Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Наприклад, продукти харчування, як широ-кая товарна категорія, мають практично нееластичним

Наприклад, продукти харчування, як широ- кая товарна категорія, мають практично нееластичним попитом, оскільки Глава 5. Еластичність та її застосування 115 не мають замінників. Морозиво - вужча товарна категорія - облада-ет і більш еластичним попитом, так як його простіше замінити іншими десертами. Занільное морозиво, дуже вузька категорія, характеризується досить еластичним. Просом, так як інші види морозива - практично досконалі його суб-: титут. Часовий горизонт. На тривалих відрізках часу значення еластичності. Проса за ціною товарів підвищується. Коли зростає ціна на бензин, об'єм попиту на нього перші кілька місяців зменшується незначно, але з часом чоло-зек набуває більш економічний автомобіль, частіше користується громадським транспортом або переїжджає ближче до місця роботи. Розглядаючи динаміку спро-: а на бензин протягом декількох років, ми прийдемо до висновку, що його споживання значно зменшиться. Розрахунок еластичності попиту за ціною Економісти розраховують цінову еластичність попиту як відношення зраді-ня обсягу попиту, вираженого у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках.
Цінова еластичність попиту=Припустимо, що ціна стаканчика морозива виросла з $ 2,00 до $ 2,20 і тепер ви купуєте не 10 стаканчиків на місяць, а 8 пачок. Ми розраховуємо зміна ціни, виражене у відсотках, як зміна ціни=Аналогічним чином ми розраховуємо і зміна обсягу попиту, виражений-ного у відсотках, як зміна обсягу попиту=В цьому випадку еластичність попиту за ціною складе цінова еластичність попиту=В цьому прикладі еластичність попиту за ціною, що дорівнює 2, означає, що зміна обсягу попиту в два рази більше, ніж зміна ціни. Так як обсяг попиту на товар обернено пропорційний його ціні, знак зраді-ня обсягу попиту, вираженого у відсотках, завжди протилежний знаку ви-ражен у відсотках зміни ціни. У нашому прикладі зміна ціни, виражене у відсотках, становить плюс 10% (збільшення ціни), а зміна обсягу попиту, виражене у відсотках, становить мінус 20% (зменшення попиту). З цієї причини еластичність попиту за ціною іноді вважають негативні-тільних числом.
У цій книзі ми будемо слідувати загальноприйнятій практиці і вва-тать цінову еластичність позитивним числом (математики назвали б її абсолютним значенням). За цієї умови більшого значення еластичності попиту за ціною означає пропорційно більша зміна обсягу попиту по порівняй-нію із зміною ціни. 116 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює fltiwor Вузлик на пам'ять РОЗРАХУНОК ЕЛАСТИЧНОСТІ ПО МЕТОДУ СЕРЕДНЬОЇ ТОЧКИ Якщо ви спробуєте розрахувати еластичність попиту за ціною між двома точками кривої попиту, ви швидко за-метіте прикру проблему: значення еластичності рас-ліченої від точки А до точки В , що не совпадаетсо значенням еластичності, розрахованої від точки В до точки А.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Наприклад, продукти харчування, як широ-кая товарна категорія, мають практично нееластичним"
 1. Коментарі
  наприклад , Фома Аквінський). У XVIIXVIII вв. ідея природного права використовувалася ідеологами Просвітництва (Локк, Руссо, Монтеск'є, Дідро, Гольбах) для боротьби з феодальними порядками як суперечать природної справедливості. [49] під цезаризмом Мізес має на увазі тиранію, підтримувану масами. [50] інтерпретація могутності як реального фактора значення німецького слово real (саме
 2. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  наприклад, Бастіа прямо і безпосередньо виступила-упав проти соціалістів-утопістів. Н. Г. Чернишевський, ха-рактерізуя французьку літературу того часу, писав, що французькі економісти страждають коммунізмофобіей. Другий етап вже пов'язаний з появою робіт Маркса, в осо-сті з виходом «Капіталу». Вихід у світ I томи «Капі-тала» став найбільшою подією на ідеологічному фронті.
 3. 6. Недосконалості ринку
  наприклад, проблему «безбілетника», визначення категорій користувачів). Задоволення потреб суспільства, не пов'язаних безпосередньо з бізнесом, передбачає створення відповідної інституційної структури, безпосередню участь держави (див. гл. 26). 3. Ринковий механізм непридатний для усунення зовнішніх (побічних) ефектів. Економічна діяльність в умовах ринку зачіпає
 4. Глосарій
  наприклад, товарні та фондові біржі, комерційні банки та ін З «З проектом - без проекту» - прийом в проектному аналізі , що базується на порівнянні майбутньої прибутковості фірми при двох альтернативах: а) фірма здійснила проект, б) фірма не здійснила цей проект Заощадження - частина доходу, яка використовується на споживання Вільна економічна зона - територія, де діяльність
 5. 8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
  Наприклад, і не був складений детальний план на п'яту п'ятирічку (1951-1955), а в ка-честве відправного документа служили Директиви XIX з'їзду партії. Така ж ситуація склалася і з шостим п'ятирічним планом (1965-1960). Прийняті на XX з'їзді КПРС основні показники не відпо-ствовали реальних умов, тому в кінцевому підсумку з'явився семи-річний план розвитку народного господарства (1959-1965).
 6. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  наприклад, середнім прибутком, ціною виробництва), а додаткову вартість - з такими формами її прояву, як прибуток, рента; 7) предметом політичної економії представники цієї школи вважали вивчення природи багатства, хоча в працях Д. Рікардо помітні спроби відійти від такого розуміння предмета політичної економії; 8) капіталістичний спосіб виробництва вони вважали вічним ладом, тобто
 7. § 12.Товар і його властивості
  наприклад, у сільському господарстві) формування суспільно необхідних витрат відбувається відповідно не до середніх, а з граничними витратами, які мають місце на гірших за якістю ділянках землі. Інакше на цих ділянках товаровиробник був би не зацікавлений у виробництві продукції, а тому не задовольнялися б суспільні потреби в продуктах сільського господарства. Їх дефіцит
 8. § 18. Сутність і структура ринку
  наприклад, формуванням попиту та пропозиції, цін на товари. Для розкриття сутності ринку необхідно з'ясувати, хто основні суб'єкти і як виникають і розвиваються відносини між ними? Підсумовуючи сказане, сутність сучасного ринку можна визначити як сукупність економічних відносин між домашніми господарствами, різними типами фірм та організацій і державою (включаючи
 9. § 2. ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА
  наприклад, вода, що використовується для господарських цілей, і техніка - штучні, створені людиною засоби праці. У свою чергу, вони включають знаряддя праці (інструменти, машини, устаткування, апарати хімічного виробництва тощо), завдяки яким вихідне природна речовина перетвориться в корисні блага, а також загальні матеріальні умови праці (виробничі будівлі, канали, дороги і
 10. § 3. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ
  наприклад, годинник) завдяки вартості прирівнюються (у відповідному міновому співвідношенні) до продуктів простої праці (припустимо, до яблук). К. Маркс дав таке тлумачення редукції праці: "Простий середня праця, хоча і носить різний характер в різних країнах і в різні культурні епохи, проте для кожного певного суспільства є щось дане. Порівняно складна праця
© 2014-2022  epi.cc.ua