшення цієї нерівності держава проводить соціальну політику, головним змістом якої є перерозподіл доходів між окремими категоріями
 11. Глава 19. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення
  населення і суспільний розвиток. Зайнятість і безробіття. Соціальний захист населення Головна мета теми - розкрити структуру народонаселення і закономірності його розвитку, найважливіші причини і структуру безробіття, а також з'ясувати проблему соціального захисту
 12. Темпи зростання
  населення. Так, в 1965 - 1980 рр.. середньорічні темпи зростання ВВП країни склали всього 1,4% при середньорічних темпах зростання населення 2,8%. У 1980-1990 рр.. страновой ВВП зростав у середньому на 1,6% на рік, тоді як населення в середньому щорічно збільшувалася на 3,3%. Середньорічні темпи зростання ВВП в 1990-1997 рр.. взагалі були негативними і склали мінус 5,1% при середньорічних темпах зростання населення в
 13. Загальна ситуація у світі з продовольчим забезпеченням населення
  населення. Так, за останні 30 років збір зернових зріс майже в 2 рази, а населення Землі - в 1 , 8 рази. Надалі ці тенденції, як припускають дослідники, можуть придбати ще більш негативний розвиток - родючість землі буде зменшуватися при стагнації зростання населення. А це додаткові навантаження на світове
 14. 1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ Населення Землі
  населення отримують на основі регулярно проводяться (зазвичай один раз в 10 або 5 років) загальних переписів населення, а в проміжках між ними - шляхом розрахунків, що спираються на дані переписів як на базу. Чисельність населення постійно змінюється. Тому в порівняльному аналізі необхідно брати до уваги точний момент часу, до якого приурочена чисельність населення (зазвичай це або
 15. Зміна рівнів економічного розвитку
  населення - більш ніж в два рази в порівнянні з 50-60-ми роками. Таблиця 14.2 Темпи приросту ВВП на душу населення,% Підсистеми 1971-1980 1981-1990 1991-1999 Світ ... 1,2 1,0 Промислово розвинені країни 2,4 2 , 4 1,7 Країни, що розвиваються 3,2 0,2 2,7 Колишні соціалістичні країни Європи 4,4 1,1? 3,4 Джерело: World
 16. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ І ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  населення та їх джерела; - рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 17. 16.4. Бідність
  населення більш ніж потроївся. Відбулися суттєві зрушення у рівні життя великих мас населення світу. Досить швидкий і стійкий ріст рівня життя був досягнутий за рахунок стратегії, спрямованої на розширення зайнятості , поширення на всі верстви населення соціальних послуг, особливо медичної допомоги, початкової освіти, забезпечення мінімуму харчування. Зазначена тенденція
© 2014-2022  epi.cc.ua